OKRES REALIZACJI: 01.01.2020 - 31.03.2022. 

logotypy pomorskie nowe kolor

Opis projektu:

Szkolenia komputerowe dla osób dorosłych, w wieku 18 lat i więcej, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kompetencji cyfrowych. Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

NR PROJEKTU: RPPM.05.05.00-22-0106/19

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 918 500,00 zł

TYTUŁ PROJEKTU: Akademia Kwalifikacji Cyfrowych

 

Główny cel projektu:

Nabycie kompetencji cyfrowych, obejmujących wszystkie obszary ramy DIGCOMP na poziomie podstawowym (A) lub średniozaawansowanym (B) i uzyskanie certyfikatu IC3 potwierdzającego kwalifikacje przez min. 85% z 240 Uczestników Projektu poprzez udział w wysokiej jakości szkoleniach komputerowych oraz egzaminie i certyfikacji.

 

Grupa docelowa:

Osoby dorosłe, w wieku 18 lat i więcej, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kompetencji cyfrowych, które pracują lub zamieszkują na obszarze województwa pomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Wsparciem zostaną objęci wyłącznie pracownicy sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, podmiotów ekonomii społecznej/przedsiębiorstw społecznych, którzy należą do jednej lub kilku z poniższych grup:

  • osoby w wieku aktywności zawodowej (18 lat i więcej)
  • osoby w wieku 25 lat i więcej (min. 80% UP = 192 osoby) z czego minimum 40% ma niskie kwalifikacje;
  • osoby w wieku 50 lat i więcej (min. 30% UP = 72 osoby);
  • osoby dorosłe z wykształceniem co najwyżej średnim (do poziomu ISCED 3 włącznie na podstawie Międzynarodowej standardowej klasyfikacji edukacji ISCED 2011) – min. 75% UP = 182 osoby.

 

Działania w projekcie:

  • Szkolenie z obsługi komputera - poziom podstawowy (80 godzin lekcyjnych);
  • Szkolenie z obsługi komputera - poziom średniozaawansowany (64 godziny lekcyjne);
  • Egzaminy i certyfikacja IC3.

 

Kontakt:

Karolina Rohde

Tel.: 500 231 566

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Biuro projektu:

Plac Kaszubski 8/201

81-350 Gdynia

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin uczestnictwa

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie - zbiór CST

Oświadczenie - RPO WP 2014-2020

Zaświadczenie o zatrudnieniu

Oświadczenie dla osób 64+

Ankieta rekrutacyjna

Test wiedzy

Umowa uczestnictwa

Oświadczenie

 

Zamówienia publiczne:

1/ZO/AKC/5.5/2020 Organizacja i przeprowadzenie szkoleń komputerowych w zakresie TIK, przygotowujących do formalnej oceny i certyfikacji zewnętrznej, dla łącznie 240 Uczestników Projektu
Data publikacji: 22.12.2020

2/ZO/AKC/5.5/2020 Świadczenie na obszarze województwa pomorskiego usług cateringowych - łącznie 4480 osobodni szkoleniowych
Data publikacji: 22.12.2020

3/ZO/AKC/5.5/2021 Organizacja i przeprowadzenie certyfikowanych egzaminów zewnętrznych IC3 dla łącznie 240 Uczestników Projektu
Data publikacji: 04.05.2021

1/RR/AKC/5.5/2020 Druk i/lub dostawa 240 sztuk podręczników z zakresu ICT.
Data publikacji: 28.12.2020

1/RR/AKC/5.5/2021 Druk i/lub dostawa 240 sztuk podręczników z zakresu ICT. 
Data publikacji: 20.01.2021

logotypy pomorskie nowe kolor