logo swietokrzyskie

O projekcie:

NR PROJEKTU: RPMA.09.01.00-14-9617/17

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 418 712,75 zł

OKRES REALIZACJI: 2018-03-01 - 2019-08-31

TYTUŁ PROJEKTU: Nowy start - lepsza przyszłość

Główny cel projektu:

Ponowne zintegrowanie społeczne, zawodowe oraz edukacyjne 30 osób (18 Kobiet, 12 Mężczyzn) w obszarze powiatu radomskiego oraz miasta Radom.

Grupa docelowa:

Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które są zainteresowane poprawą swojej sytuacji materialnej oraz podniesieniem kwalifikacji zawodowych, zamieszkujące na obszarze powiatu radomskiego lub miasta Radom, w tym:

 • osoby korzystające lub kwalifikujące się do korzystania ze świadczeń z pomocy społecznej, spełniające minimum jedną z przesłanek określonych w ustawie o pomocy społecznej,
 • osoby z niepełnosprawnościami (minimum 10% Uczestników Projektu);
 • osoby korzystające z PO PŻ,
 • osoby bezrobotne (niezarejestrowane w PUP, zarejestrowane w PUP z przyznanym III profilem pomocy).

Działania w projekcie:

  • Wszyscy Uczestnicy Projektu zostaną objęci wsparciem w postaci aktywnych form pomocy:
1. Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów,
2. Poradnictwo specjalistyczne: spotkania z psychologiem-terapeutą, prawnikiem, mediatorem,
3. Trening umiejętności społecznych,
4. Poradnictwo zawodowe,
5. Szkolenia zawodowe z certyfikacją zewnętrzną,
6. Płatne staże zawodowe,
7. Pośrednictwo pracy.

 

    Kontakt:
    Ewa Szymańska-Jarosz
    E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
    Tel: 606664386, 797430916
    Biuro projektu:
    ul. Kilińskiego 15/17 lok. 207
    26-600 Radom
    Dokumenty do pobrania:

Regulamin projektu

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie RPO

logo swietokrzyskie