Efektywny powrót na rynek pracy!

O projekcie:

NR PROJEKTU: RPWP.06.02.00-30-0104/17

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 438 428,08 zł

OKRES REALIZACJI: 01.07.2018 – 30.04.2019
TYTUŁ PROJEKTU: Efektywny powrót na rynek pracy!

Główny cel projektu:

Podniesiona zdolność do zatrudnienia 60 Uczestników Projektu (36 kobiet i 24 mężczyzn), osób bezrobotnych, poszukujących pracy i biernych zawodowo, defaworyzowanych na rynku pracy, zamieszkujących na obszarze województwa wielkopolskiego – wiejskich obszarów funkcjonalnych wymagających wsparcia procesów rozwojowych podregionu konińskiego poprzez indywidualną i kompleksową aktywizację zawodową.


Grupa docelowa:

Osoby bezrobotne (50 osób), poszukujące pracy i bierne zawodowo (10 osób), które w dniu rozpoczęcia udziału w Projekcie ukończyły 30 rok życia, należące do jednej z poniższych grup:

 • osoby długotrwale bezrobotne (min. 37%),
  • kobiety (min. 60%),
   • soby z niepełnosprawnością (min. 5%),
    • osoby o niskich kwalifikacjach (min. 43%),
     • osoby w wieku 50 lat i więcej (min. 17%),
     • Wykluczeniu podlegają rolnicy inni niż wskazani w art. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy.
      UWAGA!
      Projekt jest skierowany do mieszkańców wiejskich obszarów funkcjonalnych wymagających wsparcia procesów rozwojowych (zgodnie z regionalnymi Obszarami Strategicznej Interwencji) podregionu konińskiego.


      Działania w projekcie:

      • Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym diagnozowanie potrzeb szkoleniowych i możliwości doskonalenia zawodowego oraz opracowanie dla każdego Uczestnika Projektu Indywidualnego Planu Działania,
       • Pośrednictwo pracy,
        • Grupowe poradnictwo zawodowe, w tym wsparcie doradcze,
         • Szkolenia w celu podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych, dopasowane do indywidualnych predyspozycji, wykształcenia i potrzeb Uczestnika Projektu oraz możliwości zatrudnienia w regionie,
          • Szkolenia komputerowe ECDL Base obejmujące podstawy pracy z komputerem, podstawy pracy w sieci, przetwarzanie tekstów oraz arkusze kalkulacyjne zakończone egzaminem oraz wydaniem certyfikatu,
           • 3- miesięczne, płatne staże zawodowe zgodne z odbytym szkoleniem.

            • Kontakt:
             Agnieszka Michońska-Skomra
             Tel.: 510 488 157
             E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

             Biuro projektu:
             ul. Unii Lubelskiej 3/705
             61-249 Poznań

             Dokumenty do pobrania:

             Prosimy o drukowanie dokumentów rekrutacyjnych w kolorze

             Regulamin projektu


             Formularz zgłoszeniowy


             Oświadczenie


             Facebook
              
             Summer Grill
             Pozyskaliśmyjuż

             10 000 000

             na realizację projektów szkoleniowych

             Ofertaszkolenia, doradztwo, consulting

             W ramach współpracy z kontrahentami zewnętrznymi oferujemy realizacje:

             • szkoleń certyfikowanych ECDL (np. Base, Web Editing, CAD, Zarządzanie Projektami itd.) dostosowanych do potrzeb klienta i grupy docelowej,
             • szkoleń certyfikowanych Microsoft Office Certificate,
             • szkoleń certyfikowanych IC3 w ramach DIGCOMP (Rama Kompetencji cyfrowych) na poziomie zaawansowania A, B i C,
             • zapewnienie odpowiednich warunków szkoleniowych - mobilna sali szkoleniowa wraz z laboratorium komputerowym (projektory, 40 sztuk laptopów z legalnym oprogramowaniem)
             • organizacji innych szkoleń dostosowanych do potrzeb klienta w obszarze ICT
             • podwykonawstwa w ramach realizacji projektów EFS w zakresie całościowego zarządzania projektami, organizacji szkoleń informatycznych, rekrutacji, aktywizacji zawodowej i integracji społecznej (doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, doradztwo psychologiczne itp.)

             Zrealizowane projektyPozyskaliśmy już prawie 27 mln złotych ze środków Unii Europejskiej

             LP. Działanie Tytuł projektu Okres realizacji Województwo Wartość Liczba UP

             1

             8.1.1 POKL

             ECDL EUROPEJSKI CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH

             01.01.2011 - 30.04.2012

             POMORSKIE

             1 300 000 ZŁ

             320

             2

             9.6.2 POKL

             CERTYFIKAT ECDL KLUCZEM DO SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

             01.01.2013 - 31.10.2014

             POMORSKIE

             1 335 260 ZŁ

             620

             3

             8.1.1 POKL

             ZAISTNIEĆ W SIECI SZKOLENIE ECDL WEBSTARTER

             01.01.2013 - 31.05.2014

             WIELKOPOLSKIE

             1 112 490 ZŁ

             280

             4

             8.1.1 POKL

             ZAISTNIEĆ W SIECI SZKOLENIE ECDL WEBSTARTER

             01.03.2013 - 31.12.2013

             LUBELSKIE

             464 350 ZŁ

             90

             5

             8.1.1 POKL

             TEAMBUILDING· SZKOLENIE OUTDOROWE PRZYSZŁOŚCI OPOLSKICH FIRM

             01.04.2013 - 30.11.2013

             OPOLSKIE

             453 200 ZŁ

             100

             6

             9.6.2 POKL

             CERTYFIKAT ECDL KLUCZEM DO SPOŁECZEI\ISTWA INFORMACYJNEGO

             01.05.2013 - 31.05.2014

             ZACHODNIOPOMORSKIE

             955 310 ZŁ

             455

             7

             8.1.1 POKL

             AKADEMIA NOWOCZESNYCH KOMPETENCJI ICT

             01.03.2014 - 28.02.2015

             LUBELSKIE

             458 840 ZŁ

             100

             8

             9.6.2 POKL

             CERTYFIKAT ECDL KLUCZEM DO SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

             01.08.2014 - 30.09.2015

             DOLNOŚLĄSKIE

             722 000 ZŁ

             380

             9

             8.2 RPWP

             ECDL BASE - CYFROWE WSPARCIE DLA WIELKOPOLSKI

             01.03.2016 - 30.06.2017

             WIELKOPOLSKIE

             383 925 ZŁ

             210

             10

             9.3 RPOP

             KOMPETENCJE CYFROWE KLUCZEM DO SUKCESU

             01.03.2017 - 28.02.2018

             OPOLSKIE

             868 950 ZŁ

             360

             11

             9.1.1 RPLD

             OD AKTYWNOŚCI DO ZATRUDNIENIA – KOMPLEKSOWE WSPARCIE OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

             01.04.2017 - 31.05.2018

             ŁÓDZKIE

             958 659 ZŁ

             60

             12

             7.2 RPOP

             OD AKTYWNOŚCI DO ZATRUDNIENIA - KOMPLEKSOWE WSPARCIE OSÓB BEZROBOTNYCH I BIERNYCH ZAWODOWO

             01.03.2017 - 31.07.2018

             OPOLSKIE

             999 196 ZŁ

             56

             13

             12.4 RPLU

             KWALIFIKACJE PRZYSZŁOŚCI

             01.05.2017 - 31.07.2018

             LUBELSKIE

             660 900 ZŁ

             121

             14

             9.1 RPMA

             CENTRUM DLA RODZINY

             01.09.2017 - 31.08.2018

             MAZOWIECKIE

             425 625 ZŁ

             40

             15

             6.1.2 RPPM

             PLUS DLA WIEDZY, KWALIFIKACJI I DOŚWIADCZENIA

             01.12.2016 - 30.11.2018

             POMORSKIE

             893 210 ZŁ

             66

             16

             9.1 RPMA

             PROJEKT NOWA SZANSA

             01.11.2017 - 30.11.2018

             MAZOWIECKIE

             418 262 ZŁ

             31

             17

             8.10 RPZP

             AKADEMIA KOMPETENCJI CYFROWYCH

             01.01.2018 - 31.12.2018

             ZACHODNIO-POMORSKIE

             468 300 ZŁ

             180

             18

             9.1 RPLU

             BIŁGORAJSKA PROJEKT AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

             01.06.2017 - 31.12.2018

             LUBELSKIE

             1 040 074 ZŁ

             61

             19

             9.1 RPMA

             NOWE PERSPEKTYWY DLA MIESZKAŃCÓW RADOMIA

             01.11.2017 - 31.01.2019

             MAZOWIECKIE

             833 088 ZŁ

             89

             20

             5.5 RPPM

             SZKOLENIA MICROSOFT - EDUKACJA I KWALIFIKACJE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

             01.03.2017 - 28.02.2019

             POMORSKIE

             1 627 848 ZŁ

             564

             21

             5.5 RPPM

             POMORSKA AKADEMIA MICROSOFT

             01.03.2017 - 31.03.2019

             POMORSKIE

             1 984 416 ZŁ

             720

             22

             7.1.2 RPWP

             KOMPLEKSOWA INTEGRACJA Z RYNKIEM PRACY

             01.04.2017 - 31.03.2019

             WIELKOPOLSKIE

             715 756 ZŁ

             20

             23

             9.1.1 RPLD

             OTWARCI NA ZMIANY

             01.09.2017 - 31.03.2019

             ŁÓDZKIE

             700 307 ZŁ

             69

             Aktualne projekty


             WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE:


             Mali Odkrywcy - żłobek rozbudzający ciekawość świata
             aktywizacja zawodowa, woj. lubelskie


             Akcja integracja i aktywizacja
             szkolenia zawodowe, woj. lubelskie


             Z pracy do pracy - wsparcie dla osób dotkniętych zwolnieniami w woj. lubelskim
             szkolenia zawodowe, program typu outplacement, woj. lubelskie             WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE:


             Kwalifikacje XXI wieku
             szkolenia komputerowe, woj. łódzkie


             Udany start na rynku pracy
             projekt dla młodych, aktywizacja zawodowa, woj. łódzkie


             e-umiejętności - klucz do nowych możliwości
             szkolenia komputerowe, woj. łódzkie             WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE:


             Klucz do potęgi
             zajęcia edukacyjne dla uczniów, woj. małopolskie


             Skuteczni na rynku pracy - kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej osób bez pracy
             aktywizacja społeczno-zawodowa, woj. małopolskie             WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE:


             Nowy start - lepsza przyszłość
             aktywizacja społeczno-zawodowa, woj. mazowieckie


             Młodzieżowe wyzwania zawodowe
             projekt dla młodych, aktywizacja zawodowa, woj. mazowieckie, powiat ostrołęcki i miasto Ostrołęka


             Na dobrej drodze do zmiany
             aktywizacja społeczno-zawodowa, woj. mazowieckie             WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE:


             Nowe kwalifikacje - Nowe możliwości
             szkolenia zawodowe - komputerowe, woj. podkarpackie             WOJEWÓDZTWO POMORSKIE:


             Zwiększenie efektywności poprzez wdrożenie systemu usprawniającego współpracę z partnerami biznesowymi i klientami w firmie J&C GROUP celem poprawy konkurencyjności
             inwestycja wewnętrzna, woj. pomorskie


             Zaplanuj swoją przyszłość!
             projekt dla młodych, aktywizacja zawodowa, woj. pomorskie             WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE:


             Kwalifikacje XXI wieku!
             szkolenia zawodowe - komputerowe, woj. świętokrzyskie


             e-umiejętności - klucz do nowych możliwości
             szkolenia komputerowe, woj. świętokrzyskie, wybrane gminy powiatu ostrowieckiego


             Rozwój drogą do sukcesu
             szkolenia zawodowe - komputerowe, wybrany obszar woj. świętokrzyskiego             WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE:


             Nowe kwalifikacje Twoją szansą na rynku pracy
             szkolenia komputerowe, woj. śląskie             WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE:


             Aktywna droga do celu
             aktywizacja społeczno-zawodowa, woj. warmińsko-mazurskie, wybrane obszary powiatu ostródzkiego             WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE:


             Zaczarowana Kraina
             Edukacja przedszkolna, woj. wielkopolskie, gmina Kórnik


             Chcieć to móc! – Program aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
             Aktywizacja społeczno-zawodowa, woj. wielkopolskie, powiat m. Konin i powiat koniński


             Efektywny powrót na rynek pracy!
             Aktywizacja zawodowa, woj. wielkopolskie, powiat kolski, koniński, słupecki, turecki


             Akademia programowania

             Uczymy programowania metodą bootcampu - czyli bardzo intensywnego treningu programistycznego, na którym przygotujesz się do zawodu programisty. Niezależnie od wykształcenia możesz zmienić swoje życie i zostać programistą - od zera. Naukę zaczniesz od podstaw i zdobędziesz umiejętności Junior PHP Developera. Nasz kurs PHP jest idealnie dostosowany do obecnego rynku pracy. Zajęcia są prowadzone w formie warsztatów przez bardzo doświadczonych trenerów - programistów, którzy na co dzień pracują zawodowo, tworząc programy i aplikacje. Stawiamy na praktykę - już od pierwszych godzin kursu będziesz samodzielnie pisać podstawowe skrypty, aby stopniowo wdrażać się i pisać coraz bardziej skomplikowane programy. Kończąc ten kurs jesteś gotowym do pracy jako młodszy programista.
             sprawdź szczegóły             Godziny pracy biura

             Pon - Pt: 8 - 16
             Soboty i niedziele: biuro nieczynne

             LokalizacjaOdwiedź Nas!

              

             Formularz kontaktowy

             Biura regionalne

             Kielce (25-510), ul. Piotrkowska 10A
             Lublin (20-094), ul. Lubartowska 74a/30, II piętro
             Poznań (61-249), ul. Unii Lubelskiej 3/705
             Radom (26-600), ul. Kilińskiego 15/17 lok. 207
             Skierniewice (96-100), ul. Mszczonowska 33/35 pok. 212
             Szczecin (70-546), ul. Mariacka 10A/2
             Trzebownisko (36-001), Trzebownisko 616A/10

             Adres siedziby

             J&C Group
             Plac Kaszubski 8 pok. 201
             81-350 Gdynia

             Zobacz mapę