Aktualne projekty

Chcieć to móc! – Program aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

O projekcie:

NR PROJEKTU: RPWP.07.01.02-30-0005/17

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 487 067,38 zł

OKRES REALIZACJI: 01.01.2018 – 31.05.2019
TYTUŁ PROJEKTU: Chcieć to móc! - Program aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Główny cel projektu:

Wzrost potencjału społeczno-zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy u 50 osób (32 kobiet i 18 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które korzystają ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikują się do objęcia taką pomocą, z terenu powiatów: miasto Konin i konińskiego.


Grupa docelowa:

Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które korzystają ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikują się do objęcia taką pomocą, z terenu powiatów: miasto Konin i konińskiego (woj. wielkopolskie), w tym:

 • osoby bezrobotne zakwalifikowane do III profilu pomocy w Powiatowym Urzędzie Pracy (min. 60%),
  • osoby niepełnosprawne (min. 10%):
   - o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
   - o znacznym stopniu niepełnosprawności,
   - z niepełnosprawnością sprzężoną, z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.
   • osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, dla których zakres wsparcia w projekcie nie powiela działań, które osoby otrzymały lub otrzymują z PO PŻ (min. 30%),
   • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż 1 z przesłanek (min. 20%),
   • osoby o niskich kwalifikacjach (min. 70%),
   • osoby długotrwale bezrobotne (min. 32%).

   • Działania w projekcie:

    • Pogłębiona diagnoza potrzeb i potencjałów Uczestników Projektu – spotkania z doradcą zawodowym-psychologiem i stworzenie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji,
     • Indywidualne poradnictwo psychologiczne – life coaching,
      • Grupowy trening kompetencji i umiejętności społecznych,
       • Szkolenia podnoszące kwalifikacje i kompetencje, dopasowane tematyką i zakresem do potrzeb, możliwości i potencjałów Uczestników Projektu oraz podparte analizą lokalnego rynku pracy,
        • Płatne staże zawodowe na stanowisku odpowiadającym swym zakresem planom rozwoju zawodowego określonego w Indywidualnej Ścieżce Reintegracji,
         • Indywidualne doradztwo zawodowe w zakresie poszukiwania pracy,
          • Dla osób niepełnosprawnych: wsparcie trenera pracy wspomaganej.

           • Kontakt:
            Agnieszka Michońska-Skomra
            Tel.: 510 488 157
            E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

            Biuro projektu:
            ul. Unii Lubelskiej 3/705
            61-249 Poznań

            Dokumenty do pobrania:

            Prosimy o drukowanie dokumentów rekrutacyjnych w kolorze

            Regulamin projektu


            Formularz zgłoszeniowy


            Oświadczenie            Facebook
             

            Nowe kwalifikacje - Nowe możliwości

            O projekcie:

            NR PROJEKTU: RPPK.09.05.00-18-0004/17

            CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 981 037,50 zł

            OKRES REALIZACJI: 01.04.2018 – 30.06.2019
            TYTUŁ PROJEKTU: Nowe kwalifikacje - Nowe możliwości

            Główny cel projektu:

            Nabycie kwalifikacji w zakresie projektowania lokalnych sieci komputerowych i administrowania sieciami lub tworzenia aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowania bazami, w ramach pozaszkolnych form kształcenia przez min.50% ze 150 osób dorosłych (90K,60M) z woj. podkarpackiego, poprzez uczestnictwo w kwalifikacyjnym kursie zawodowym oraz egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.


            Grupa docelowa:

            Osoby dorosłe, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kompetencji lub kwalifikacji zawodowych w zakresie TIK, które jednocześnie:

            • są osobami w wieku aktywności zawodowej (18 lat i więcej),
             • są osobami w wieku 50 lat i więcej,
              • są osobami o niskich kwalifikacjach zawodowych (do ISCED 3 włącznie) – min.30% Uczestników,
              • uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze województwa podkarpackiego.

              • Działania w projekcie:

               • Kwalifikacyjny kurs zawodowy w zakresie kwalifikacji:
               • ◊ Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami (teoria + praktyka),
                ◊ Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami (teoria + praktyka).
                • Zewnętrzny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

                 • Kontakt:
                  E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
                  Tel. 531 388 859

                  Biuro projektu:
                  Trzebownisko 616A/10
                  36-001 Trzebownisko

                  Dokumenty do pobrania:

                  Prosimy o drukowanie dokumentów rekrutacyjnych w kolorze

                  Regulamin projektu


                  Formularz zgłoszeniowy


                  Oświadczenie


                  Oświadczenie o rynku pracy


                  Zaświadczenie o nauce


                  Zaświadczenie o zatrudnieniu                  Zapytanie ofertowe/rozeznanie rynku:


                  1/NN/9.5/2018 Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych przygotowujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zakresie kwalifikacji E.13 i E.14 dla 150 Uczestników Projektu, a także wynajmem sal szkoleniowych wyposażonych w zaplecze techniczne i multimedialne
                  Data publikacji: 17.05.2018                  2/NN/9.5/2018 Świadczenie na terenie woj. podkarpackiego usług cateringowych dla 150 Uczestników Projektu
                  Data publikacji: 05.10.2018                  2/NN/9.5/2018 Świadczenie na terenie woj. podkarpackiego usług cateringowych dla 150 UP - ponowione
                  Data publikacji: 05.11.2018


                  Facebook
                   
                  Summer Grill
                  Pozyskaliśmyjuż

                  10 000 000

                  na realizację projektów szkoleniowych

                  Ofertaszkolenia, doradztwo, consulting

                  W ramach współpracy z kontrahentami zewnętrznymi oferujemy realizacje:

                  • szkoleń certyfikowanych ECDL (np. Base, Web Editing, CAD, Zarządzanie Projektami itd.) dostosowanych do potrzeb klienta i grupy docelowej,
                  • szkoleń certyfikowanych Microsoft Office Certificate,
                  • szkoleń certyfikowanych IC3 w ramach DIGCOMP (Rama Kompetencji cyfrowych) na poziomie zaawansowania A, B i C,
                  • zapewnienie odpowiednich warunków szkoleniowych - mobilna sali szkoleniowa wraz z laboratorium komputerowym (projektory, 40 sztuk laptopów z legalnym oprogramowaniem)
                  • organizacji innych szkoleń dostosowanych do potrzeb klienta w obszarze ICT
                  • podwykonawstwa w ramach realizacji projektów EFS w zakresie całościowego zarządzania projektami, organizacji szkoleń informatycznych, rekrutacji, aktywizacji zawodowej i integracji społecznej (doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, doradztwo psychologiczne itp.)

                  Zrealizowane projektyPozyskaliśmy już prawie 27 mln złotych ze środków unii europejskiej

                  LP. Działanie Tytuł projektu Okres realizacji Województwo Wartość Liczba UP

                  1

                  8.1.1 POKL

                  ECDL EUROPEJSKI CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH

                  01.01.2011 - 30.04.2012

                  POMORSKIE

                  1 300 000 ZŁ

                  320

                  2

                  9.6.2 POKL

                  CERTYFIKAT ECDL KLUCZEM DO SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

                  01.01.2013 - 31.10.2014

                  POMORSKIE

                  1 335 260 ZŁ

                  620

                  3

                  8.1.1 POKL

                  ZAISTNIEĆ W SIECI SZKOLENIE ECDL WEBSTARTER

                  01.01.2013 - 31.05.2014

                  WIELKOPOLSKIE

                  1 112 490 ZŁ

                  280

                  4

                  8.1.1 POKL

                  ZAISTNIEĆ W SIECI SZKOLENIE ECDL WEBSTARTER

                  01.03.2013 - 31.12.2013

                  LUBELSKIE

                  464 350 ZŁ

                  90

                  5

                  8.1.1 POKL

                  TEAMBUILDING· SZKOLENIE OUTDOROWE PRZYSZŁOŚCI OPOLSKICH FIRM

                  01.04.2013 - 30.11.2013

                  OPOLSKIE

                  453 200 ZŁ

                  100

                  6

                  9.6.2 POKL

                  CERTYFIKAT ECDL KLUCZEM DO SPOŁECZEI\ISTWA INFORMACYJNEGO

                  01.05.2013 - 31.05.2014

                  ZACHODNIOPOMORSKIE

                  955 310 ZŁ

                  455

                  7

                  8.1.1 POKL

                  AKADEMIA NOWOCZESNYCH KOMPETENCJI ICT

                  01.03.2014 - 28.02.2015

                  LUBELSKIE

                  458 840 ZŁ

                  100

                  8

                  9.6.2 POKL

                  CERTYFIKAT ECDL KLUCZEM DO SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

                  01.08.2014 - 30.09.2015

                  DOLNOŚLĄSKIE

                  722 000

                  380

                  9

                  8.2 RPWP

                  ECDL BASE - CYFROWE WSPARCIE DLA WIELKOPOLSKI

                  01.03.2016 - 30.06.2017

                  WIELKOPOLSKIE

                  383 925

                  210

                  10

                  9.3 RPOP

                  KOMPETENCJE CYFROWE KLUCZEM DO SUKCESU

                  01.03.2017 - 28.02.2018

                  OPOLSKIE

                  868 950

                  360

                  11

                  9.1.1 RPLD

                  OD AKTYWNOŚCI DO ZATRUDNIENIA – KOMPLEKSOWE WSPARCIE OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

                  01.04.2017 - 31.05.2018

                  ŁÓDZKIE

                  958 659,88

                  60

                  12

                  7.2 RPOP

                  OD AKTYWNOŚCI DO ZATRUDNIENIA - KOMPLEKSOWE WSPARCIE OSÓB BEZROBOTNYCH I BIERNYCH ZAWODOWO

                  01.03.2017 - 31.07.2018

                  OPOLSKIE

                  999 196,20

                  56

                  13

                  12.4 RPLU

                  KWALIFIKACJE PRZYSZŁOŚCI

                  01.05.2017 - 31.07.2018

                  LUBELSKIE

                  660 900

                  121

                  14

                  9.1 RPMA

                  CENTRUM DLA RODZINY

                  01.09.2017 - 31.08.2018

                  MAZOWIECKIE

                  425 625

                  40

                  Aktualne projekty


                  WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE:


                  Biłgorajska projekt aktywizacji zawodowej
                  aktywizacja zawodowa, woj. lubelskie, powiat biłgorajski


                  Mali Odkrywcy - żłobek rozbudzający ciekawość świata
                  aktywizacja zawodowa, woj. lubelskie


                  Akcja integracja i aktywizacja
                  szkolenia zawodowe, woj. lubelskie


                  Z pracy do pracy - wsparcie dla osób dotkniętych zwolnieniami w woj. lubelskim
                  szkolenia zawodowe, program typu outplacement, woj. lubelskie                  WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE:


                  Otwarci na zmiany
                  Aktywizacja społeczno-zawodowa, woj. łódzkie


                  Kwalifikacje XXI wieku
                  szkolenia komputerowe, woj. łódzkie


                  Udany start na rynku pracy
                  projekt dla młodych, aktywizacja zawodowa, woj. łódzkie


                  e-umiejętności - klucz do nowych możliwości
                  szkolenia komputerowe, woj. łódzkie                  WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE:


                  Klucz do potęgi
                  zajęcia edukacyjne dla uczniów, woj. małopolskie


                  Skuteczni na rynku pracy - kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej osób bez pracy
                  aktywizacja społeczno-zawodowa, woj. małopolskie                  WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE:


                  Nowe perspektywy dla mieszkańców Radomia
                  aktywizacja społeczno-zawodowa, woj. mazowieckie, m. Radom


                  Nowy start - lepsza przyszłość
                  aktywizacja społeczno-zawodowa, woj. mazowieckie


                  Młodzieżowe wyzwania zawodowe
                  projekt dla młodych, aktywizacja zawodowa, woj. mazowieckie, powiat ostrołęcki i miasto Ostrołęka


                  Na dobrej drodze do zmiany
                  aktywizacja społeczno-zawodowa, woj. mazowieckie                  WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE:


                  Nowe kwalifikacje - Nowe możliwości
                  szkolenia zawodowe - komputerowe, woj. podkarpackie                  WOJEWÓDZTWO POMORSKIE:


                  Pomorska Akademia Microsoftu
                  szkolenia komputerowe, woj. pomorskie


                  Szkolenia Microsoft - edukacja i kwalifikacje w województwie pomorskim
                  szkolenia komputerowe, woj. pomorskie


                  Zwiększenie efektywności poprzez wdrożenie systemu usprawniającego współpracę z partnerami biznesowymi i klientami w firmie J&C GROUP celem poprawy konkurencyjności
                  inwestycja wewnętrzna, woj. pomorskie


                  Zaplanuj swoją przyszłość!
                  projekt dla młodych, aktywizacja zawodowa, woj. pomorskie                  WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE:


                  Kwalifikacje XXI wieku!
                  szkolenia zawodowe - komputerowe, woj. świętokrzyskie


                  e-umiejętności - klucz do nowych możliwości
                  szkolenia komputerowe, woj. świętokrzyskie, wybrane gminy powiatu ostrowieckiego                  WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE:


                  Nowe kwalifikacje Twoją szansą na rynku pracy
                  szkolenia komputerowe, woj. śląskie                  WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE:


                  Kompleksowa Integracja z rynkiem pracy
                  Aktywizacja zawodowa, woj. wielkopolskie, powiaty: leszczyński, rawicki, gostyński


                  Zaczarowana Kraina
                  Edukacja przedszkolna, woj. wielkopolskie, gmina Kórnik


                  Chcieć to móc! – Program aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
                  Aktywizacja społeczno-zawodowa, woj. wielkopolskie, powiat m. Konin i powiat koniński


                  Efektywny powrót na rynek pracy!
                  Aktywizacja zawodowa, woj. wielkopolskie, powiat kolski, koniński, słupecki, turecki                  WOJEWÓDZTWO ZACHODNIO-POMORSKIE:


                  Akademia kompetencji cyfrowych
                  szkolenia komputerowe, woj. zachodniopomorskie


                  Aktywni na rynku pracy 30+
                  szkolenia zawodowe, woj. zachodniopomorskie


                  Akademia programowania

                  Uczymy programowania metodą bootcampu - czyli bardzo intensywnego treningu programistycznego, na którym przygotujesz się do zawodu programisty. Niezależnie od wykształcenia możesz zmienić swoje życie i zostać programistą - od zera. Naukę zaczniesz od podstaw i zdobędziesz umiejętności Junior PHP Developera. Nasz kurs PHP jest idealnie dostosowany do obecnego rynku pracy. Zajęcia są prowadzone w formie warsztatów przez bardzo doświadczonych trenerów - programistów, którzy na co dzień pracują zawodowo, tworząc programy i aplikacje. Stawiamy na praktykę - już od pierwszych godzin kursu będziesz samodzielnie pisać podstawowe skrypty, aby stopniowo wdrażać się i pisać coraz bardziej skomplikowane programy. Kończąc ten kurs jesteś gotowym do pracy jako młodszy programista.
                  sprawdź szczegóły                  Godziny pracy biura

                  Pon - Pt: 8 - 16
                  Soboty i niedziele: biuro nieczynne

                  LokalizacjaOdwiedź Nas!

                   

                  Formularz kontaktowy

                  Biura regionalne

                  Kielce (25-510), ul. Piotrkowska 10A
                  Lublin (20-094), ul. Lubartowska 74a/30, II piętro
                  Poznań (61-249), ul. Unii Lubelskiej 3/705
                  Radom (26-600), ul. Kilińskiego 15/17 lok. 207
                  Skierniewice (96-100), ul. Mszczonowska 33/35 pok. 212
                  Szczecin (70-546), ul. Mariacka 10A/2
                  Trzebownisko (36-001), Trzebownisko 616A/10

                  Adres siedziby

                  J&C Group
                  Plac Kaszubski 8 pok. 201
                  81-350 Gdynia

                  Zobacz mapę