Skuteczni na rynku pracy - kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej osób bez pracy

O projekcie:

NR PROJEKTU: RPMP.08.02.00-12-0108/18

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 410 750,75 zł

OKRES REALIZACJI: 01.06.2018 – 31.05.2019
TYTUŁ PROJEKTU: Skuteczni na rynku pracy – kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej osób bez pracy

Główny cel projektu:

Zaktywizowanie w wymiarze zawodowym 30 osób, w tym 15 kobiet i 15 mężczyzn, osób wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy, mieszkańców powiatu olkuskiego w okresie 01.06.2018 – 31.05.2019 r.


Grupa docelowa:

Osoby w wieku 30 lat i więcej, mieszkańcy powiatu olkuskiego, pozostające bez pracy (5 osób biernych zawodowo i 25 osób bezrobotnych) należące co najmniej do jednej z poniższych grup:

 • osoby powyżej 50 roku życia (9 osób),
  • osoby długotrwale bezrobotne (12 osób),
   • osoby z niepełnosprawnościami (6 osób),
   • kobiety.
   • Projekt zakłada udział 40% mieszkańców terenów wiejskich oraz 10% osób opiekujących się osobami zależnymi.    Działania w projekcie:

    • Diagnoza UP, pośrednictwo pracy oraz wsparcie psychologiczno-doradcze:
    • ◊ Tworzenie Indywidualnych Planów Działania (IPD) – łącznie 11h/Uczestnika Projektu (UP),
     - Analiza potrzeb klienta – spotkania indywidualne,
     - Rynek pracy i warsztat edukacyjny – sesja grupowa,
     - Warsztat samopoznania – sesja grupowa,
     - Indywidualna ocena zawodowa – spotkania indywidualne,
     - Przygotowanie Indywidualnego Planu Działania – spotkanie indywidualne.
     ◊ Doradztwo zawodowe
     - Spotkania grupowe (po 10 osób): Poszukiwanie pracy, zasady rekrutacji w firmach, określenie list potencjalnych pracodawców, przygotowanie CV,
     - Spotkania indywidualne: ocena niepowodzeń, analiza dotychczasowych braków, wyrównywanie deficytów i wyznaczanie nowego celu.
     ◊ Wsparcie psychologiczne
     - identyfikacja źródeł niepowodzeń, motywacja poprzez pokazanie możliwości, wskazanie metod rozwiązywania problemów.
     ◊ Pośrednictwo pracy.
     - analiza IPD, dobór ofert pracy, wspólne poszukiwania pracy, marketing klienta u pracodawcy oraz skierowanie na staż/do zatrudnienia.

     • Szkolenia:
     • ◊ Kursy/szkolenia „szyte na miarę” przygotowujące do egzaminów certyfikowanych lub nadające uprawnienia dla 27 UP. Wybór szkoleń zgodny z wykształceniem, kwalifikacjami, kompetencjami – zgodnie z IPD i z potrzebami lokalnego rynku pracy. Wszyscy UP otrzymają zaświadczenie o odbyciu szkolenia, a osoby z pozytywnym wynikiem egzaminu – certyfikaty rozpoznawalne i uznawane w branży.

      • Staże zawodowe:
      • ◊ Płatne, 3-miesieczne staże dla 21 UP z najlepszą frekwencją na poprzednich formach wsparcia (szczególnie preferowane osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji rodzinnej, samotne matki/ojcowie). Staż będzie odpowiadał ustaleniom zawartym w Indywidualnym Planie Działania. Każdej osobie zostanie przydzielony opiekun stażysty. Po odbyciu stażu wydawane będą zaświadczenia o odbyciu stażu.

       • Wsparcie dodatkowe:
       • • Przerwa kawowa dla uczestników grupowych sesji z zakresu poradnictwa zawodowego oraz poradnictwa z zakresu organizacji opieki nad osobą zależną,
        • Ubezpieczenie NNW przez cały okres udziału w Projekcie,
        • Materiały w formie papierowej i elektronicznej,
        • Badania lekarskie.


        Kontakt:
        Kinga Natkaniec
        E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
        Tel.: 784 036 561

        Biuro projektu:
        ul. Szpitalna 5
        32-300 Olkusz

        Dokumenty do pobrania:

        Summer Grill
        Pozyskaliśmyjuż

        10 000 000

        na realizację projektów szkoleniowych

        Ofertaszkolenia, doradztwo, consulting

        W ramach współpracy z kontrahentami zewnętrznymi oferujemy realizacje:

        • szkoleń certyfikowanych ECDL (np. Base, Web Editing, CAD, Zarządzanie Projektami itd.) dostosowanych do potrzeb klienta i grupy docelowej,
        • szkoleń certyfikowanych Microsoft Office Certificate,
        • szkoleń certyfikowanych IC3 w ramach DIGCOMP (Rama Kompetencji cyfrowych) na poziomie zaawansowania A, B i C,
        • zapewnienie odpowiednich warunków szkoleniowych - mobilna sali szkoleniowa wraz z laboratorium komputerowym (projektory, 40 sztuk laptopów z legalnym oprogramowaniem)
        • organizacji innych szkoleń dostosowanych do potrzeb klienta w obszarze ICT
        • podwykonawstwa w ramach realizacji projektów EFS w zakresie całościowego zarządzania projektami, organizacji szkoleń informatycznych, rekrutacji, aktywizacji zawodowej i integracji społecznej (doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, doradztwo psychologiczne itp.)

        Zrealizowane projektyPozyskaliśmy już prawie 27 mln złotych ze środków Unii Europejskiej

        LP. Działanie Tytuł projektu Okres realizacji Województwo Wartość Liczba UP

        1

        8.1.1 POKL

        ECDL EUROPEJSKI CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH

        01.01.2011 - 30.04.2012

        POMORSKIE

        1 300 000 ZŁ

        320

        2

        9.6.2 POKL

        CERTYFIKAT ECDL KLUCZEM DO SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

        01.01.2013 - 31.10.2014

        POMORSKIE

        1 335 260 ZŁ

        620

        3

        8.1.1 POKL

        ZAISTNIEĆ W SIECI SZKOLENIE ECDL WEBSTARTER

        01.01.2013 - 31.05.2014

        WIELKOPOLSKIE

        1 112 490 ZŁ

        280

        4

        8.1.1 POKL

        ZAISTNIEĆ W SIECI SZKOLENIE ECDL WEBSTARTER

        01.03.2013 - 31.12.2013

        LUBELSKIE

        464 350 ZŁ

        90

        5

        8.1.1 POKL

        TEAMBUILDING· SZKOLENIE OUTDOROWE PRZYSZŁOŚCI OPOLSKICH FIRM

        01.04.2013 - 30.11.2013

        OPOLSKIE

        453 200 ZŁ

        100

        6

        9.6.2 POKL

        CERTYFIKAT ECDL KLUCZEM DO SPOŁECZEI\ISTWA INFORMACYJNEGO

        01.05.2013 - 31.05.2014

        ZACHODNIOPOMORSKIE

        955 310 ZŁ

        455

        7

        8.1.1 POKL

        AKADEMIA NOWOCZESNYCH KOMPETENCJI ICT

        01.03.2014 - 28.02.2015

        LUBELSKIE

        458 840 ZŁ

        100

        8

        9.6.2 POKL

        CERTYFIKAT ECDL KLUCZEM DO SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

        01.08.2014 - 30.09.2015

        DOLNOŚLĄSKIE

        722 000 ZŁ

        380

        9

        8.2 RPWP

        ECDL BASE - CYFROWE WSPARCIE DLA WIELKOPOLSKI

        01.03.2016 - 30.06.2017

        WIELKOPOLSKIE

        383 925 ZŁ

        210

        10

        9.3 RPOP

        KOMPETENCJE CYFROWE KLUCZEM DO SUKCESU

        01.03.2017 - 28.02.2018

        OPOLSKIE

        868 950 ZŁ

        360

        11

        9.1.1 RPLD

        OD AKTYWNOŚCI DO ZATRUDNIENIA – KOMPLEKSOWE WSPARCIE OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

        01.04.2017 - 31.05.2018

        ŁÓDZKIE

        958 659 ZŁ

        60

        12

        7.2 RPOP

        OD AKTYWNOŚCI DO ZATRUDNIENIA - KOMPLEKSOWE WSPARCIE OSÓB BEZROBOTNYCH I BIERNYCH ZAWODOWO

        01.03.2017 - 31.07.2018

        OPOLSKIE

        999 196 ZŁ

        56

        13

        12.4 RPLU

        KWALIFIKACJE PRZYSZŁOŚCI

        01.05.2017 - 31.07.2018

        LUBELSKIE

        660 900 ZŁ

        121

        14

        9.1 RPMA

        CENTRUM DLA RODZINY

        01.09.2017 - 31.08.2018

        MAZOWIECKIE

        425 625 ZŁ

        40

        15

        6.1.2 RPPM

        PLUS DLA WIEDZY, KWALIFIKACJI I DOŚWIADCZENIA

        01.12.2016 - 30.11.2018

        POMORSKIE

        893 210 ZŁ

        66

        16

        9.1 RPMA

        PROJEKT NOWA SZANSA

        01.11.2017 - 30.11.2018

        MAZOWIECKIE

        418 262 ZŁ

        31

        17

        8.10 RPZP

        AKADEMIA KOMPETENCJI CYFROWYCH

        01.01.2018 - 31.12.2018

        ZACHODNIO-POMORSKIE

        468 300 ZŁ

        180

        18

        9.1 RPLU

        BIŁGORAJSKA PROJEKT AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

        01.06.2017 - 31.12.2018

        LUBELSKIE

        1 040 074 ZŁ

        61

        19

        9.1 RPMA

        NOWE PERSPEKTYWY DLA MIESZKAŃCÓW RADOMIA

        01.11.2017 - 31.01.2019

        MAZOWIECKIE

        833 088 ZŁ

        89

        20

        5.5 RPPM

        SZKOLENIA MICROSOFT - EDUKACJA I KWALIFIKACJE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

        01.03.2017 - 28.02.2019

        POMORSKIE

        1 627 848 ZŁ

        564

        21

        5.5 RPPM

        POMORSKA AKADEMIA MICROSOFT

        01.03.2017 - 31.03.2019

        POMORSKIE

        1 984 416 ZŁ

        720

        22

        7.1.2 RPWP

        KOMPLEKSOWA INTEGRACJA Z RYNKIEM PRACY

        01.04.2017 - 31.03.2019

        WIELKOPOLSKIE

        715 756 ZŁ

        20

        23

        9.1.1 RPLD

        OTWARCI NA ZMIANY

        01.09.2017 - 31.03.2019

        ŁÓDZKIE

        700 307 ZŁ

        69

        Aktualne projekty


        WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE:


        Mali Odkrywcy - żłobek rozbudzający ciekawość świata
        aktywizacja zawodowa, woj. lubelskie


        Akcja integracja i aktywizacja
        szkolenia zawodowe, woj. lubelskie


        Z pracy do pracy - wsparcie dla osób dotkniętych zwolnieniami w woj. lubelskim
        szkolenia zawodowe, program typu outplacement, woj. lubelskie        WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE:


        Kwalifikacje XXI wieku
        szkolenia komputerowe, woj. łódzkie


        Udany start na rynku pracy
        projekt dla młodych, aktywizacja zawodowa, woj. łódzkie


        e-umiejętności - klucz do nowych możliwości
        szkolenia komputerowe, woj. łódzkie        WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE:


        Klucz do potęgi
        zajęcia edukacyjne dla uczniów, woj. małopolskie


        Skuteczni na rynku pracy - kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej osób bez pracy
        aktywizacja społeczno-zawodowa, woj. małopolskie        WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE:


        Nowy start - lepsza przyszłość
        aktywizacja społeczno-zawodowa, woj. mazowieckie


        Młodzieżowe wyzwania zawodowe
        projekt dla młodych, aktywizacja zawodowa, woj. mazowieckie, powiat ostrołęcki i miasto Ostrołęka


        Na dobrej drodze do zmiany
        aktywizacja społeczno-zawodowa, woj. mazowieckie        WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE:


        Nowe kwalifikacje - Nowe możliwości
        szkolenia zawodowe - komputerowe, woj. podkarpackie        WOJEWÓDZTWO POMORSKIE:


        Zwiększenie efektywności poprzez wdrożenie systemu usprawniającego współpracę z partnerami biznesowymi i klientami w firmie J&C GROUP celem poprawy konkurencyjności
        inwestycja wewnętrzna, woj. pomorskie


        Zaplanuj swoją przyszłość!
        projekt dla młodych, aktywizacja zawodowa, woj. pomorskie        WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE:


        Kwalifikacje XXI wieku!
        szkolenia zawodowe - komputerowe, woj. świętokrzyskie


        e-umiejętności - klucz do nowych możliwości
        szkolenia komputerowe, woj. świętokrzyskie, wybrane gminy powiatu ostrowieckiego


        Rozwój drogą do sukcesu
        szkolenia zawodowe - komputerowe, wybrany obszar woj. świętokrzyskiego        WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE:


        Nowe kwalifikacje Twoją szansą na rynku pracy
        szkolenia komputerowe, woj. śląskie        WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE:


        Aktywna droga do celu
        aktywizacja społeczno-zawodowa, woj. warmińsko-mazurskie, wybrane obszary powiatu ostródzkiego        WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE:


        Zaczarowana Kraina
        Edukacja przedszkolna, woj. wielkopolskie, gmina Kórnik


        Chcieć to móc! – Program aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
        Aktywizacja społeczno-zawodowa, woj. wielkopolskie, powiat m. Konin i powiat koniński


        Efektywny powrót na rynek pracy!
        Aktywizacja zawodowa, woj. wielkopolskie, powiat kolski, koniński, słupecki, turecki


        Akademia programowania

        Uczymy programowania metodą bootcampu - czyli bardzo intensywnego treningu programistycznego, na którym przygotujesz się do zawodu programisty. Niezależnie od wykształcenia możesz zmienić swoje życie i zostać programistą - od zera. Naukę zaczniesz od podstaw i zdobędziesz umiejętności Junior PHP Developera. Nasz kurs PHP jest idealnie dostosowany do obecnego rynku pracy. Zajęcia są prowadzone w formie warsztatów przez bardzo doświadczonych trenerów - programistów, którzy na co dzień pracują zawodowo, tworząc programy i aplikacje. Stawiamy na praktykę - już od pierwszych godzin kursu będziesz samodzielnie pisać podstawowe skrypty, aby stopniowo wdrażać się i pisać coraz bardziej skomplikowane programy. Kończąc ten kurs jesteś gotowym do pracy jako młodszy programista.
        sprawdź szczegóły        Godziny pracy biura

        Pon - Pt: 8 - 16
        Soboty i niedziele: biuro nieczynne

        LokalizacjaOdwiedź Nas!

         

        Formularz kontaktowy

        Biura regionalne

        Kielce (25-510), ul. Piotrkowska 10A
        Lublin (20-094), ul. Lubartowska 74a/30, II piętro
        Poznań (61-249), ul. Unii Lubelskiej 3/705
        Radom (26-600), ul. Kilińskiego 15/17 lok. 207
        Skierniewice (96-100), ul. Mszczonowska 33/35 pok. 212
        Szczecin (70-546), ul. Mariacka 10A/2
        Trzebownisko (36-001), Trzebownisko 616A/10

        Adres siedziby

        J&C Group
        Plac Kaszubski 8 pok. 201
        81-350 Gdynia

        Zobacz mapę