Od Aktywności do Zatrudnienia - kompleksowe wsparcie osób zagrożonych ubóstwem

O projekcie

NR PROJEKTU: RPLD.09.01.01 - IP.01-10-003/16

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU:  958 659,88 zł

OKRES REALIZACJI:  01.04.2017 – 31.05.2018
TYTUŁ PROJEKTU: Od Aktywności do Zatrudnienia - kompleksowe wsparcie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
Projekt realizowany w partnerstwie z Centrum Inicjatyw Rozwoju Regionalnego w Skierniewicach.

Główny cel projektu:

Podniesienie aktywności społeczno-edukacyjno-zawodowej 60 osób (36K i 24M) korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej z powodu ubóstwa, które uczą się/pracują lub zamieszkują na obszarze powiatu skierniewickiego i miasta Skierniewice.


  Grupa docelowa:
 • • osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
 • • osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym,
 • • osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • • osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2014 r. poz. 382 z późn. zm.),
 • • osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.),
 • • osoby z niepełnosprawnością – osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375),
 • • osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • • osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego i realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020,
 • • Osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowiowa.


Działania w projekcie:
• Indywidualne poradnictwo zawodowe,
• Grupowe traniengi kompetencji i umiejetności społecznych,
• Indywidualne poradnictwo specjalistyczne ( psychologiczne, rodzinne, prawne, obywatelskie itp.),
• Kursy i szkolenie umożliwiajace nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych,
• Staże zawodowe,
• Pośrednictwo pracy.


Kontakt
Pani Anna Socha
Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tel: 515 908 336Dokumenty do pobrania:

Regulamin Projektu


Formularz Rekrutacyjny


Zapytania ofertowe:

Doradca Zawodowy - Zapytanie ofertowe nr 1


Doradca Zawodowy - Formularz Ofertowy


Doradca Zawodowy - Oświadczenie


Doradca Zawodowy - Zapytanie Ofertowe nr 2


Doradca Zawodowy - Formularz Ofertowy


Doradca Zawodowy - Oświadczenie


Psycholog/trening umiejętności i kompetencji społecznych - zapytanie ofertowe


Psycholog/trening umiejętności i kompetencji społecznych - formularz ofertowy


Psycholog/trening umiejętności i kompetencji społecznych - oświadczenie


Psycholog/spotkania indywidualne - zapytanie ofertowe


Psycholog/spotkania indywidualne - formularz ofertowy


Psycholog/spotkania indywidualne - Oświadczenie


Prawnik - zapytanie ofertowe


Prawnik - Formularz ofertowy


Prawnik - Oświadczenie

fanpage projektu
 
Summer Grill
Pozyskaliśmyjuż

10 000 000

na realizację projektów szkoleniowych

Ofertaszkolenia, doradztwo, consulting

W ramach współpracy z kontrahentami zewnętrznymi oferujemy realizacje:

 • szkoleń certyfikowanych ECDL (np. Base, Web Editing, CAD, Zarządzanie Projektami itd.) dostosowanych do potrzeb klienta i grupy docelowej,
 • szkoleń certyfikowanych Microsoft Office Certificate,
 • szkoleń certyfikowanych IC3 w ramach DIGCOMP (Rama Kompetencji cyfrowych) na poziomie zaawansowania A, B i C,
 • zapewnienie odpowiednich warunków szkoleniowych - mobilna sali szkoleniowa wraz z laboratorium komputerowym (projektory, 40 sztuk laptopów z legalnym oprogramowaniem)
 • organizacji innych szkoleń dostosowanych do potrzeb klienta w obszarze ICT
 • podwykonawstwa w ramach realizacji projektów EFS w zakresie całościowego zarządzania projektami, organizacji szkoleń informatycznych, rekrutacji, aktywizacji zawodowej i integracji społecznej (doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, doradztwo psychologiczne itp.)

Zrealizowane projektyPozyskaliśmy już 10mln złotych ze środków unii europejskiej

LP. działanie Tytuł projektu okres realizacji województwo wartość Liczba UP

1

8.1.1 POKL

ECDL EUROPEJSKI CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH

01.01.2011 - 30.04.2012

POMORSKIE

1 300 000,00 ZŁ

320

2

9.6.2 POKL

CERTYFIKAT ECDL KLUCZEM DO SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

01.01.2013 - 31.10.2014

POMORSKIE

1 335 260,00 ZŁ

620

3

8.1.1 POKL

ZAISTNIEĆ W SIECI SZKOLENIE ECDL WEBSTARTER

01.01.2013 - 31.05.2014

WIELKOPOLSKIE

1 112 490 ZŁ

280

4

8.1.1 POKL

ZAISTNIEĆ W SIECI SZKOLENIE ECDL WEBSTARTER

01.03.2013 - 31.12.2013

LUBELSKIE

464 350 ZŁ

90

5

8.1.1 POKL

TEAMBUILDING· SZKOLENIE OUTDOROWE PRZYSZŁOŚCI OPOLSKICH FIRM

01.04.2013 - 30.11.2013

OPOLSKIE

453 200 ZŁ

100

6

9.6.2 POKL

CERTYFIKAT ECDL KLUCZEM DO SPOŁECZEI\ISTWA INFORMACYJNEGO

01.05.2013 - 31.05.2014

ZACHODNIOPOMORSKIE

955 310 ZŁ

455

7

8.1.1 POKL

AKADEMIA NOWOCZESNYCH KOMPETENCJI ICT

01.03.2014 - 28.02.2015

LUBELSKIE

458 840 ZŁ

100

8

9.6.2 POKL

CERTYFIKAT ECDL KLUCZEM DO SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

01.08.2014 - 30.09.2015

DOLNOŚLĄSKIE

722 OOO

380

9

8.2 POKL

ECDL BASE - CYFROWE WSPARCIE DLA WIELKOPOLSKI

01.03.2016 – 30.06.2017

WIELKOPOLSKIE

383 925

210

Akademia programowania

Uczymy programowania metodą bootcampu - czyli bardzo intensywnego treningu programistycznego, na którym przygotujesz się do zawodu programisty. Niezależnie od wykształcenia możesz zmienić swoje życie i zostać programistą - od zera. Naukę zaczniesz od podstaw i zdobędziesz umiejętności Junior PHP Developera. Nasz kurs PHP jest idealnie dostosowany do obecnego rynku pracy. Zajęcia są prowadzone w formie warsztatów przez bardzo doświadczonych trenerów - programistów, którzy na co dzień pracują zawodowo, tworząc programy i aplikacje. Stawiamy na praktykę - już od pierwszych godzin kursu będziesz samodzielnie pisać podstawowe skrypty, aby stopniowo wdrażać się i pisać coraz bardziej skomplikowane programy. Kończąc ten kurs jesteś gotowym do pracy jako młodszy programista.
sprawdź szczegółyGodziny pracy biura

Pon - Pt: 8 - 16
Soboty i niedziele: biuro nieczynne

LokalizacjaOdwiedź Nas!

 

Formularz kontaktowy

Biura regionalne

ul. Lotnicza 3, 20322 Lublin, Polska
ul. Mariana Langiewicza 28 lok. 73, 70263 Szczecin, Polska
ul. Ozimska 4 lok. 7, 45057 Opole, Polska
ul. Władysława Łokietka 12C, 50243 Wrocław, Polska
ul. Unii Lubelskiej 3 lok. 705, 61249 Poznań, Polska

Adres

J&C Group
Plac Kaszubski 8 pok. 201
81-350 Gdynia

Zobacz mapę