Chcieć to móc! – Program aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

O projekcie:

NR PROJEKTU: RPWP.07.01.02-30-0005/17

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 487 067,38 zł

OKRES REALIZACJI: 01.01.2018 – 31.05.2019
TYTUŁ PROJEKTU: Chcieć to móc! - Program aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Główny cel projektu:

Wzrost potencjału społeczno-zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy u 50 osób (32 kobiet i 18 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które korzystają ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikują się do objęcia taką pomocą, z terenu powiatów: miasto Konin i konińskiego.


Grupa docelowa:

Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które korzystają ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikują się do objęcia taką pomocą, z terenu powiatów: miasto Konin i konińskiego (woj. wielkopolskie), w tym:

 • osoby bezrobotne zakwalifikowane do III profilu pomocy w Powiatowym Urzędzie Pracy (min. 60%),
  • osoby niepełnosprawne (min. 10%):
   - o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
   - o znacznym stopniu niepełnosprawności,
   - z niepełnosprawnością sprzężoną, z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.
   • osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, dla których zakres wsparcia w projekcie nie powiela działań, które osoby otrzymały lub otrzymują z PO PŻ (min. 30%),
   • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż 1 z przesłanek (min. 20%),
   • osoby o niskich kwalifikacjach (min. 70%),
   • osoby długotrwale bezrobotne (min. 32%).

   • Działania w projekcie:

    • Pogłębiona diagnoza potrzeb i potencjałów Uczestników Projektu – spotkania z doradcą zawodowym-psychologiem i stworzenie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji,
     • Indywidualne poradnictwo psychologiczne – life coaching,
      • Grupowy trening kompetencji i umiejętności społecznych,
       • Szkolenia podnoszące kwalifikacje i kompetencje, dopasowane tematyką i zakresem do potrzeb, możliwości i potencjałów Uczestników Projektu oraz podparte analizą lokalnego rynku pracy,
        • Płatne staże zawodowe na stanowisku odpowiadającym swym zakresem planom rozwoju zawodowego określonego w Indywidualnej Ścieżce Reintegracji,
         • Indywidualne doradztwo zawodowe w zakresie poszukiwania pracy,
          • Dla osób niepełnosprawnych: wsparcie trenera pracy wspomaganej.

           • Kontakt:
            Agnieszka Michońska-Skomra
            Tel.: 510 488 157
            E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

            Biuro projektu:
            ul. Unii Lubelskiej 3/705
            61-249 Poznań

            Dokumenty do pobrania:

            Prosimy o drukowanie dokumentów rekrutacyjnych w kolorze

            Regulamin projektu


            Formularz zgłoszeniowy


            Oświadczenie            Facebook
             
            Summer Grill
            Pozyskaliśmyjuż

            10 000 000

            na realizację projektów szkoleniowych

            Ofertaszkolenia, doradztwo, consulting

            W ramach współpracy z kontrahentami zewnętrznymi oferujemy realizacje:

            • szkoleń certyfikowanych ECDL (np. Base, Web Editing, CAD, Zarządzanie Projektami itd.) dostosowanych do potrzeb klienta i grupy docelowej,
            • szkoleń certyfikowanych Microsoft Office Certificate,
            • szkoleń certyfikowanych IC3 w ramach DIGCOMP (Rama Kompetencji cyfrowych) na poziomie zaawansowania A, B i C,
            • zapewnienie odpowiednich warunków szkoleniowych - mobilna sali szkoleniowa wraz z laboratorium komputerowym (projektory, 40 sztuk laptopów z legalnym oprogramowaniem)
            • organizacji innych szkoleń dostosowanych do potrzeb klienta w obszarze ICT
            • podwykonawstwa w ramach realizacji projektów EFS w zakresie całościowego zarządzania projektami, organizacji szkoleń informatycznych, rekrutacji, aktywizacji zawodowej i integracji społecznej (doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, doradztwo psychologiczne itp.)

            Zrealizowane projektyPozyskaliśmy już prawie 27 mln złotych ze środków Unii Europejskiej

            LP. Działanie Tytuł projektu Okres realizacji Województwo Wartość Liczba UP

            1

            8.1.1 POKL

            ECDL EUROPEJSKI CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH

            01.01.2011 - 30.04.2012

            POMORSKIE

            1 300 000 ZŁ

            320

            2

            9.6.2 POKL

            CERTYFIKAT ECDL KLUCZEM DO SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

            01.01.2013 - 31.10.2014

            POMORSKIE

            1 335 260 ZŁ

            620

            3

            8.1.1 POKL

            ZAISTNIEĆ W SIECI SZKOLENIE ECDL WEBSTARTER

            01.01.2013 - 31.05.2014

            WIELKOPOLSKIE

            1 112 490 ZŁ

            280

            4

            8.1.1 POKL

            ZAISTNIEĆ W SIECI SZKOLENIE ECDL WEBSTARTER

            01.03.2013 - 31.12.2013

            LUBELSKIE

            464 350 ZŁ

            90

            5

            8.1.1 POKL

            TEAMBUILDING· SZKOLENIE OUTDOROWE PRZYSZŁOŚCI OPOLSKICH FIRM

            01.04.2013 - 30.11.2013

            OPOLSKIE

            453 200 ZŁ

            100

            6

            9.6.2 POKL

            CERTYFIKAT ECDL KLUCZEM DO SPOŁECZEI\ISTWA INFORMACYJNEGO

            01.05.2013 - 31.05.2014

            ZACHODNIOPOMORSKIE

            955 310 ZŁ

            455

            7

            8.1.1 POKL

            AKADEMIA NOWOCZESNYCH KOMPETENCJI ICT

            01.03.2014 - 28.02.2015

            LUBELSKIE

            458 840 ZŁ

            100

            8

            9.6.2 POKL

            CERTYFIKAT ECDL KLUCZEM DO SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

            01.08.2014 - 30.09.2015

            DOLNOŚLĄSKIE

            722 000 ZŁ

            380

            9

            8.2 RPWP

            ECDL BASE - CYFROWE WSPARCIE DLA WIELKOPOLSKI

            01.03.2016 - 30.06.2017

            WIELKOPOLSKIE

            383 925 ZŁ

            210

            10

            9.3 RPOP

            KOMPETENCJE CYFROWE KLUCZEM DO SUKCESU

            01.03.2017 - 28.02.2018

            OPOLSKIE

            868 950 ZŁ

            360

            11

            9.1.1 RPLD

            OD AKTYWNOŚCI DO ZATRUDNIENIA – KOMPLEKSOWE WSPARCIE OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

            01.04.2017 - 31.05.2018

            ŁÓDZKIE

            958 659 ZŁ

            60

            12

            7.2 RPOP

            OD AKTYWNOŚCI DO ZATRUDNIENIA - KOMPLEKSOWE WSPARCIE OSÓB BEZROBOTNYCH I BIERNYCH ZAWODOWO

            01.03.2017 - 31.07.2018

            OPOLSKIE

            999 196 ZŁ

            56

            13

            12.4 RPLU

            KWALIFIKACJE PRZYSZŁOŚCI

            01.05.2017 - 31.07.2018

            LUBELSKIE

            660 900 ZŁ

            121

            14

            9.1 RPMA

            CENTRUM DLA RODZINY

            01.09.2017 - 31.08.2018

            MAZOWIECKIE

            425 625 ZŁ

            40

            15

            6.1.2 RPPM

            PLUS DLA WIEDZY, KWALIFIKACJI I DOŚWIADCZENIA

            01.12.2016 - 30.11.2018

            POMORSKIE

            893 210 ZŁ

            66

            16

            9.1 RPMA

            PROJEKT NOWA SZANSA

            01.11.2017 - 30.11.2018

            MAZOWIECKIE

            418 262 ZŁ

            31

            17

            8.10 RPZP

            AKADEMIA KOMPETENCJI CYFROWYCH

            01.01.2018 - 31.12.2018

            ZACHODNIO-POMORSKIE

            468 300 ZŁ

            180

            18

            9.1 RPLU

            BIŁGORAJSKA PROJEKT AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

            01.06.2017 - 31.12.2018

            LUBELSKIE

            1 040 074 ZŁ

            61

            19

            9.1 RPMA

            NOWE PERSPEKTYWY DLA MIESZKAŃCÓW RADOMIA

            01.11.2017 - 31.01.2019

            MAZOWIECKIE

            833 088 ZŁ

            89

            20

            5.5 RPPM

            SZKOLENIA MICROSOFT - EDUKACJA I KWALIFIKACJE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

            01.03.2017 - 28.02.2019

            POMORSKIE

            1 627 848 ZŁ

            564

            21

            5.5 RPPM

            POMORSKA AKADEMIA MICROSOFT

            01.03.2017 - 31.03.2019

            POMORSKIE

            1 984 416 ZŁ

            720

            22

            7.1.2 RPWP

            KOMPLEKSOWA INTEGRACJA Z RYNKIEM PRACY

            01.04.2017 - 31.03.2019

            WIELKOPOLSKIE

            715 756 ZŁ

            20

            23

            9.1.1 RPLD

            OTWARCI NA ZMIANY

            01.09.2017 - 31.03.2019

            ŁÓDZKIE

            700 307 ZŁ

            69

            Aktualne projekty


            WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE:


            Mali Odkrywcy - żłobek rozbudzający ciekawość świata
            aktywizacja zawodowa, woj. lubelskie


            Akcja integracja i aktywizacja
            szkolenia zawodowe, woj. lubelskie


            Z pracy do pracy - wsparcie dla osób dotkniętych zwolnieniami w woj. lubelskim
            szkolenia zawodowe, program typu outplacement, woj. lubelskie            WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE:


            Kwalifikacje XXI wieku
            szkolenia komputerowe, woj. łódzkie


            Udany start na rynku pracy
            projekt dla młodych, aktywizacja zawodowa, woj. łódzkie


            e-umiejętności - klucz do nowych możliwości
            szkolenia komputerowe, woj. łódzkie            WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE:


            Klucz do potęgi
            zajęcia edukacyjne dla uczniów, woj. małopolskie


            Skuteczni na rynku pracy - kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej osób bez pracy
            aktywizacja społeczno-zawodowa, woj. małopolskie            WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE:


            Nowy start - lepsza przyszłość
            aktywizacja społeczno-zawodowa, woj. mazowieckie


            Młodzieżowe wyzwania zawodowe
            projekt dla młodych, aktywizacja zawodowa, woj. mazowieckie, powiat ostrołęcki i miasto Ostrołęka


            Na dobrej drodze do zmiany
            aktywizacja społeczno-zawodowa, woj. mazowieckie            WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE:


            Nowe kwalifikacje - Nowe możliwości
            szkolenia zawodowe - komputerowe, woj. podkarpackie            WOJEWÓDZTWO POMORSKIE:


            Zwiększenie efektywności poprzez wdrożenie systemu usprawniającego współpracę z partnerami biznesowymi i klientami w firmie J&C GROUP celem poprawy konkurencyjności
            inwestycja wewnętrzna, woj. pomorskie


            Zaplanuj swoją przyszłość!
            projekt dla młodych, aktywizacja zawodowa, woj. pomorskie i kujawsko-pomorskie            WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE:


            Kwalifikacje XXI wieku!
            szkolenia zawodowe - komputerowe, woj. świętokrzyskie


            e-umiejętności - klucz do nowych możliwości
            szkolenia komputerowe, woj. świętokrzyskie, wybrane gminy powiatu ostrowieckiego


            Rozwój drogą do sukcesu
            szkolenia zawodowe - komputerowe, wybrany obszar woj. świętokrzyskiego            WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE:


            Nowe kwalifikacje Twoją szansą na rynku pracy
            szkolenia komputerowe, woj. śląskie            WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE:


            Aktywna droga do celu
            Aktywizacja społeczno-zawodowa, woj. warmińsko-mazurskie, wybrane obszary powiatu ostródzkiego            WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE:


            Zaczarowana Kraina
            Edukacja przedszkolna, woj. wielkopolskie, gmina Kórnik


            Chcieć to móc! – Program aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
            Aktywizacja społeczno-zawodowa, woj. wielkopolskie, powiat m. Konin i powiat koniński


            Efektywny powrót na rynek pracy!
            Aktywizacja zawodowa, woj. wielkopolskie, powiat kolski, koniński, słupecki, turecki


            Inwestujemy w przyszłość – wsparcie dla uczniów z gminy Osieczna
            Edukacja szkolna, woj. wielkopolskie, gmina Osieczna


            Akademia programowania

            Uczymy programowania metodą bootcampu - czyli bardzo intensywnego treningu programistycznego, na którym przygotujesz się do zawodu programisty. Niezależnie od wykształcenia możesz zmienić swoje życie i zostać programistą - od zera. Naukę zaczniesz od podstaw i zdobędziesz umiejętności Junior PHP Developera. Nasz kurs PHP jest idealnie dostosowany do obecnego rynku pracy. Zajęcia są prowadzone w formie warsztatów przez bardzo doświadczonych trenerów - programistów, którzy na co dzień pracują zawodowo, tworząc programy i aplikacje. Stawiamy na praktykę - już od pierwszych godzin kursu będziesz samodzielnie pisać podstawowe skrypty, aby stopniowo wdrażać się i pisać coraz bardziej skomplikowane programy. Kończąc ten kurs jesteś gotowym do pracy jako młodszy programista.
            sprawdź szczegóły            Godziny pracy biura

            Pon - Pt: 8 - 16
            Soboty i niedziele: biuro nieczynne

            LokalizacjaOdwiedź Nas!

             

            Formularz kontaktowy

            Biura regionalne

            Kielce (25-510), ul. Piotrkowska 10A
            Lublin (20-094), ul. Lubartowska 74a/30, II piętro
            Poznań (61-249), ul. Unii Lubelskiej 3/705
            Radom (26-600), ul. Kilińskiego 15/17 lok. 207
            Skierniewice (96-100), ul. Mszczonowska 33/35 pok. 212
            Szczecin (70-546), ul. Mariacka 10A/2
            Trzebownisko (36-001), Trzebownisko 616A/10

            Adres siedziby

            J&C Group
            Plac Kaszubski 8 pok. 201
            81-350 Gdynia

            Zobacz mapę