logo swietokrzyskie

O projekcie:

NR PROJEKTU: RPWM.11.01.01-28-0034/18

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 414 293,55 zł

OKRES REALIZACJI: 01.01.2019 – 31.01.2020

TYTUŁ PROJEKTU: Aktywna droga do celu

Projekt realizowany w partnerstwie z: BSMART Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie

Główny cel projektu:

Wzrost kompetencji społeczno-zawodowych 36 osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego, w tym osoby bezrobotne, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, o niskich kwalifikacjach, zamieszkałych w gminach powiatu ostródzkiego, w których procent os. korzystających ze świadczeń pomocy społecznej jest wyższy niż średni procent os. korzystających ze świadczeń pomocy społecznej na terenie województwa, poprzez realizację programu aktywnej integracji z wykorzystaniem instrumentów społecznych i zawodowych.

 

Grupa docelowa:

36 osób dorosłych (22K,14M; powyżej 18 roku życia) zagrożonych ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego (w tym osoby bezrobotne, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym), o niskich kwalifikacjach, zamieszkałych (poza MOF Olsztyna oraz poza MOF Ełku) w gminach powiatu ostródzkiego, w których procent os. korzystających ze świadczeń pomocy społecznej jest wyższy niż średni procent os. korzystających ze świadczeń pomocy społecznej na terenie województwa - weryfikacja na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego odnoszących się do osób fizycznych (k.s.f.7).

Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących wybrane obszary województwa WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO, powiatu OSTRÓDZKIEGO:

  • DĄBRÓWNO (gmina wiejska)
  • GRUNWALD (gmina wiejska)
  • ŁUKTA (gmina wiejska)
  • MAŁDYTY (gmina wiejska)
  • MIŁAKOWO (gmina miejsko-wiejska)
  • MIŁAKOWO (miasto)
  • MIŁAKOWO (obszar wiejski)
  • MIŁOMŁYN (gmina miejsko-wiejska)
  • MIŁOMŁYN (miasto)
  • MIŁOMŁYN (obszar wiejski)
  • MORĄG (gmina miejsko-wiejska)
  • MORĄG (miasto)
  • MORĄG (obszar wiejski)
  • OSTRÓDA (gmina wiejska)

O projekcie:

NR PROJEKTU: RPLU.11.01.00-06-0088/16

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 845 648,50 zł

OKRES REALIZACJI: 01.09.2017 – 30.04.2019
TYTUŁ PROJEKTU: Akcja integracja i aktywizacja
Projekt realizowany w partnerstwie z: Stowarzyszenie „Emaus” z siedzibą w Lublinie

Główny cel projektu:

Trwałe wejście na rynek pracy 60 osób pozostających bez zatrudnienia, w tym 25 kobiet i 35 mężczyzn, doświadczających wykluczenia społecznego poprzez zastosowanie wysokiej jakości usług aktywnej integracji społeczno-zawodowej.

Grupa docelowa:

Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 60 osób, w tym 25 kobiet i 30 mężczyzn, zamieszkujących województwo lubelskie, powiat lubelski, pozostające bez zatrudnienia. W szczególności grupę docelową stanowią osoby:

    • bezrobotne - 10 osób (17%);
    • bierne zawodowo – 50 osób (83%);
    • powyżej 30 roku życia – 60 osób (100%);
    • o niskich kwalifikacjach – 60 osób (100%);
    • niepełnosprawne – 60 osób (100 %);
    • osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 – 30 osób (50 %).

Działania w projekcie:
1. Wsparcie doradcze (opracowanie Indywidulnego Planu Działania).
2. Poradnictwo psychologiczne.
3. Warsztaty aktywizacji zawodowej.
4. Szkolenia zawodowe (zakończone egzaminami zewnętrznymi) z zakresu:

• Gastronomia/kucharz (60 godzin),
• Kierowca kat. B oraz C+E (105 godzin),
• Pracownik budowlany: ślusarz/spawacz, stolarz, malarz/tapeciarz, monter ociepleń budynków (60 godzin).

5. Indywidualne pośrednictwo pracy.
6. Dodatkowo: ubezpieczenie, catering podczas szkoleń, stypendia szkoleniowe, płatne staże zawodowe i inne


Kontakt:
Magdalena Praszczyk
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tel: 500 231 563

Biuro projektu:
ul. Lubartowska 74A/30
20-094 Lublin

Dokumenty do pobrania:

Regulamin projektu

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie

 

Zapytania ofertowe:

1/AI/11.1/2018 ROZEZNANIE RYNKU-POŚREDNIK PRACY
Data publikacji: 25.04.2018

2/AI/11.1/2018 ROZEZNANIE RYNKU-POŚREDNIK PRACY
Data publikacji: 14.11.2018

3/AI/11.1/2018 ROZEZNANIE RYNKU-POŚREDNIK PRACY
Data publikacji: 16.11.2018

1/AI/11.1/2019 ROZEZNANIE RYNKU-POŚREDNIK PRACY
Data publikacji: 07.02.2019

 

    Grupę docelową stanowić będą:
    • w 100% osoby o niskich kwalifikacjach;
    • w 61% osoby bezrobotne niezarejestrowane w Urzędach Pracy;
    • w 30% osoby długotrwale bezrobotne zakwalifikowane do III profilu pomocy;
    • w 9% osoby bierne zawodowo;
    • w 60% osoby z obszarów wiejskich;
    • w 10% osoby w wieku powyżej 50 roku życia;
    • w 5% osoby z niepełnosprawnościami.

Działania w projekcie:

    • Usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym – wsparcie indywidualne oraz grupowe w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych (zajęcia z psychologiem);
    • Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym – doradztwo zawodowe (opracowanie lub aktualizacja Indywidualnego Planu Działania);
    • Usługi aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym – szkolenia zawodowe (kończące się egzaminem i uzyskaniem dokumentu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji i kompetencji);
    • Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym – pośrednictwo pracy (pomoc w odpowiadaniu na oferty pracy złożone przez pracodawców);
    • Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym – staż zawodowy (płatne 3 miesięczne staże);
    • Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym – trening pracy (wsparcie dla osób niepełnosprawnych w kontaktach z pracodawcą, po uzyskaniu zatrudnienia, oraz w procesie adaptacji).

 Kontakt:

Agnieszka Klimowska

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tel: 511 835 449


Biuro projektu:

Plac Kombatantów 8/1

14-300 Morąg


Dokumenty do pobrania:

Regulamin projektu

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie

logo swietokrzyskie