logo wariamazury

OKRES REALIZACJI: 01.01.2020-31.03.2021.

Aktywna integracja o charakterze społecznym oraz zawodowym (w tym szkolenia zawodowe "szyte na miarę") dla osób dorosłych, bez zatrudnienia oraz dla osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego, które zamieszkują wybrane powiaty województwa warmińsko-mazurskiego.

NR PROJEKTU: RPWM.11.01.01-28-0105/19

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 415 113,25 zł

TYTUŁ PROJEKTU: Mój plan PRACA

Projekt realizowany w partnerstwie z: BSMART Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie

 

Główny cel projektu:

Zwiększenie potencjału do zatrudnienia 60 osób (35K, 25M) w wieku powyżej 18 lat, ubogich i/lub wykluczonych społecznie, osób bez zatrudnienia, w tym 3 osób z niepełnosprawnościami (2K i 1M), mieszkańców powiatów bartoszyckiego, lidzbarskiego, nidzickiego, nowomiejskiego, poprzez skorzystanie przez 60 osób w pierwszej kolejności z instrumentu aktywnej integracji o charakterze społecznym, następnie instrumentów aktywnej integracji o charakterze zawodowym.

 

Grupa docelowa:

Uczestnikami projektu będą osoby bez zatrudnienia oraz osoby zagrożone ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego, w tym osoby bezrobotne. Uczestnik projektu musi mieszkać na terenie jednego z niżej wymienionych obszarów województwa warmińsko-mazurskiego:

powiat OSTRÓDZKI:

 • DĄBRÓWNO (GMINA WIEJSKA)
 • GRUNWALD (GMINA WIEJSKA)
 • ŁUKTA (GMINA WIEJSKA)
 • MAŁDYTY (GMINA WIEJSKA)
 • MIŁAKOWO (GMINA
 • MIEJSKO-WIEJSKA)
 • MIŁAKOWO (MIASTO)
 • MIŁAKOWO (OBSZAR WIEJSKI)
 • MIŁOMŁYN (GMINA MIEJSKO-WIEJSKA)
 • MIŁOMŁYN (MIASTO)
 • MIŁOMŁYN (OBSZAR WIEJSKI)
 • MORĄG (GMINA MIEJSKO-WIEJSKA)
 • MORĄG (MIASTO)
 • MORĄG (OBSZAR WIEJSKI)
 • OSTRÓDA (GMINA WIEJSKA)

.Uczestnikami Projektu będą:

 • w 100% mieszkańcy wyżej wymienionych obszarów woj. warmińsko-mazurskiego;
 • w 100% osoby bez zatrudnienia, tj. bierne zawodowo, bezrobotne, w tym zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy;
 • w 60% osoby o niskich kwalifikacjach (do poziomu ISCED 3 włącznie, czli do wykształcenia ponadgimnazjalnego);
 • w 50% mieszkańcy terenów wiejskich;
 • w 30% osoby długotrwale bezrobotne, tj. z III profilem pomocy;
 • w 30% osoby bierne zawodowo;
 • w 25% osoby w wieku powyżej 50 lat;
 • w 7 % osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, OzN sprzężoną oraz z zaburzeniami psychicznymi, w tym OzN intelektualną i z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (zg. z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych).

 

Działania w projekcie:

 • Aktywna integracja o charakterze społecznym – wsparcie psychologiczne (zajęcia z psychologiem);
 • Aktywna integracja o charakterze zawodowym – doradztwo zawodowe (spotkania indywidualne i grupowe z doradcą zawodowym);
 • Aktywna integracja o charakterze zawodowym – szkolenia zawodowe (kończące się egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem dokumentu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji i kompetencji);
 • Aktywna integracja o charakterze zawodowym – staże zawodowe (3-miesięczne płatne staże zawodowe),
 • Aktywna integracja o charakterze zawodowym – pośrednictwo pracy (między innymi: dobór ofert pracy, wspólne poszukiwania pracy, marketing klienta u pracodawcy oraz skierowanie na staż/do zatrudnienia).

Kontakt:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Biuro projektu:

Ul. Jagiellońska 91a, p. 116,

10-356 Olsztyn

  

Dokumenty do pobrania:

Regulamin uczestnictwa

Formularz zgłoszeniowy

Deklaracja

Oświadczenie Uczestnika Projektu

Oświadczenie - transport

Umowa uczestnictwa

 

logo wariamazury