Zaplanuj swoją przyszłość!

O projekcie:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, skierowany do osób młodych (w wieku od 15 do 29 lat), zamieszkujących województwo pomorskie, w tym: 80% osób pozostających bez zatrudnienia, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu oraz w 20% osób ubogich pracujących. Udział w projekcie jest bezpłatny!


NR PROJEKTU: POWR.01.03.01-00-0025/18

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 979 207,05 zł

OKRES REALIZACJI: 01.08.2018 – 31.07.2019
TYTUŁ PROJEKTU: Zaplanuj swoją przyszłość!

Główny cel projektu:

Trwałe wejście na rynek pracy 65 osób młodych (w wieku 15-29 lat, w tym minimum 38 kobiet i 27 mężczyzn), w tym minimum 80% osób niepracujących, niekształcących i nieszkolących się oraz maksymalnie 20% ubogich pracujących (6 kobiet i 6 mężczyzn), poprzez zastosowanie wysokiej jakości instrumentó i usług rynku pracy.


Grupa docelowa:

Do udziału w projekcie mogą zgłaszać się osoby młode (w wieku od 15 do 29 lat), zamieszkujące województwo pomorskie, które wpisują się w jedną z niżej wymienionych grup docelowych:

 • osoby, które opuściły pieczę zastępczą (do 2 lat po opuszczeniu instytucji pieczy),
  • osoby, które opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii (do 2 lat po opuszczeniu),
   • osoby, które opuściły specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze (do 2 lat po opuszczeniu),
    • osoby, które zakończyły naukę w szkole specjalnej (do 2 lat po zakończeniu nauki w szkole specjalnej),
     • matki przebywające w domach samotnej matki,
      • osoby, które opuściły zakład karny lub areszt śledczy (do 2 lat po opuszczeniu),
       • osoby, które opuściły zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich (do 2 lat po opuszczeniu),
        • osoby, które opuściły zakład pracy chronionej (do 2 lat po zakończeniu zatrudnienia w zakładzie).

        • DODATKOWO, Uczestnik Projektu (UP) należeć musi do jednej z dwóch poniższych grup:

         • osoby bierne zawodowo (minimum 80% UP, to jest 53 osoby) - czyli takie, które nie pracują, nie szkolą się, nie kształcą, nie są bezrobotne, nie szukają pracy (w tym imigranci i reemigranci);
          • osoby pracujące (maksymalnie 20% UP, to jest 12 osób, w tym imigranci i reemigranci) - takie jak:
          • - ubodzy pracujący;
           - osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny;
           - osoby zatrudnione na umowach krótko-terminowych;
           - osoby pracujące w ramach umów cywilno-prawnych.


           • WYKSZTAŁCENIE: minimum 50% Uczestników Projektu (UP), będzie osobami o niskich kwalifikacjach zawodowych, czyli z wykształceniem najwyżej ponadgimnazjalnym (33 osoby).
            • NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ: minimum 25% UP to osoby z niepełnosprawnością, w tym niepełnosprawność ruchowa, intelektualna w stopniu lekkim, obniżona sprawność sensoryczna, funkcjonowania w społeczeństwie, komunikowania się, psychofizyczna, niepełnosprawność sprzężona (łącznie minimum 17 osób).
             • MIEJSCE ZAMIESZKANIA: województwo pomorskie, preferowane osoby z powiatów o najwyższym stopniu bezrobocia (powyżej 10%).


             • Działania w projekcie:

              ◊ Indywidualne rozpoznanie potrzeb osób młodych oraz ich możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy, opracowanie Indywidualnego Planu Działania,
              ◊ Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie uzyskania odpowiedniego zatrudnienia, zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby,
              ◊ Szkolenia zawodowe z certyfikacją: wysokiej jakości szkolenia prowadzące do nabycia kwalifikacji zawodowych,
              ◊ 3-miesięczny staż zawodowy.

                REKRUTACJA:

                Prowadzona w sposób ciągły od sierpnia 2018 r. do końca stycznia 2019 r. W przypadku nie zrekrutowania wymaganej liczby uczestników, rekrutacja będzie przedłużana.
                Do udziału w projekcie można się zgłosić wypełniając załączone poniżej dokumenty rekrutacyjne (dokumenty te dostępne są również w biurze projektu w Gdyni). Podpisane dokumenty należy dostarczyć do biura projektu: osobiście, drogą elektroniczną bądź pocztą tradycyjną. Prowadzona jest selekcja zgłoszeń, w podziale na dwa etapy postępowania Komisji Rekrutacyjnej:

                • Etap formalny - ocena kompletności dokumentów, prawidłowości wypełnienia i ocena spełniania kryteriów formalnych Grupy Docelowej,
                 • Etap merytoryczny - rozmowa prowadzona na podstawie kwestionariusza badającego oczekiwania kandydata, motywację do wzięcia udziału w projekcie, zainteresowania.
                  PUNKTACJA:
                  ◊ 10 punktów za każde kryterium kwalifikowalności: niskie kwalifikacje, brak doświadczenia zawodowego, niska wiedza o rynku pracy, brak koncepcji kariery zawodowej, trudna sytuacja rodzinna, korzystanie z pomocy społecznej, brak stałego miejsca zamieszkania (maksymalnie 70 punktów);
                  ◊ 10 punktów za każde kryterium strategiczne: zamieszkiwanie na terenie powiatu o stopie bezrobocia powyżej 10%, niepełnosprawność, samotne matki (maksymalnie 30 punktów).
                  Łącznie każdy kandydat na Uczestnika Projektu otrzymać może maksymalnie 100 punktów.
                  • Pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały osoby z największą ilością uzyskanych punktów. Stworzona zostanie także lista osób rezerwowych (w kolejności, według przyznanej punktacji).


                   Kontakt:
                   E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

                   Biuro projektu:
                   Plac Kaszubski 8 pok. 201
                   81-350 Gdynia

                   Ostatnia aktualizacja:
                   27.11.2018
                   Facebook
                    
                  • Summer Grill
                   Pozyskaliśmyjuż

                   10 000 000

                   na realizację projektów szkoleniowych

                   Ofertaszkolenia, doradztwo, consulting

                   W ramach współpracy z kontrahentami zewnętrznymi oferujemy realizacje:

                   • szkoleń certyfikowanych ECDL (np. Base, Web Editing, CAD, Zarządzanie Projektami itd.) dostosowanych do potrzeb klienta i grupy docelowej,
                   • szkoleń certyfikowanych Microsoft Office Certificate,
                   • szkoleń certyfikowanych IC3 w ramach DIGCOMP (Rama Kompetencji cyfrowych) na poziomie zaawansowania A, B i C,
                   • zapewnienie odpowiednich warunków szkoleniowych - mobilna sali szkoleniowa wraz z laboratorium komputerowym (projektory, 40 sztuk laptopów z legalnym oprogramowaniem)
                   • organizacji innych szkoleń dostosowanych do potrzeb klienta w obszarze ICT
                   • podwykonawstwa w ramach realizacji projektów EFS w zakresie całościowego zarządzania projektami, organizacji szkoleń informatycznych, rekrutacji, aktywizacji zawodowej i integracji społecznej (doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, doradztwo psychologiczne itp.)

                   Zrealizowane projektyPozyskaliśmy już prawie 27 mln złotych ze środków unii europejskiej

                   LP. Działanie Tytuł projektu Okres realizacji Województwo Wartość Liczba UP

                   1

                   8.1.1 POKL

                   ECDL EUROPEJSKI CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH

                   01.01.2011 - 30.04.2012

                   POMORSKIE

                   1 300 000 ZŁ

                   320

                   2

                   9.6.2 POKL

                   CERTYFIKAT ECDL KLUCZEM DO SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

                   01.01.2013 - 31.10.2014

                   POMORSKIE

                   1 335 260 ZŁ

                   620

                   3

                   8.1.1 POKL

                   ZAISTNIEĆ W SIECI SZKOLENIE ECDL WEBSTARTER

                   01.01.2013 - 31.05.2014

                   WIELKOPOLSKIE

                   1 112 490 ZŁ

                   280

                   4

                   8.1.1 POKL

                   ZAISTNIEĆ W SIECI SZKOLENIE ECDL WEBSTARTER

                   01.03.2013 - 31.12.2013

                   LUBELSKIE

                   464 350 ZŁ

                   90

                   5

                   8.1.1 POKL

                   TEAMBUILDING· SZKOLENIE OUTDOROWE PRZYSZŁOŚCI OPOLSKICH FIRM

                   01.04.2013 - 30.11.2013

                   OPOLSKIE

                   453 200 ZŁ

                   100

                   6

                   9.6.2 POKL

                   CERTYFIKAT ECDL KLUCZEM DO SPOŁECZEI\ISTWA INFORMACYJNEGO

                   01.05.2013 - 31.05.2014

                   ZACHODNIOPOMORSKIE

                   955 310 ZŁ

                   455

                   7

                   8.1.1 POKL

                   AKADEMIA NOWOCZESNYCH KOMPETENCJI ICT

                   01.03.2014 - 28.02.2015

                   LUBELSKIE

                   458 840 ZŁ

                   100

                   8

                   9.6.2 POKL

                   CERTYFIKAT ECDL KLUCZEM DO SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

                   01.08.2014 - 30.09.2015

                   DOLNOŚLĄSKIE

                   722 000

                   380

                   9

                   8.2 RPWP

                   ECDL BASE - CYFROWE WSPARCIE DLA WIELKOPOLSKI

                   01.03.2016 - 30.06.2017

                   WIELKOPOLSKIE

                   383 925

                   210

                   10

                   9.3 RPOP

                   KOMPETENCJE CYFROWE KLUCZEM DO SUKCESU

                   01.03.2017 - 28.02.2018

                   OPOLSKIE

                   868 950

                   360

                   11

                   9.1.1 RPLD

                   OD AKTYWNOŚCI DO ZATRUDNIENIA – KOMPLEKSOWE WSPARCIE OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

                   01.04.2017 - 31.05.2018

                   ŁÓDZKIE

                   958 659,88

                   60

                   12

                   7.2 RPOP

                   OD AKTYWNOŚCI DO ZATRUDNIENIA - KOMPLEKSOWE WSPARCIE OSÓB BEZROBOTNYCH I BIERNYCH ZAWODOWO

                   01.03.2017 - 31.07.2018

                   OPOLSKIE

                   999 196,20

                   56

                   13

                   12.4 RPLU

                   KWALIFIKACJE PRZYSZŁOŚCI

                   01.05.2017 - 31.07.2018

                   LUBELSKIE

                   660 900

                   121

                   14

                   9.1 RPMA

                   CENTRUM DLA RODZINY

                   01.09.2017 - 31.08.2018

                   MAZOWIECKIE

                   425 625

                   40

                   Aktualne projekty


                   WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE:


                   Biłgorajska projekt aktywizacji zawodowej
                   aktywizacja zawodowa, woj. lubelskie, powiat biłgorajski


                   Mali Odkrywcy - żłobek rozbudzający ciekawość świata
                   aktywizacja zawodowa, woj. lubelskie


                   Akcja integracja i aktywizacja
                   szkolenia zawodowe, woj. lubelskie


                   Z pracy do pracy - wsparcie dla osób dotkniętych zwolnieniami w woj. lubelskim
                   szkolenia zawodowe, program typu outplacement, woj. lubelskie                   WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE:


                   Otwarci na zmiany
                   Aktywizacja społeczno-zawodowa, woj. łódzkie


                   Kwalifikacje XXI wieku
                   szkolenia komputerowe, woj. łódzkie


                   Udany start na rynku pracy
                   projekt dla młodych, aktywizacja zawodowa, woj. łódzkie                   WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE:


                   Klucz do potęgi
                   zajęcia edukacyjne dla uczniów, woj. małopolskie


                   Skuteczni na rynku pracy - kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej osób bez pracy
                   aktywizacja społeczno-zawodowa, woj. małopolskie                   WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE:


                   Nowe perspektywy dla mieszkańców Radomia
                   Aktywizacja społeczno-zawodowa, woj. mazowieckie, m. Radom


                   Projekt NOWA SZANSA
                   Aktywizacja społeczno-zawodowa, woj. mazowieckie, m.Radom


                   Nowy start - lepsza przyszłość
                   Aktywizacja społeczno-zawodowa, woj. mazowieckie                   WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE:


                   Nowe kwalifikacje - Nowe możliwości
                   szkolenia zawodowe - komputerowe, woj. podkarpackie                   WOJEWÓDZTWO POMORSKIE:


                   PLUS dla wiedzy, kwalifikacji i doświadczenia
                   Aktywizacja zawodowa, woj. pomorskie


                   Pomorska Akademia Microsoftu
                   szkolenia komputerowe, woj. pomorskie


                   Szkolenia Microsoft - edukacja i kwalifikacje w województwie pomorskim
                   szkolenia komputerowe, woj. pomorskie


                   Zwiększenie efektywności poprzez wdrożenie systemu usprawniającego współpracę z partnerami biznesowymi i klientami w firmie J&C GROUP celem poprawy konkurencyjności
                   inwestycja wewnętrzna, woj. pomorskie


                   Zaplanuj swoją przyszłość!
                   projekt dla młodych, aktywizacja zawodowa, woj. pomorskie                   WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE:


                   Kwalifikacje XXI wieku!
                   szkolenia zawodowe - komputerowe, woj. świętokrzyskie


                   e-umiejętności - klucz do nowych możliwości
                   szkolenia komputerowe, woj. świętokrzyskie, wybrane gminy powiatu ostrowieckiego                   WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE:


                   Nowe kwalifikacje Twoją szansą na rynku pracy
                   szkolenia komputerowe, woj. śląskie                   WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE:


                   Kompleksowa Integracja z rynkiem pracy
                   Aktywizacja zawodowa, woj. wielkopolskie, powiaty: leszczyński, rawicki, gostyński


                   Zaczarowana Kraina
                   Edukacja przedszkolna, woj. wielkopolskie, gmina Kórnik


                   Chcieć to móc! – Program aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
                   Aktywizacja społeczno-zawodowa, woj. wielkopolskie, powiat m. Konin i powiat koniński


                   Efektywny powrót na rynek pracy!
                   Aktywizacja zawodowa, woj. wielkopolskie, powiat kolski, koniński, słupecki, turecki                   WOJEWÓDZTWO ZACHODNIO-POMORSKIE:


                   Akademia kompetencji cyfrowych
                   szkolenia komputerowe, woj. zachodniopomorskie


                   Aktywni na rynku pracy 30+
                   szkolenia zawodowe, woj. zachodniopomorskie


                   Akademia programowania

                   Uczymy programowania metodą bootcampu - czyli bardzo intensywnego treningu programistycznego, na którym przygotujesz się do zawodu programisty. Niezależnie od wykształcenia możesz zmienić swoje życie i zostać programistą - od zera. Naukę zaczniesz od podstaw i zdobędziesz umiejętności Junior PHP Developera. Nasz kurs PHP jest idealnie dostosowany do obecnego rynku pracy. Zajęcia są prowadzone w formie warsztatów przez bardzo doświadczonych trenerów - programistów, którzy na co dzień pracują zawodowo, tworząc programy i aplikacje. Stawiamy na praktykę - już od pierwszych godzin kursu będziesz samodzielnie pisać podstawowe skrypty, aby stopniowo wdrażać się i pisać coraz bardziej skomplikowane programy. Kończąc ten kurs jesteś gotowym do pracy jako młodszy programista.
                   sprawdź szczegóły                   Godziny pracy biura

                   Pon - Pt: 8 - 16
                   Soboty i niedziele: biuro nieczynne

                   LokalizacjaOdwiedź Nas!

                    

                   Formularz kontaktowy

                   Biura regionalne

                   Kielce (25-510), ul. Piotrkowska 10A
                   Lublin (20-094), ul. Lubartowska 74a/30, II piętro
                   Poznań (61-249), ul. Unii Lubelskiej 3/705
                   Radom (26-600), ul. Kilińskiego 15/17 lok. 207
                   Skierniewice (96-100), ul. Mszczonowska 33/35 pok. 212
                   Szczecin (70-546), ul. Mariacka 10A/2
                   Trzebownisko (36-001), Trzebownisko 616A/10

                   Adres siedziby

                   J&C Group
                   Plac Kaszubski 8 pok. 201
                   81-350 Gdynia

                   Zobacz mapę