Od Aktywności do Zatrudnienia - kompleksowe wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

O projekcie:

NR PROJEKTU: RPLD.09.01.01-10-C056/16

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU:  958 659,88 zł

OKRES REALIZACJI:  01.04.2017 – 31.05.2018
TYTUŁ PROJEKTU: Od Aktywności do Zatrudnienia - kompleksowe wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Projekt realizowany w partnerstwie z Centrum Inicjatyw Rozwoju Regionalnego w Skierniewicach.

Główny cel projektu:

Podniesienie aktywności społeczno-edukacyjno-zawodowej 60 osób (36K i 24M) korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej z powodu ubóstwa, które uczą się/pracują lub zamieszkują na obszarze powiatu skierniewickiego i miasta Skierniewice.


Grupa docelowa:

 • osoby korzystające lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym,
 • osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2014 r. poz. 382 z późn. zm.),
 • osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.),
 • osoby z niepełnosprawnością – osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375),
 • osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego i realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020,
 • Osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowiowa.

  • Działania w projekcie:

  • Indywidualne poradnictwo zawodowe,
  • Grupowe treningi kompetencji i umiejetności społecznych,
  • Indywidualne poradnictwo specjalistyczne (psychologiczne, rodzinne, prawne, obywatelskie itp.,
  • Kursy i szkolenie umożliwiajace nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych,
  • Staże zawodowe,
  • Pośrednictwo pracy.


   Kontakt
   Anna Socha
   E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
   Tel: 515 908 336

   Biuro projektu:
   ul. Mszczonowska 33/35 pok. 203
   96-100 Skierniewice


   Dokumenty do pobrania:

   Regulamin Projektu


   Formularz Rekrutacyjny


   Oświadczenie


   Przetwarzanie danych


   Oświadczenie o uczestnictwie w projekcie


   Zgoda na udostępnienie wizerunku


   Harmonogram wsparcia


   Zapytania ofertowe:

   Doradca Zawodowy - Zapytanie ofertowe nr 1


   Doradca Zawodowy - Formularz Ofertowy


   Doradca Zawodowy - Oświadczenie


   Doradca Zawodowy - Zapytanie Ofertowe nr 2


   Doradca Zawodowy - Formularz Ofertowy


   Doradca Zawodowy - Oświadczenie


   Psycholog/trening umiejętności i kompetencji społecznych - zapytanie ofertowe


   Psycholog/trening umiejętności i kompetencji społecznych - formularz ofertowy


   Psycholog/trening umiejętności i kompetencji społecznych - oświadczenie


   Psycholog/spotkania indywidualne - zapytanie ofertowe


   Psycholog/spotkania indywidualne - formularz ofertowy


   Psycholog/spotkania indywidualne - Oświadczenie


   Prawnik - zapytanie ofertowe


   Prawnik - Formularz ofertowy


   Prawnik - Oświadczenie


   Facebook
    
  • Summer Grill
   Pozyskaliśmyjuż

   10 000 000

   na realizację projektów szkoleniowych

   Ofertaszkolenia, doradztwo, consulting

   W ramach współpracy z kontrahentami zewnętrznymi oferujemy realizacje:

   • szkoleń certyfikowanych ECDL (np. Base, Web Editing, CAD, Zarządzanie Projektami itd.) dostosowanych do potrzeb klienta i grupy docelowej,
   • szkoleń certyfikowanych Microsoft Office Certificate,
   • szkoleń certyfikowanych IC3 w ramach DIGCOMP (Rama Kompetencji cyfrowych) na poziomie zaawansowania A, B i C,
   • zapewnienie odpowiednich warunków szkoleniowych - mobilna sali szkoleniowa wraz z laboratorium komputerowym (projektory, 40 sztuk laptopów z legalnym oprogramowaniem)
   • organizacji innych szkoleń dostosowanych do potrzeb klienta w obszarze ICT
   • podwykonawstwa w ramach realizacji projektów EFS w zakresie całościowego zarządzania projektami, organizacji szkoleń informatycznych, rekrutacji, aktywizacji zawodowej i integracji społecznej (doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, doradztwo psychologiczne itp.)

   Zrealizowane projektyPozyskaliśmy już prawie 27 mln złotych ze środków unii europejskiej

   LP. działanie Tytuł projektu okres realizacji województwo wartość Liczba UP

   1

   8.1.1 POKL

   ECDL EUROPEJSKI CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH

   01.01.2011 - 30.04.2012

   POMORSKIE

   1 300 000,00 ZŁ

   320

   2

   9.6.2 POKL

   CERTYFIKAT ECDL KLUCZEM DO SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

   01.01.2013 - 31.10.2014

   POMORSKIE

   1 335 260,00 ZŁ

   620

   3

   8.1.1 POKL

   ZAISTNIEĆ W SIECI SZKOLENIE ECDL WEBSTARTER

   01.01.2013 - 31.05.2014

   WIELKOPOLSKIE

   1 112 490 ZŁ

   280

   4

   8.1.1 POKL

   ZAISTNIEĆ W SIECI SZKOLENIE ECDL WEBSTARTER

   01.03.2013 - 31.12.2013

   LUBELSKIE

   464 350 ZŁ

   90

   5

   8.1.1 POKL

   TEAMBUILDING· SZKOLENIE OUTDOROWE PRZYSZŁOŚCI OPOLSKICH FIRM

   01.04.2013 - 30.11.2013

   OPOLSKIE

   453 200 ZŁ

   100

   6

   9.6.2 POKL

   CERTYFIKAT ECDL KLUCZEM DO SPOŁECZEI\ISTWA INFORMACYJNEGO

   01.05.2013 - 31.05.2014

   ZACHODNIOPOMORSKIE

   955 310 ZŁ

   455

   7

   8.1.1 POKL

   AKADEMIA NOWOCZESNYCH KOMPETENCJI ICT

   01.03.2014 - 28.02.2015

   LUBELSKIE

   458 840 ZŁ

   100

   8

   9.6.2 POKL

   CERTYFIKAT ECDL KLUCZEM DO SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

   01.08.2014 - 30.09.2015

   DOLNOŚLĄSKIE

   722 000

   380

   9

   8.2 POKL

   ECDL BASE - CYFROWE WSPARCIE DLA WIELKOPOLSKI

   01.03.2016 - 30.06.2017

   WIELKOPOLSKIE

   383 925

   210

   10

   9.3 POKL

   KOMPETENCJE CYFROWE KLUCZEM DO SUKCESU

   01.03.2017 - 28.02.2018

   OPOLSKIE

   868 950

   360

   Aktualne projekty

   PLUS dla wiedzy, kwalifikacji i doświadczenia
   Aktywizacja zawodowa, woj. pomorskie


   Pomorska Akademia Microsoftu
   szkolenia komputerowe, woj. pomorskie


   Od Aktywności do Zatrudnienia - kompleksowe wsparcie osób bezrobotnych i biernych zawodowo
   aktywizacja zawodowa, woj. opolskie


   Od Aktywności do Zatrudnienia - kompleksowe wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
   aktywizacja zawodowa, woj. łódzkie


   Kompleksowa Integracja z rynkiem pracy
   Aktywizacja zawodowa, woj. wielkopolskie, gmina Święciechowa


   Kwalifikacje przyszłości
   szkolenia zawodowe - komputerowe, woj. lubelskie


   Biłgorajska projekt aktywizacji zawodowej
   aktywizacja zawodowa, woj. lubelskie, powiat biłgorajski


   Mali Odkrywcy - żłobek rozbudzający ciekawość świata
   aktywizacja zawodowa, woj. lubelskie


   Klucz do potęgi
   zajęcia edukacyjne dla uczniów, woj. małopolskie


   Akcja integracja i aktywizacja
   Szkolenia zawodowe, woj. lubelskie


   Centrum dla rodziny
   Aktywizacja społeczno-zawodowa, woj. mazowieckie


   Otwarci na zmiany
   Aktywizacja społeczno-zawodowa, woj. łódzkie


   Nowe perspektywy dla mieszkańców Radomia
   Aktywizacja społeczno-zawodowa, woj. mazowieckie, m. Radom


   Projekt NOWA SZANSA
   Aktywizacja społeczno-zawodowa, woj. mazowieckie, m.Radom


   Akademia kompetencji cyfrowych
   szkolenia komputerowe, woj. zachodniopomorskie


   Szkolenia Microsoft - edukacja i kwalifikacje w województwie pomorskim
   szkolenia komputerowe, woj. pomorskie


   Zwiększenie efektywności poprzez wdrożenie systemu usprawniającego współpracę z partnerami biznesowymi i klientami w firmie J&C GROUP celem poprawy konkurencyjności
   inwestycja wewnętrzna, woj. pomorskie


   Nowe kwalifikacje Twoją szansą na rynku pracy
   szkolenia komputerowe, woj. śląskie


   Kwalifikacje XXI wieku
   szkolenia komputerowe, woj. łódzkie


   Kwalifikacje XXI wieku!
   szkolenia zawodowe - komputerowe, woj. świętokrzyskie


   Aktywni na rynku pracy 30+
   szkolenia zawodowe, woj. zachodniopomorskie


   Nowe kwalifikacje - Nowe możliwości
   szkolenia zawodowe - komputerowe, woj. podkarpackie


   Akademia programowania

   Uczymy programowania metodą bootcampu - czyli bardzo intensywnego treningu programistycznego, na którym przygotujesz się do zawodu programisty. Niezależnie od wykształcenia możesz zmienić swoje życie i zostać programistą - od zera. Naukę zaczniesz od podstaw i zdobędziesz umiejętności Junior PHP Developera. Nasz kurs PHP jest idealnie dostosowany do obecnego rynku pracy. Zajęcia są prowadzone w formie warsztatów przez bardzo doświadczonych trenerów - programistów, którzy na co dzień pracują zawodowo, tworząc programy i aplikacje. Stawiamy na praktykę - już od pierwszych godzin kursu będziesz samodzielnie pisać podstawowe skrypty, aby stopniowo wdrażać się i pisać coraz bardziej skomplikowane programy. Kończąc ten kurs jesteś gotowym do pracy jako młodszy programista.
   sprawdź szczegóły   Godziny pracy biura

   Pon - Pt: 8 - 16
   Soboty i niedziele: biuro nieczynne

   LokalizacjaOdwiedź Nas!

    

   Formularz kontaktowy

   Biura regionalne

   ul. Lubartowska 74a/30, II piętro, 20-094 Lublin, Polska
   ul. Mariacka 10A/2, 70-546 Szczecin, Polska
   ul. Ofiar Katynia 25, 49-300 Brzeg, Polska
   ul. Mszczonowska 33/35 pok. 203, 96-100 Skierniewice, Polska
   ul. Kościuszki 2, 05-270 Marki, Polska
   ul. Inowłodzka 11, 26-300 Opoczno, Polska
   ul. Piotrkowska 10A, 25-510 Kielce, Polska

   Adres

   J&C Group
   Plac Kaszubski 8 pok. 201
   81-350 Gdynia

   Zobacz mapę