EFS wlkp kolor PL

 

OKRES REALIZACJI: 01.09.2019 – 31.12.2020

Kursy zawodowe oraz poradnictwo specjalistyczne, staże i pośrednictwo pracy dla osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, z terenów wiejskich woj. wielkopolskiego. Udział w projekcie jest bezpłatny.

NR PROJEKTU: RPWP.07.01.02-30-0108/18

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 491 281,16 zł

TYTUŁ PROJEKTU: Na dobrej drodze do lepszej przyszłości

 

Główny cel projektu:

Wzrost kompetencji społeczno-zawodowych dostosowanych do potrzeb lokalnego rynku pracy u 50 osób (32 K i 18 M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które korzystają ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikują się do objęcia taką pomocą, z terenów wiejskich woj. wielkopolskiego, poprzez realizację programu aktywnej integracji.

Grupa docelowa:

Grupę docelową stanowi 50 osób (32K i 18M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających bez pracy, które korzystają ze świadczeń z pomocy społecznej lub kwalifikują się do objęcia taką pomocną, z terenów wiejskich w woj. wielkopolskim.

Co najmniej 60%, tj. 30 osób, to osoby bezrobotne (19 kobiet, 11 mężczyzn), w tym

- 10% to osoby z niepełnosprawnościami:

  1. o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – 4 osoby,
  2. z niepełnosprawnością sprzężoną oraz os. z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi – 1 osoba,

- 20% to osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż 1 przesłanek – 10 osób,

- 30% osób korzystających z PO PŻ, dla których zakres wsparcia w projekcie nie powiela działań, które osoby otrzymały lub otrzymują z PO PŻ – 15 osób,

- 70% osób o niskich kwalifikacjach – 35 osób.

Działania w projekcie:

  • Pogłębiona diagnoza potrzeb i potencjałów UP – stworzenie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji dla 50 Uczestników Projektu (UP),
  • Indywidualne poradnictwo prawne (dla 50 UP),
  • Indywidualne poradnictwo psychologiczne i rodzinne (dla 50 UP),
  • Warsztat kompetencji społecznych i autoprezentacji (dla 50 UP),
  • Szkolenia zawodowe (dla 50 UP),
  • 3-miesięczne staże zawodowe (dla 7 UP),
  • Indywidualne doradztwo zawodowe w zakresie poszukiwania pracy (dla 50 UP).

Kontakt:

Agnieszka Michońska-Skomra - Koordynator Projektu

Tel.: 510 488 157

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biuro projektu:

os. Orła Białego 115

61-251 Poznań


Dokumenty do pobrania:

Regulamin projektu

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie

Publikacja zdjęć

Oświadczenie o wielokrotnym wykluczeniu

Zaświadczenie - MOPS

 

EFS wlkp kolor PL