OKRES REALIZACJI: 01.03.2019 - 28.01.2021

logo wielkopolskie

O projekcie:

Projekt aktywizacyjny skierowany do kobiet wychowujących małe dzieci do lat 3, zamieszkujących miasto Poznań, zainteresowanych dzienną opieką nad dziećmi, wsparciem doradcy zawodowego, psychologa, pośrednika pracy oraz szkoleniami zawodowymi i stażami.

TYTUŁ PROJEKTU: "Słoneczna Kraina" - szansą na powrót do pracy rodziców dzieci w wieku do 3 lat

NR PROJEKTU: RPWP.06.04.02-30-0010/18

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 313 149,48 zł

 

Główny cel projektu:

Wzrost poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 50 kobiet wychowujących małe dzieci poprzez upowszechnianie opieki nad dziećmi do lat 3 i aktywizację zawodową matek.

 

Grupa docelowa:

50 kobiet, w szczególności osoby doświadczające trudności na rynku pracy w związku ze sprawowaną opieką nad dzieckiem do 3 lat w tym:

  • 40 kobiet bezrobotnych lub biernych zawodowo pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do 3 lat, w tym osoby które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka/przebywanie na urlopie wychowawczym zg. KP
  • 10 kobiet pracujących sprawujących opiekę nad dziećmi do 3 lat

- 100% UP to osoby uczące się, pracujące lub zamieszkujące w Poznaniu, w przypadku osób bezdomnych – przebywające na obszarze Poznania.

- 20 kobiet bezrobotnych, w tym 10 długotrwale bezrobotnych

- 20 kobiet biernych zawodowo

- 30 kobiet o niskich kwalifikacjach (do ISCED3)5 kobiet niepełnosprawnych.

 

Działania w projekcie:

Aktywizacja zawodowa obejmie 30 matek, które otrzymają poniższą ścieżkę wsparcia:

  1. Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym i psychologiem, których celem jest opracowanie Indywidualnych Planów Działania (IPD) będących podstawą do dalszej pracy z każdą Uczestniczką oraz kwalifikacji na szkolenia zawodowe i staże.

Czas trwania: 2 godziny.

  1. Szkolenia zawodowe „szyte na miarę” podnoszące kwalifikacje/kompetencje zawodowe zakończone egzaminem i certyfikacją. Szkolenia będą prowadzone w zawodach deficytowych dla miasta Poznania (zgodnie z Barometrem zawodów) i zostaną dopasowane do potrzeb, możliwości i oczekiwań Uczestniczek Projektu.

W trakcie szkoleń zawodowych Uczestniczki zostaną zgłoszone do ZUS-u, otrzymają ubezpieczenie od NNW oraz stypendium szkoleniowe, którego wysokość uzależniona będzie od ilości godzin szkoleniowych.

Czas trwania: ok. 150 godz.

  1. Indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy

Pośrednictwo pracy będzie realizowane w okresie od opracowania Indywidualnego Planu Działania (na pierwszym etapie wsparcia) do zakończenia przez Uczestniczkę Projektu stażu zawodowego.

Czas trwania: 5 godzin.

  1. 3-miesięczne staże zawodowe (umowa trójstronna), w ramach których Uczestniczki Projektu będą zgłoszone do ZUS, otrzymają ubezpieczenie od NNW oraz stypendium stażowe. Staże odbędą się w zawodach/na stanowiskach, w których Uczestniczki zostały przeszkolone i nabyły kwalifikacje/kompetencje.

 

Kontakt:

Agnieszka Michońska-Skomra

Tel.: 510 488 157 

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Biuro projektu:

ul. Chlebowa 16

61-003 Poznań

 


Dokumenty do pobrania:

Prosimy o drukowanie dokumentów rekrutacyjnych w kolorze

Regulamin rekrutacji

Formularz zgłoszeniowy

Deklaracja - żłobek

Oświadczenie o statusie na rynku pracy

Karta zgłoszenia dziecka

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Zobowiązanie uczestnika projektu

Kwestionariusz osobowy

 

Zamówienia publiczne

Instalacja wentylacji lokalu znajdującego się przy ul. Stare Żegrze 14/65, 61-249 Poznań
Data publikacji: 09.08.2019

 

logo wielkopolskie