Aktualne projekty

maopolska zestawienie poziom kolor 2018

 

OKRES REALIZACJI: 01.01.2020 - 30.06.2023

Projekt skierowany do uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 1 w Bukownie, mający rozwinąć u uczniów kompetencje matematyczno-przyrodnicze, TIK, umiejętności posługiwania się jezykami obcymi, kreatywność i innowacyjność oraz podnieść kompetencje nauczycieli.

 

logo mazowieckie

OKRES REALIZACJI: 01.07.2021 – 31.07.2022

Projekt skierowany do osób zagrożonych ubóstwem lub wielokrotnym wykluczeniem społecznym z obszaru województwa mazowieckiego, zamieszkujące w gminach poniżej progu defaworyzacji, które zainteresowane są wsparciem w postaci poradnictwa specjalistycznego, warsztatów, szkoleń zawodowych i komputerowych oraz staży zawodowych.