Udany start na rynku pracy

O projekcie:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, skierowany do osób młodych (w wieku od 18 do 29 lat), pozostających bez zatrudnienia, zamieszkujących województwo łódzkie. Udział w projekcie jest bezpłatny!


NR PROJEKTU: POWR.01.02.01-10-0014/17

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 924 922,50 zł

OKRES REALIZACJI: 01.09.2018 – 30.06.2019
TYTUŁ PROJEKTU: Udany start na rynku pracy

Główny cel projektu:

Aktywizacja zawodowa 60 osób młodych (36 kobiet i 24 mężczyzn w wieku 18-29 lat, w tym minimum 6 osób z niepełnosprawnościami), zamieszkujących woj. łódzkie, pozostających bez pracy i spełniających wymagania grupy docelowej, dzięki kompleksowemu wsparciu odpowiadającemu na zidentyfikowane potrzeby uczestniczek/uczestników, skutkująca zdobyciem zatrudnienia.


Grupa docelowa:

Do udziału w projekcie mogą zgłaszać się osoby młode (w wieku od 18 do 29 lat), zamieszkujące województwo łódzkie, nie uczestniczące w kształceniu i szkoleniu, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kompetencji lub kwalifikacji zawodowych, w tym:

 • minimum 80% osób biernych zawodowo,
  • maksymalnie 20% osób bezrobotnych, niezarejestrowanych w urzędach pracy,
   • minimum 10% osób z niepełnosprawnościami.

   • Działania w projekcie:

    ◊ Indywidualne rozpoznanie potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz ich możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja oddalenia od rynku pracy,
    ◊ Poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych,
    ◊ Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby,
    ◊ Szkolenia z certyfikacją: Wysokiej jakości szkolenia prowadzące do nabycia kwalifikacji w obszarze Informatyki i Telekomunikacji,
    ◊ 4-miesięczny staż zawodowy.

      REKRUTACJA:

      Prowadzona w sposób ciągły, przedłużona do 28.02.2019 r.
      Do udziału w projekcie można się zgłosić wypełniając załączone poniżej dokumenty rekrutacyjne (dokumenty te dostępne są również w biurze projektu w Skierniewicach). Prowadzona jest selekcja zgłoszeń, w podziale na dwa etapy postępowania Komisji Rekrutacyjnej:

      • Etap formalny - ocena kompletności dokumentów, prawidłowości wypełnienia i ocena spełniania kryteriów formalnych Grupy Docelowej (punktacja 0-1),
       • Etap merytoryczny - ocena punktowa kryteriów rekrutacyjnych:
        -wykształcenie (waga punktowa:10) na poziomie ISCED 1 = 10pkt./ISCED 2 = 6pkt./ISCED 3 = 4pkt./pozostali = 1pkt.
        -kwalifikacje zawodowe (waga:9): bez kwalifikacji = 10pkt., pozostali =1pkt.
        -doświadczenie zawodowe (waga:8): bez doświadczenia = 10pkt, do 1 roku = 6pkt., pozostali = 1pkt.
        -niepełnosprawność (waga:5): znaczna = 10pkt./umiarkowana = 6pkt./niska = 4pkt.
        • Uczestnicy Projektu muszą posiadać podstawową umiejętność obsługi komputera.

        • Punkty rozpatrywane będą osobno dla kobiet i mężczyzn. W pierwszej kolejności (przy zachowaniu parytetów) będą kwalifikowane kobiety i osoby niepełnosprawne. Pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały osoby o niskich kwalifikacjach oraz bez doświadczenia zawodowego.


         Kontakt:
         Anna Socha
         E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
         Tel: 515 908 336

         Biuro projektu:
         ul. Mszczonowska 33/35 pok. 212
         96-100 Skierniewice


         Dokumenty do pobrania:

         Prosimy o drukowanie dokumentów rekrutacyjnych w kolorze

         Regulamin projektu


         Formularz zgłoszeniowy


         Oświadczenie


         Oświadczenie o statusie na rynku pracy


         Harmonogram form wsparcia         Ostatnia aktualizacja:
         18.01.2019

         Facebook
          
         Summer Grill
         Pozyskaliśmyjuż

         10 000 000

         na realizację projektów szkoleniowych

         Ofertaszkolenia, doradztwo, consulting

         W ramach współpracy z kontrahentami zewnętrznymi oferujemy realizacje:

         • szkoleń certyfikowanych ECDL (np. Base, Web Editing, CAD, Zarządzanie Projektami itd.) dostosowanych do potrzeb klienta i grupy docelowej,
         • szkoleń certyfikowanych Microsoft Office Certificate,
         • szkoleń certyfikowanych IC3 w ramach DIGCOMP (Rama Kompetencji cyfrowych) na poziomie zaawansowania A, B i C,
         • zapewnienie odpowiednich warunków szkoleniowych - mobilna sali szkoleniowa wraz z laboratorium komputerowym (projektory, 40 sztuk laptopów z legalnym oprogramowaniem)
         • organizacji innych szkoleń dostosowanych do potrzeb klienta w obszarze ICT
         • podwykonawstwa w ramach realizacji projektów EFS w zakresie całościowego zarządzania projektami, organizacji szkoleń informatycznych, rekrutacji, aktywizacji zawodowej i integracji społecznej (doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, doradztwo psychologiczne itp.)

         Zrealizowane projektyPozyskaliśmy już prawie 27 mln złotych ze środków unii europejskiej

         LP. Działanie Tytuł projektu Okres realizacji Województwo Wartość Liczba UP

         1

         8.1.1 POKL

         ECDL EUROPEJSKI CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH

         01.01.2011 - 30.04.2012

         POMORSKIE

         1 300 000 ZŁ

         320

         2

         9.6.2 POKL

         CERTYFIKAT ECDL KLUCZEM DO SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

         01.01.2013 - 31.10.2014

         POMORSKIE

         1 335 260 ZŁ

         620

         3

         8.1.1 POKL

         ZAISTNIEĆ W SIECI SZKOLENIE ECDL WEBSTARTER

         01.01.2013 - 31.05.2014

         WIELKOPOLSKIE

         1 112 490 ZŁ

         280

         4

         8.1.1 POKL

         ZAISTNIEĆ W SIECI SZKOLENIE ECDL WEBSTARTER

         01.03.2013 - 31.12.2013

         LUBELSKIE

         464 350 ZŁ

         90

         5

         8.1.1 POKL

         TEAMBUILDING· SZKOLENIE OUTDOROWE PRZYSZŁOŚCI OPOLSKICH FIRM

         01.04.2013 - 30.11.2013

         OPOLSKIE

         453 200 ZŁ

         100

         6

         9.6.2 POKL

         CERTYFIKAT ECDL KLUCZEM DO SPOŁECZEI\ISTWA INFORMACYJNEGO

         01.05.2013 - 31.05.2014

         ZACHODNIOPOMORSKIE

         955 310 ZŁ

         455

         7

         8.1.1 POKL

         AKADEMIA NOWOCZESNYCH KOMPETENCJI ICT

         01.03.2014 - 28.02.2015

         LUBELSKIE

         458 840 ZŁ

         100

         8

         9.6.2 POKL

         CERTYFIKAT ECDL KLUCZEM DO SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

         01.08.2014 - 30.09.2015

         DOLNOŚLĄSKIE

         722 000

         380

         9

         8.2 RPWP

         ECDL BASE - CYFROWE WSPARCIE DLA WIELKOPOLSKI

         01.03.2016 - 30.06.2017

         WIELKOPOLSKIE

         383 925

         210

         10

         9.3 RPOP

         KOMPETENCJE CYFROWE KLUCZEM DO SUKCESU

         01.03.2017 - 28.02.2018

         OPOLSKIE

         868 950

         360

         11

         9.1.1 RPLD

         OD AKTYWNOŚCI DO ZATRUDNIENIA – KOMPLEKSOWE WSPARCIE OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

         01.04.2017 - 31.05.2018

         ŁÓDZKIE

         958 659,88

         60

         12

         7.2 RPOP

         OD AKTYWNOŚCI DO ZATRUDNIENIA - KOMPLEKSOWE WSPARCIE OSÓB BEZROBOTNYCH I BIERNYCH ZAWODOWO

         01.03.2017 - 31.07.2018

         OPOLSKIE

         999 196,20

         56

         13

         12.4 RPLU

         KWALIFIKACJE PRZYSZŁOŚCI

         01.05.2017 - 31.07.2018

         LUBELSKIE

         660 900

         121

         14

         9.1 RPMA

         CENTRUM DLA RODZINY

         01.09.2017 - 31.08.2018

         MAZOWIECKIE

         425 625

         40

         Aktualne projekty


         WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE:


         Biłgorajska projekt aktywizacji zawodowej
         aktywizacja zawodowa, woj. lubelskie, powiat biłgorajski


         Mali Odkrywcy - żłobek rozbudzający ciekawość świata
         aktywizacja zawodowa, woj. lubelskie


         Akcja integracja i aktywizacja
         szkolenia zawodowe, woj. lubelskie


         Z pracy do pracy - wsparcie dla osób dotkniętych zwolnieniami w woj. lubelskim
         szkolenia zawodowe, program typu outplacement, woj. lubelskie         WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE:


         Otwarci na zmiany
         Aktywizacja społeczno-zawodowa, woj. łódzkie


         Kwalifikacje XXI wieku
         szkolenia komputerowe, woj. łódzkie


         Udany start na rynku pracy
         projekt dla młodych, aktywizacja zawodowa, woj. łódzkie


         e-umiejętności - klucz do nowych możliwości
         szkolenia komputerowe, woj. łódzkie         WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE:


         Klucz do potęgi
         zajęcia edukacyjne dla uczniów, woj. małopolskie


         Skuteczni na rynku pracy - kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej osób bez pracy
         aktywizacja społeczno-zawodowa, woj. małopolskie         WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE:


         Nowe perspektywy dla mieszkańców Radomia
         aktywizacja społeczno-zawodowa, woj. mazowieckie, m. Radom


         Nowy start - lepsza przyszłość
         aktywizacja społeczno-zawodowa, woj. mazowieckie


         Młodzieżowe wyzwania zawodowe
         projekt dla młodych, aktywizacja zawodowa, woj. mazowieckie, powiat ostrołęcki i miasto Ostrołęka


         Na dobrej drodze do zmiany
         aktywizacja społeczno-zawodowa, woj. mazowieckie         WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE:


         Nowe kwalifikacje - Nowe możliwości
         szkolenia zawodowe - komputerowe, woj. podkarpackie         WOJEWÓDZTWO POMORSKIE:


         Pomorska Akademia Microsoftu
         szkolenia komputerowe, woj. pomorskie


         Szkolenia Microsoft - edukacja i kwalifikacje w województwie pomorskim
         szkolenia komputerowe, woj. pomorskie


         Zwiększenie efektywności poprzez wdrożenie systemu usprawniającego współpracę z partnerami biznesowymi i klientami w firmie J&C GROUP celem poprawy konkurencyjności
         inwestycja wewnętrzna, woj. pomorskie


         Zaplanuj swoją przyszłość!
         projekt dla młodych, aktywizacja zawodowa, woj. pomorskie         WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE:


         Kwalifikacje XXI wieku!
         szkolenia zawodowe - komputerowe, woj. świętokrzyskie


         e-umiejętności - klucz do nowych możliwości
         szkolenia komputerowe, woj. świętokrzyskie, wybrane gminy powiatu ostrowieckiego         WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE:


         Nowe kwalifikacje Twoją szansą na rynku pracy
         szkolenia komputerowe, woj. śląskie         WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE:


         Kompleksowa Integracja z rynkiem pracy
         Aktywizacja zawodowa, woj. wielkopolskie, powiaty: leszczyński, rawicki, gostyński


         Zaczarowana Kraina
         Edukacja przedszkolna, woj. wielkopolskie, gmina Kórnik


         Chcieć to móc! – Program aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
         Aktywizacja społeczno-zawodowa, woj. wielkopolskie, powiat m. Konin i powiat koniński


         Efektywny powrót na rynek pracy!
         Aktywizacja zawodowa, woj. wielkopolskie, powiat kolski, koniński, słupecki, turecki         WOJEWÓDZTWO ZACHODNIO-POMORSKIE:


         Akademia kompetencji cyfrowych
         szkolenia komputerowe, woj. zachodniopomorskie


         Aktywni na rynku pracy 30+
         szkolenia zawodowe, woj. zachodniopomorskie


         Akademia programowania

         Uczymy programowania metodą bootcampu - czyli bardzo intensywnego treningu programistycznego, na którym przygotujesz się do zawodu programisty. Niezależnie od wykształcenia możesz zmienić swoje życie i zostać programistą - od zera. Naukę zaczniesz od podstaw i zdobędziesz umiejętności Junior PHP Developera. Nasz kurs PHP jest idealnie dostosowany do obecnego rynku pracy. Zajęcia są prowadzone w formie warsztatów przez bardzo doświadczonych trenerów - programistów, którzy na co dzień pracują zawodowo, tworząc programy i aplikacje. Stawiamy na praktykę - już od pierwszych godzin kursu będziesz samodzielnie pisać podstawowe skrypty, aby stopniowo wdrażać się i pisać coraz bardziej skomplikowane programy. Kończąc ten kurs jesteś gotowym do pracy jako młodszy programista.
         sprawdź szczegóły         Godziny pracy biura

         Pon - Pt: 8 - 16
         Soboty i niedziele: biuro nieczynne

         LokalizacjaOdwiedź Nas!

          

         Formularz kontaktowy

         Biura regionalne

         Kielce (25-510), ul. Piotrkowska 10A
         Lublin (20-094), ul. Lubartowska 74a/30, II piętro
         Poznań (61-249), ul. Unii Lubelskiej 3/705
         Radom (26-600), ul. Kilińskiego 15/17 lok. 207
         Skierniewice (96-100), ul. Mszczonowska 33/35 pok. 212
         Szczecin (70-546), ul. Mariacka 10A/2
         Trzebownisko (36-001), Trzebownisko 616A/10

         Adres siedziby

         J&C Group
         Plac Kaszubski 8 pok. 201
         81-350 Gdynia

         Zobacz mapę