logo swietokrzyskie

O projekcie:

NR PROJEKTU: RPMP.08.02.00-12-0108/18

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 410 750,75 zł

OKRES REALIZACJI: 01.06.2018 – 30.09.2019

TYTUŁ PROJEKTU: Skuteczni na rynku pracy – kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej osób bez pracy

Główny cel projektu:

Zaktywizowanie w wymiarze zawodowym 30 osób, w tym 15 kobiet i 15 mężczyzn, osób wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy, mieszkańców powiatu olkuskiego w okresie 01.06.2018 – 31.05.2019 r.

Grupa docelowa:

Osoby w wieku 30 lat i więcej, mieszkańcy powiatu olkuskiego, pozostające bez pracy (5 osób biernych zawodowo i 25 osób bezrobotnych) należące co najmniej do jednej z poniższych grup:

  • osoby powyżej 50 roku życia (9 osób),
  • osoby długotrwale bezrobotne (12 osób),
  • osoby z niepełnosprawnościami (6 osób),
  • kobiety.

Projekt zakłada udział 40% mieszkańców terenów wiejskich oraz 10% osób opiekujących się osobami zależnymi.

Projekt dostępny dla osób niepełnosprawnych!
- biuro projektu przyjazne osobom niepełnosprawnym = usytuowane na parterze, bez barier architektonicznych, domofon, toaleta posiada udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami, pomieszczenia dostosowane do spotkań rekrutacyjnych oraz wsparcia bezpośredniego;
- dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej oraz w biurze projektu;
- dokumenty dla kandydatów oraz Uczestników Projektu posiadają wyraźną czcionkę, istnieje możliwość wsparcia udzielanego przez tłumacza języka migowego;
- materiały ze szkoleń zawodowych/spotkań grupowych udostępniane są Uczestnikom drogą elektroniczną i/lub nagrywane na osobiste pendrivy;
- promocja projektu skierowana także do instytucji wspierających i znanych osobom niepełnosprawnym.

Działania w projekcie:

- Diagnoza UP, pośrednictwo pracy oraz wsparcie psychologiczno-doradcze:
- Tworzenie Indywidualnych Planów Działania (IPD) – łącznie 11h/Uczestnika Projektu (UP),
- Analiza potrzeb klienta – spotkania indywidualne, 
- Rynek pracy i warsztat edukacyjny – sesja grupowa, 
- Warsztat samopoznania – sesja grupowa, 
- Indywidualna ocena zawodowa – spotkania indywidualne, 
- Przygotowanie Indywidualnego Planu Działania – spotkanie indywidualne.
- Doradztwo zawodowe
- Spotkania grupowe (po 10 osób): Poszukiwanie pracy, zasady rekrutacji w firmach, określenie list potencjalnych pracodawców, przygotowanie CV,
- Spotkania indywidualne: ocena niepowodzeń, analiza dotychczasowych braków, wyrównywanie deficytów i wyznaczanie nowego celu.
- Wsparcie psychologiczne
- identyfikacja źródeł niepowodzeń, motywacja poprzez pokazanie możliwości, wskazanie metod rozwiązywania problemów.
- Pośrednictwo pracy.
- analiza IPD, dobór ofert pracy, wspólne poszukiwania pracy, marketing klienta u pracodawcy oraz skierowanie na staż/do zatrudnienia.

  • Szkolenia:
Kursy/szkolenia „szyte na miarę” przygotowujące do egzaminów certyfikowanych lub nadające uprawnienia dla 27 UP. Wybór szkoleń zgodny z wykształceniem, kwalifikacjami, kompetencjami – zgodnie z IPD i z potrzebami lokalnego rynku pracy. Wszyscy UP otrzymają zaświadczenie o odbyciu szkolenia, a osoby z pozytywnym wynikiem egzaminu – certyfikaty rozpoznawalne i uznawane w branży.
  • Staże zawodowe:
Płatne, 3-miesieczne staże dla 21 UP z najlepszą frekwencją na poprzednich formach wsparcia (szczególnie preferowane osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji rodzinnej, samotne matki/ojcowie). Staż będzie odpowiadał ustaleniom zawartym w Indywidualnym Planie Działania. Każdej osobie zostanie przydzielony opiekun stażysty. Po odbyciu stażu wydawane będą zaświadczenia o odbyciu stażu.
  • Wsparcie dodatkowe:

• Przerwa kawowa dla uczestników grupowych sesji z zakresu poradnictwa zawodowego oraz poradnictwa z zakresu organizacji opieki nad osobą zależną,
• Ubezpieczenie NNW przez cały okres udziału w Projekcie,
• Materiały w formie papierowej i elektronicznej,
• Badania lekarskie.

Kontakt:
Kinga Natkaniec
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tel.: 784 036 561

Biuro projektu:
ul. Szpitalna 5
32-300 Olkusz

Dokumenty do pobrania:

Prosimy o drukowanie dokumentów rekrutacyjnych w kolorze

Regulamin projektu

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie

Kwestionariusz badający oczekiwania

logo swietokrzyskie