Od Aktywności do Zatrudnienia - kompleksowe wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

O projekcie:

NR PROJEKTU: RPLD.09.01.01-10-C056/16

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU:  958 659,88 zł

OKRES REALIZACJI:  01.04.2017 – 31.05.2018
TYTUŁ PROJEKTU: Od Aktywności do Zatrudnienia - kompleksowe wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Projekt realizowany w partnerstwie z Centrum Inicjatyw Rozwoju Regionalnego w Skierniewicach.

Główny cel projektu:

Podniesienie aktywności społeczno-edukacyjno-zawodowej 60 osób (36K i 24M) korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej z powodu ubóstwa, które uczą się/pracują lub zamieszkują na obszarze powiatu skierniewickiego i miasta Skierniewice.


Grupa docelowa:

 • osoby korzystające lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym,
 • osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2014 r. poz. 382 z późn. zm.),
 • osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.),
 • osoby z niepełnosprawnością – osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375),
 • osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego i realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020,
 • Osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowiowa.

  • Działania w projekcie:

  • Indywidualne poradnictwo zawodowe,
  • Grupowe treningi kompetencji i umiejetności społecznych,
  • Indywidualne poradnictwo specjalistyczne (psychologiczne, rodzinne, prawne, obywatelskie itp.,
  • Kursy i szkolenie umożliwiajace nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych,
  • Staże zawodowe,
  • Pośrednictwo pracy.


   Kontakt
   Anna Socha
   E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
   Tel: 515 908 336

   Biuro projektu:
   ul. Mszczonowska 33/35 pok. 203
   96-100 Skierniewice


   Dokumenty do pobrania:

   Regulamin Projektu


   Formularz Rekrutacyjny


   Oświadczenie


   Przetwarzanie danych


   Oświadczenie o uczestnictwie w projekcie


   Zgoda na udostępnienie wizerunku


   Harmonogram wsparcia


   Zapytania ofertowe:

   Doradca Zawodowy - Zapytanie ofertowe nr 1


   Doradca Zawodowy - Formularz Ofertowy


   Doradca Zawodowy - Oświadczenie


   Doradca Zawodowy - Zapytanie Ofertowe nr 2


   Doradca Zawodowy - Formularz Ofertowy


   Doradca Zawodowy - Oświadczenie


   Psycholog/trening umiejętności i kompetencji społecznych - zapytanie ofertowe


   Psycholog/trening umiejętności i kompetencji społecznych - formularz ofertowy


   Psycholog/trening umiejętności i kompetencji społecznych - oświadczenie


   Psycholog/spotkania indywidualne - zapytanie ofertowe


   Psycholog/spotkania indywidualne - formularz ofertowy


   Psycholog/spotkania indywidualne - Oświadczenie


   Prawnik - zapytanie ofertowe


   Prawnik - Formularz ofertowy


   Prawnik - Oświadczenie


   Facebook
    
  • Summer Grill
   Pozyskaliśmyjuż

   10 000 000

   na realizację projektów szkoleniowych

   Ofertaszkolenia, doradztwo, consulting

   W ramach współpracy z kontrahentami zewnętrznymi oferujemy realizacje:

   • szkoleń certyfikowanych ECDL (np. Base, Web Editing, CAD, Zarządzanie Projektami itd.) dostosowanych do potrzeb klienta i grupy docelowej,
   • szkoleń certyfikowanych Microsoft Office Certificate,
   • szkoleń certyfikowanych IC3 w ramach DIGCOMP (Rama Kompetencji cyfrowych) na poziomie zaawansowania A, B i C,
   • zapewnienie odpowiednich warunków szkoleniowych - mobilna sali szkoleniowa wraz z laboratorium komputerowym (projektory, 40 sztuk laptopów z legalnym oprogramowaniem)
   • organizacji innych szkoleń dostosowanych do potrzeb klienta w obszarze ICT
   • podwykonawstwa w ramach realizacji projektów EFS w zakresie całościowego zarządzania projektami, organizacji szkoleń informatycznych, rekrutacji, aktywizacji zawodowej i integracji społecznej (doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, doradztwo psychologiczne itp.)

   Zrealizowane projektyPozyskaliśmy już prawie 27 mln złotych ze środków unii europejskiej

   LP. Działanie Tytuł projektu Okres realizacji Województwo Wartość Liczba UP

   1

   8.1.1 POKL

   ECDL EUROPEJSKI CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH

   01.01.2011 - 30.04.2012

   POMORSKIE

   1 300 000 ZŁ

   320

   2

   9.6.2 POKL

   CERTYFIKAT ECDL KLUCZEM DO SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

   01.01.2013 - 31.10.2014

   POMORSKIE

   1 335 260 ZŁ

   620

   3

   8.1.1 POKL

   ZAISTNIEĆ W SIECI SZKOLENIE ECDL WEBSTARTER

   01.01.2013 - 31.05.2014

   WIELKOPOLSKIE

   1 112 490 ZŁ

   280

   4

   8.1.1 POKL

   ZAISTNIEĆ W SIECI SZKOLENIE ECDL WEBSTARTER

   01.03.2013 - 31.12.2013

   LUBELSKIE

   464 350 ZŁ

   90

   5

   8.1.1 POKL

   TEAMBUILDING· SZKOLENIE OUTDOROWE PRZYSZŁOŚCI OPOLSKICH FIRM

   01.04.2013 - 30.11.2013

   OPOLSKIE

   453 200 ZŁ

   100

   6

   9.6.2 POKL

   CERTYFIKAT ECDL KLUCZEM DO SPOŁECZEI\ISTWA INFORMACYJNEGO

   01.05.2013 - 31.05.2014

   ZACHODNIOPOMORSKIE

   955 310 ZŁ

   455

   7

   8.1.1 POKL

   AKADEMIA NOWOCZESNYCH KOMPETENCJI ICT

   01.03.2014 - 28.02.2015

   LUBELSKIE

   458 840 ZŁ

   100

   8

   9.6.2 POKL

   CERTYFIKAT ECDL KLUCZEM DO SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

   01.08.2014 - 30.09.2015

   DOLNOŚLĄSKIE

   722 000

   380

   9

   8.2 RPWP

   ECDL BASE - CYFROWE WSPARCIE DLA WIELKOPOLSKI

   01.03.2016 - 30.06.2017

   WIELKOPOLSKIE

   383 925

   210

   10

   9.3 RPOP

   KOMPETENCJE CYFROWE KLUCZEM DO SUKCESU

   01.03.2017 - 28.02.2018

   OPOLSKIE

   868 950

   360

   11

   9.1.1 RPLD

   OD AKTYWNOŚCI DO ZATRUDNIENIA – KOMPLEKSOWE WSPARCIE OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

   01.04.2017 - 31.05.2018

   ŁÓDZKIE

   958 659,88

   60

   12

   7.2 RPOP

   OD AKTYWNOŚCI DO ZATRUDNIENIA - KOMPLEKSOWE WSPARCIE OSÓB BEZROBOTNYCH I BIERNYCH ZAWODOWO

   01.03.2017 - 31.07.2018

   OPOLSKIE

   999 196,20

   56

   13

   12.4 RPLU

   KWALIFIKACJE PRZYSZŁOŚCI

   01.05.2017 - 31.07.2018

   LUBELSKIE

   660 900

   121

   14

   9.1 RPMA

   CENTRUM DLA RODZINY

   01.09.2017 - 31.08.2018

   MAZOWIECKIE

   425 625

   40

   Aktualne projekty


   WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE:


   Biłgorajska projekt aktywizacji zawodowej
   aktywizacja zawodowa, woj. lubelskie, powiat biłgorajski


   Mali Odkrywcy - żłobek rozbudzający ciekawość świata
   aktywizacja zawodowa, woj. lubelskie


   Akcja integracja i aktywizacja
   szkolenia zawodowe, woj. lubelskie


   Z pracy do pracy - wsparcie dla osób dotkniętych zwolnieniami w woj. lubelskim
   szkolenia zawodowe, program typu outplacement, woj. lubelskie   WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE:


   Otwarci na zmiany
   Aktywizacja społeczno-zawodowa, woj. łódzkie


   Kwalifikacje XXI wieku
   szkolenia komputerowe, woj. łódzkie


   Udany start na rynku pracy
   projekt dla młodych, aktywizacja zawodowa, woj. łódzkie


   e-umiejętności - klucz do nowych możliwości
   szkolenia komputerowe, woj. łódzkie   WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE:


   Klucz do potęgi
   zajęcia edukacyjne dla uczniów, woj. małopolskie


   Skuteczni na rynku pracy - kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej osób bez pracy
   aktywizacja społeczno-zawodowa, woj. małopolskie   WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE:


   Nowe perspektywy dla mieszkańców Radomia
   aktywizacja społeczno-zawodowa, woj. mazowieckie, m. Radom


   Nowy start - lepsza przyszłość
   aktywizacja społeczno-zawodowa, woj. mazowieckie


   Młodzieżowe wyzwania zawodowe
   projekt dla młodych, aktywizacja zawodowa, woj. mazowieckie, powiat ostrołęcki i miasto Ostrołęka


   Na dobrej drodze do zmiany
   aktywizacja społeczno-zawodowa, woj. mazowieckie   WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE:


   Nowe kwalifikacje - Nowe możliwości
   szkolenia zawodowe - komputerowe, woj. podkarpackie   WOJEWÓDZTWO POMORSKIE:


   Pomorska Akademia Microsoftu
   szkolenia komputerowe, woj. pomorskie


   Szkolenia Microsoft - edukacja i kwalifikacje w województwie pomorskim
   szkolenia komputerowe, woj. pomorskie


   Zwiększenie efektywności poprzez wdrożenie systemu usprawniającego współpracę z partnerami biznesowymi i klientami w firmie J&C GROUP celem poprawy konkurencyjności
   inwestycja wewnętrzna, woj. pomorskie


   Zaplanuj swoją przyszłość!
   projekt dla młodych, aktywizacja zawodowa, woj. pomorskie   WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE:


   Kwalifikacje XXI wieku!
   szkolenia zawodowe - komputerowe, woj. świętokrzyskie


   e-umiejętności - klucz do nowych możliwości
   szkolenia komputerowe, woj. świętokrzyskie, wybrane gminy powiatu ostrowieckiego   WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE:


   Nowe kwalifikacje Twoją szansą na rynku pracy
   szkolenia komputerowe, woj. śląskie   WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE:


   Kompleksowa Integracja z rynkiem pracy
   Aktywizacja zawodowa, woj. wielkopolskie, powiaty: leszczyński, rawicki, gostyński


   Zaczarowana Kraina
   Edukacja przedszkolna, woj. wielkopolskie, gmina Kórnik


   Chcieć to móc! – Program aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
   Aktywizacja społeczno-zawodowa, woj. wielkopolskie, powiat m. Konin i powiat koniński


   Efektywny powrót na rynek pracy!
   Aktywizacja zawodowa, woj. wielkopolskie, powiat kolski, koniński, słupecki, turecki   WOJEWÓDZTWO ZACHODNIO-POMORSKIE:


   Akademia kompetencji cyfrowych
   szkolenia komputerowe, woj. zachodniopomorskie


   Aktywni na rynku pracy 30+
   szkolenia zawodowe, woj. zachodniopomorskie


   Akademia programowania

   Uczymy programowania metodą bootcampu - czyli bardzo intensywnego treningu programistycznego, na którym przygotujesz się do zawodu programisty. Niezależnie od wykształcenia możesz zmienić swoje życie i zostać programistą - od zera. Naukę zaczniesz od podstaw i zdobędziesz umiejętności Junior PHP Developera. Nasz kurs PHP jest idealnie dostosowany do obecnego rynku pracy. Zajęcia są prowadzone w formie warsztatów przez bardzo doświadczonych trenerów - programistów, którzy na co dzień pracują zawodowo, tworząc programy i aplikacje. Stawiamy na praktykę - już od pierwszych godzin kursu będziesz samodzielnie pisać podstawowe skrypty, aby stopniowo wdrażać się i pisać coraz bardziej skomplikowane programy. Kończąc ten kurs jesteś gotowym do pracy jako młodszy programista.
   sprawdź szczegóły   Godziny pracy biura

   Pon - Pt: 8 - 16
   Soboty i niedziele: biuro nieczynne

   LokalizacjaOdwiedź Nas!

    

   Formularz kontaktowy

   Biura regionalne

   Kielce (25-510), ul. Piotrkowska 10A
   Lublin (20-094), ul. Lubartowska 74a/30, II piętro
   Poznań (61-249), ul. Unii Lubelskiej 3/705
   Radom (26-600), ul. Kilińskiego 15/17 lok. 207
   Skierniewice (96-100), ul. Mszczonowska 33/35 pok. 212
   Szczecin (70-546), ul. Mariacka 10A/2
   Trzebownisko (36-001), Trzebownisko 616A/10

   Adres siedziby

   J&C Group
   Plac Kaszubski 8 pok. 201
   81-350 Gdynia

   Zobacz mapę