logo swietokrzyskie

OKRES REALIZACJI: 01.05.2019-30.04.2021. Projekt wspierający kobiety posiadające dzieci w wieku do lat 3, które mieszkają na terenie miasta Lublin i są zainteresowane żłobkową opieką nad dziećmi.

NR PROJEKTU: RPLU.09.04.00-06-0067/18

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 951 923,67 zł

TYTUŁ PROJEKTU: Mali odkrywcy 2 – żłobek rozbudzający ciekawość świata

 

Główny cel projektu:

Celem głównym projektu jest poprawa szans na zatrudnienie kobiet posiadających dzieci do lat 3 poprzez upowszechnienie opieki nad dziećmi do lat 3 w okresie do 30.04.2021 r.

 

Grupa docelowa:

Wsparcie w projekcie uzyska 50 osób bezrobotnych lub biernych zawodowo pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym do osób, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywających na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich lub wychowawczych zgodnie z Kodeksem pracy. Uczestnikami Projektu będą wyłącznie kobiety zamieszkujące teren miasta Lublin. Pośród UP będzie:

  • 15 kobiet o niskich kwalifikacjach tj. maksymalnie z wykształceniem ponadgimnazjalnym,
  • 20 kobiet długotrwale bezrobotnych lub biernych zawodowo,
  • 8 kobiet niepełnosprawnych,
  • 8 kobiet samotnie wychowujących dziecko.

 

Działania w projekcie:
1. dostosowanie placówki do prowadzenia zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych oraz rekrutacja osób spełniających wymagania grupy docelowej,
2. realizacja zajęć edukacyjnych i dziennej opieki nad dziećmi w 4 grupach.

 

Kontakt:

Arleta Chuba
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tel: 514 466 678

Magdalena Praszczyk
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tel.: 500 231 563

 

Biuro projektu:
ul. Lubartowska 74A/30
20-094 Lublin

 

Adres żłobka:
ul. Leszczyńskiego 25
20-068 Lublin

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy

 

logo swietokrzyskie