Aktywna droga do celu

O projekcie:

NR PROJEKTU: RPWM.11.01.01-28-0034/18

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 414 293,55 zł

OKRES REALIZACJI: 01.01.2019 – 30.09.2019
TYTUŁ PROJEKTU: Aktywna droga do celu

Projekt realizowany w partnerstwie z: BSMART Sp. z o.o. z siedzibą w SzczecinieGłówny cel projektu:

Wzrost kompetencji społeczno-zawodowych 36 osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego, w tym osoby bezrobotne, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, o niskich kwalifikacjach, zamieszkałych w gminach powiatu ostródzkiego, w których procent os. korzystających ze świadczeń pomocy społecznej jest wyższy niż średni procent os. korzystających ze świadczeń pomocy społecznej na terenie województwa, poprzez realizację programu aktywnej integracji z wykorzystaniem instrumentów społecznych i zawodowych.


Grupa docelowa:

36 osób dorosłych (22K,14M; powyżej 18 roku życia) zagrożonych ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego (w tym osoby bezrobotne, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym), o niskich kwalifikacjach, zamieszkałych (poza MOF Olsztyna oraz poza MOF Ełku) w gminach powiatu ostródzkiego, w których procent os. korzystających ze świadczeń pomocy społecznej jest wyższy niż średni procent os. korzystających ze świadczeń pomocy społecznej na terenie województwa - weryfikacja na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego odnoszących się do osób fizycznych (k.s.f.7).

Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących wybrane obszary województwa WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO, powiatu OSTRÓDZKIEGO:

 • DĄBRÓWNO (gmina wiejska)
 • GRUNWALD (gmina wiejska)
 • ŁUKTA (gmina wiejska)
 • MAŁDYTY (gmina wiejska)
 • MIŁAKOWO (gmina miejsko-wiejska)
 • MIŁAKOWO (miasto)
 • MIŁAKOWO (obszar wiejski)
 • MIŁOMŁYN (gmina miejsko-wiejska)
 • MIŁOMŁYN (miasto)
 • MIŁOMŁYN (obszar wiejski)
 • MORĄG (gmina miejsko-wiejska)
 • MORĄG (miasto)
 • MORĄG (obszar wiejski)
 • OSTRÓDA (gmina wiejska)

  • Grupę docelową stanowić będą:
   • w 100% osoby o niskich kwalifikacjach;
   • w 61% osoby bezrobotne niezarejestrowane w Urzędach Pracy;
   • w 30% osoby długotrwale bezrobotne zakwalifikowane do III profilu pomocy;
   • w 9% osoby bierne zawodowo;
   • w 60% osoby z obszarów wiejskich;
   • w 10% osoby w wieku powyżej 50 roku życia;
   • w 5% osoby z niepełnosprawnościami.

   • Działania w projekcie:

    • Usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym – wsparcie indywidualne oraz grupowe w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych (zajęcia z psychologiem);
    • Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym – doradztwo zawodowe (opracowanie lub aktualizacja Indywidualnego Planu Działania);
    • Usługi aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym – szkolenia zawodowe (kończące się egzaminem i uzyskaniem dokumentu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji i kompetencji);
    • Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym – pośrednictwo pracy (pomoc w odpowiadaniu na oferty pracy złożone przez pracodawców);
    • Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym – staż zawodowy (płatne 3 miesięczne staże);
     • Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym – trening pracy (wsparcie dla osób niepełnosprawnych w kontaktach z pracodawcą, po uzyskaniu zatrudnienia, oraz w procesie adaptacji).


      • Kontakt:
       Agnieszka Klimowska
       E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
       Tel: 511 835 449

       Biuro projektu:
       Plac Kombatantów 8/1
       14-300 Morąg

       Dokumenty do pobrania:

       Regulamin projektu


       Formularz zgłoszeniowy


       Oświadczenie       Facebook
        
       Summer Grill
       Pozyskaliśmyjuż

       10 000 000

       na realizację projektów szkoleniowych

       Ofertaszkolenia, doradztwo, consulting

       W ramach współpracy z kontrahentami zewnętrznymi oferujemy realizacje:

       • szkoleń certyfikowanych ECDL (np. Base, Web Editing, CAD, Zarządzanie Projektami itd.) dostosowanych do potrzeb klienta i grupy docelowej,
       • szkoleń certyfikowanych Microsoft Office Certificate,
       • szkoleń certyfikowanych IC3 w ramach DIGCOMP (Rama Kompetencji cyfrowych) na poziomie zaawansowania A, B i C,
       • zapewnienie odpowiednich warunków szkoleniowych - mobilna sali szkoleniowa wraz z laboratorium komputerowym (projektory, 40 sztuk laptopów z legalnym oprogramowaniem)
       • organizacji innych szkoleń dostosowanych do potrzeb klienta w obszarze ICT
       • podwykonawstwa w ramach realizacji projektów EFS w zakresie całościowego zarządzania projektami, organizacji szkoleń informatycznych, rekrutacji, aktywizacji zawodowej i integracji społecznej (doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, doradztwo psychologiczne itp.)

       Zrealizowane projektyPozyskaliśmy już prawie 27 mln złotych ze środków Unii Europejskiej

       LP. Działanie Tytuł projektu Okres realizacji Województwo Wartość Liczba UP

       1

       8.1.1 POKL

       ECDL EUROPEJSKI CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH

       01.01.2011 - 30.04.2012

       POMORSKIE

       1 300 000 ZŁ

       320

       2

       9.6.2 POKL

       CERTYFIKAT ECDL KLUCZEM DO SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

       01.01.2013 - 31.10.2014

       POMORSKIE

       1 335 260 ZŁ

       620

       3

       8.1.1 POKL

       ZAISTNIEĆ W SIECI SZKOLENIE ECDL WEBSTARTER

       01.01.2013 - 31.05.2014

       WIELKOPOLSKIE

       1 112 490 ZŁ

       280

       4

       8.1.1 POKL

       ZAISTNIEĆ W SIECI SZKOLENIE ECDL WEBSTARTER

       01.03.2013 - 31.12.2013

       LUBELSKIE

       464 350 ZŁ

       90

       5

       8.1.1 POKL

       TEAMBUILDING· SZKOLENIE OUTDOROWE PRZYSZŁOŚCI OPOLSKICH FIRM

       01.04.2013 - 30.11.2013

       OPOLSKIE

       453 200 ZŁ

       100

       6

       9.6.2 POKL

       CERTYFIKAT ECDL KLUCZEM DO SPOŁECZEI\ISTWA INFORMACYJNEGO

       01.05.2013 - 31.05.2014

       ZACHODNIOPOMORSKIE

       955 310 ZŁ

       455

       7

       8.1.1 POKL

       AKADEMIA NOWOCZESNYCH KOMPETENCJI ICT

       01.03.2014 - 28.02.2015

       LUBELSKIE

       458 840 ZŁ

       100

       8

       9.6.2 POKL

       CERTYFIKAT ECDL KLUCZEM DO SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

       01.08.2014 - 30.09.2015

       DOLNOŚLĄSKIE

       722 000 ZŁ

       380

       9

       8.2 RPWP

       ECDL BASE - CYFROWE WSPARCIE DLA WIELKOPOLSKI

       01.03.2016 - 30.06.2017

       WIELKOPOLSKIE

       383 925 ZŁ

       210

       10

       9.3 RPOP

       KOMPETENCJE CYFROWE KLUCZEM DO SUKCESU

       01.03.2017 - 28.02.2018

       OPOLSKIE

       868 950 ZŁ

       360

       11

       9.1.1 RPLD

       OD AKTYWNOŚCI DO ZATRUDNIENIA – KOMPLEKSOWE WSPARCIE OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

       01.04.2017 - 31.05.2018

       ŁÓDZKIE

       958 659 ZŁ

       60

       12

       7.2 RPOP

       OD AKTYWNOŚCI DO ZATRUDNIENIA - KOMPLEKSOWE WSPARCIE OSÓB BEZROBOTNYCH I BIERNYCH ZAWODOWO

       01.03.2017 - 31.07.2018

       OPOLSKIE

       999 196 ZŁ

       56

       13

       12.4 RPLU

       KWALIFIKACJE PRZYSZŁOŚCI

       01.05.2017 - 31.07.2018

       LUBELSKIE

       660 900 ZŁ

       121

       14

       9.1 RPMA

       CENTRUM DLA RODZINY

       01.09.2017 - 31.08.2018

       MAZOWIECKIE

       425 625 ZŁ

       40

       15

       6.1.2 RPPM

       PLUS DLA WIEDZY, KWALIFIKACJI I DOŚWIADCZENIA

       01.12.2016 - 30.11.2018

       POMORSKIE

       893 210 ZŁ

       66

       16

       9.1 RPMA

       PROJEKT NOWA SZANSA

       01.11.2017 - 30.11.2018

       MAZOWIECKIE

       418 262 ZŁ

       31

       17

       8.10 RPZP

       AKADEMIA KOMPETENCJI CYFROWYCH

       01.01.2018 - 31.12.2018

       ZACHODNIO-POMORSKIE

       468 300 ZŁ

       180

       18

       9.1 RPLU

       BIŁGORAJSKA PROJEKT AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

       01.06.2017 - 31.12.2018

       LUBELSKIE

       1 040 074 ZŁ

       61

       19

       9.1 RPMA

       NOWE PERSPEKTYWY DLA MIESZKAŃCÓW RADOMIA

       01.11.2017 - 31.01.2019

       MAZOWIECKIE

       833 088 ZŁ

       89

       20

       5.5 RPPM

       SZKOLENIA MICROSOFT - EDUKACJA I KWALIFIKACJE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

       01.03.2017 - 28.02.2019

       POMORSKIE

       1 627 848 ZŁ

       564

       21

       5.5 RPPM

       POMORSKA AKADEMIA MICROSOFT

       01.03.2017 - 31.03.2019

       POMORSKIE

       1 984 416 ZŁ

       720

       22

       7.1.2 RPWP

       KOMPLEKSOWA INTEGRACJA Z RYNKIEM PRACY

       01.04.2017 - 31.03.2019

       WIELKOPOLSKIE

       715 756 ZŁ

       20

       23

       9.1.1 RPLD

       OTWARCI NA ZMIANY

       01.09.2017 - 31.03.2019

       ŁÓDZKIE

       700 307 ZŁ

       69

       Aktualne projekty


       WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE:


       Mali Odkrywcy - żłobek rozbudzający ciekawość świata
       aktywizacja zawodowa, woj. lubelskie


       Akcja integracja i aktywizacja
       szkolenia zawodowe, woj. lubelskie


       Z pracy do pracy - wsparcie dla osób dotkniętych zwolnieniami w woj. lubelskim
       szkolenia zawodowe, program typu outplacement, woj. lubelskie       WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE:


       Kwalifikacje XXI wieku
       szkolenia komputerowe, woj. łódzkie


       Udany start na rynku pracy
       projekt dla młodych, aktywizacja zawodowa, woj. łódzkie


       e-umiejętności - klucz do nowych możliwości
       szkolenia komputerowe, woj. łódzkie       WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE:


       Klucz do potęgi
       zajęcia edukacyjne dla uczniów, woj. małopolskie


       Skuteczni na rynku pracy - kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej osób bez pracy
       aktywizacja społeczno-zawodowa, woj. małopolskie       WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE:


       Nowy start - lepsza przyszłość
       aktywizacja społeczno-zawodowa, woj. mazowieckie


       Młodzieżowe wyzwania zawodowe
       projekt dla młodych, aktywizacja zawodowa, woj. mazowieckie, powiat ostrołęcki i miasto Ostrołęka


       Na dobrej drodze do zmiany
       aktywizacja społeczno-zawodowa, woj. mazowieckie       WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE:


       Nowe kwalifikacje - Nowe możliwości
       szkolenia zawodowe - komputerowe, woj. podkarpackie       WOJEWÓDZTWO POMORSKIE:


       Zwiększenie efektywności poprzez wdrożenie systemu usprawniającego współpracę z partnerami biznesowymi i klientami w firmie J&C GROUP celem poprawy konkurencyjności
       inwestycja wewnętrzna, woj. pomorskie


       Zaplanuj swoją przyszłość!
       projekt dla młodych, aktywizacja zawodowa, woj. pomorskie       WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE:


       Kwalifikacje XXI wieku!
       szkolenia zawodowe - komputerowe, woj. świętokrzyskie


       e-umiejętności - klucz do nowych możliwości
       szkolenia komputerowe, woj. świętokrzyskie, wybrane gminy powiatu ostrowieckiego


       Rozwój drogą do sukcesu
       szkolenia zawodowe - komputerowe, wybrany obszar woj. świętokrzyskiego       WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE:


       Nowe kwalifikacje Twoją szansą na rynku pracy
       szkolenia komputerowe, woj. śląskie       WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE:


       Aktywna droga do celu
       aktywizacja społeczno-zawodowa, woj. warmińsko-mazurskie, wybrane obszary powiatu ostródzkiego       WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE:


       Zaczarowana Kraina
       Edukacja przedszkolna, woj. wielkopolskie, gmina Kórnik


       Chcieć to móc! – Program aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
       Aktywizacja społeczno-zawodowa, woj. wielkopolskie, powiat m. Konin i powiat koniński


       Efektywny powrót na rynek pracy!
       Aktywizacja zawodowa, woj. wielkopolskie, powiat kolski, koniński, słupecki, turecki


       Akademia programowania

       Uczymy programowania metodą bootcampu - czyli bardzo intensywnego treningu programistycznego, na którym przygotujesz się do zawodu programisty. Niezależnie od wykształcenia możesz zmienić swoje życie i zostać programistą - od zera. Naukę zaczniesz od podstaw i zdobędziesz umiejętności Junior PHP Developera. Nasz kurs PHP jest idealnie dostosowany do obecnego rynku pracy. Zajęcia są prowadzone w formie warsztatów przez bardzo doświadczonych trenerów - programistów, którzy na co dzień pracują zawodowo, tworząc programy i aplikacje. Stawiamy na praktykę - już od pierwszych godzin kursu będziesz samodzielnie pisać podstawowe skrypty, aby stopniowo wdrażać się i pisać coraz bardziej skomplikowane programy. Kończąc ten kurs jesteś gotowym do pracy jako młodszy programista.
       sprawdź szczegóły       Godziny pracy biura

       Pon - Pt: 8 - 16
       Soboty i niedziele: biuro nieczynne

       LokalizacjaOdwiedź Nas!

        

       Formularz kontaktowy

       Biura regionalne

       Kielce (25-510), ul. Piotrkowska 10A
       Lublin (20-094), ul. Lubartowska 74a/30, II piętro
       Poznań (61-249), ul. Unii Lubelskiej 3/705
       Radom (26-600), ul. Kilińskiego 15/17 lok. 207
       Skierniewice (96-100), ul. Mszczonowska 33/35 pok. 212
       Szczecin (70-546), ul. Mariacka 10A/2
       Trzebownisko (36-001), Trzebownisko 616A/10

       Adres siedziby

       J&C Group
       Plac Kaszubski 8 pok. 201
       81-350 Gdynia

       Zobacz mapę