logo swietokrzyskie

 

OKRES REALIZACJI: 01.04.2019-31.12.2021.

Projekt aktywizacyjny dla osób bez zatrudnienia, zamieszkujących obszary wiejskie wybranych gmin powiatu ostrołęckiego i przasnyskiego, zainteresowanych poradnictwem specjalistycznym, warsztatami, pośrednictwem pracy oraz szkoleniami zawodowymi i stażami.

NR PROJEKTU: RPMA.09.01.00-14-d459/19

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 420 247,40 zł

TYTUŁ PROJEKTU: Program aktywizacji zawodowej i społecznej

 

Główny cel projektu:

Ponowna integracja społeczna i zawodowa 36 os. spełniających wszystkie kryteria grupy docelowej, skutkująca osiągnięciem efektywności społecznej na poz. min. 34%UP (os. z niepełnosprawnością–min.34%) oraz efektywności zatrudnieniowej na poz. min. 25%UP (12% os. z niepełnosprawnością), zamieszkałych na obszarach wiejskich gmin poniżej progu defaworyzacji, tj:

 • Powiat ostrołęcki, gminy: Baranowo, Czarnia, Goworowo,
 • Powiat przasnyski, gminy: Chorzele (obszar wiejski), Jednorożec, Krzynowłoga Mała, Przasnysz (gmina wiejska),

poprzez realizację programu aktywnej integracji o charakterze społecznym i zawodowym.

 

Grupa docelowa:

Do udziału w projekcie mogą zgłaszać się osoby korzystające lub kwalifikujące się do korzystania ze świadczeń z pomocy społecznej, zamieszkujące na obszarach wiejskich gmin poniżej progu defaworyzacji powiatu ostrołęckiego, makowskiego i przasnyskiego. 100% Uczestników będą stanowić osoby dorosłe ( powyżej 18 roku życia), doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenia z powodu więcej niż jednej z przesłanek określonych w ustawie o pomocy społecznej, które dodatkowo wpisują się w jedną z niżej wymienionych grup docelowych:

 • 70% osób biernych zawodowo
 • 30% osób bezrobotnych
 • Osoby o niskich kwalifikacjach
 • Osoby po 50 roku życia
 • Osoby bez doświadczenia zawodowego
 • Osoby korzystających z PO PŻ
 • Osoby niepełnosprawne. 

Uczestnikami Projektu mogą być tylko osoby, które nie korzystały i nie korzystają ze wsparcia oferowanego w projektach pozakonkursowych wyłonionych w naborze RPMA.09.01.00-IP.01-14-079/19.


Działania w projekcie: 
Wszyscy Uczestnicy Projektu zostaną objęci wsparciem w postaci aktywnych form pomocy:

 1. Poradnictwo specjalistyczne,
 2. Warsztaty umiejętności społecznych,
 3. Warsztaty umiejętności zawodowych,
 4. Szkolenia zawodowe,
 5. Staże zawodowe,
 6. Pośrednictwo pracy.

 

Kontakt:

Agnieszka Klimowska
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Biuro projektu:

ul. Rynek 10
26-600 Radom

 

 

logo swietokrzyskie