OKRES REALIZACJI: 01.09.2018 - 31.10.2019

 

logo lodzkie

O projekcie:

Projekt skierowany do osób młodych (w wieku od 18 do 29 lat), pozostających bez zatrudnienia, zamieszkujących województwo łódzkie, zainteresowanych wsparciem doradcy zawodowego, pośrednika pracy, szkoleniami komputerowymi oraz stażami. Udział w projekcie jest bezpłatny!

TYTUŁ PROJEKTU: Udany start na rynku pracy

NR PROJEKTU: POWR.01.02.01-10-0014/17

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 924 922,50 zł

 

Główny cel projektu:

Aktywizacja zawodowa 60 osób młodych (36 kobiet i 24 mężczyzn w wieku 18-29 lat, w tym minimum 6 osób z niepełnosprawnościami), zamieszkujących woj. łódzkie, pozostających bez pracy i spełniających wymagania grupy docelowej, dzięki kompleksowemu wsparciu odpowiadającemu na zidentyfikowane potrzeby uczestniczek/uczestników, skutkująca zdobyciem zatrudnienia.

 

Grupa docelowa:

Do udziału w projekcie mogą zgłaszać się osoby młode (w wieku od 18 do 29 lat), zamieszkujące województwo łódzkie, nie uczestniczące w kształceniu i szkoleniu, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kompetencji lub kwalifikacji zawodowych, w tym:

 • minimum 80% osób biernych zawodowo,
 • maksymalnie 20% osób bezrobotnych, niezarejestrowanych w urzędach pracy,
 • minimum 10% osób z niepełnosprawnościami.

 

Działania w projekcie:

- Indywidualne rozpoznanie potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz ich możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja oddalenia od rynku pracy,
- Poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych,
- Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby,
- Szkolenia z certyfikacją: Wysokiej jakości szkolenia prowadzące do nabycia kwalifikacji w obszarze Informatyki i Telekomunikacji,
- 4-miesięczny staż zawodowy.

 

REKRUTACJA:

Prowadzona w sposób ciągły. Na potrzeby realizacji projeku przedłużona do końca maja 2019 r.
Do udziału w projekcie można się zgłosić wypełniając załączone poniżej dokumenty rekrutacyjne (dokumenty te dostępne są również w biurze projektu w Skierniewicach). Prowadzona jest selekcja zgłoszeń, w podziale na dwa etapy postępowania Komisji Rekrutacyjnej:

 • Etap formalny - ocena kompletności dokumentów, prawidłowości wypełnienia i ocena spełniania kryteriów formalnych Grupy Docelowej (punktacja 0-1),
 • Etap merytoryczny - ocena punktowa kryteriów rekrutacyjnych:
  -wykształcenie (waga punktowa:10) na poziomie ISCED 1 = 10pkt./ISCED 2 = 6pkt./ISCED 3 = 4pkt./pozostali = 1pkt.
  -kwalifikacje zawodowe (waga:9): bez kwalifikacji = 10pkt., pozostali =1pkt.
  -doświadczenie zawodowe (waga:8): bez doświadczenia = 10pkt, do 1 roku = 6pkt., pozostali = 1pkt.
  -niepełnosprawność (waga:5): znaczna = 10pkt./umiarkowana = 6pkt./niska = 4pkt.
 • Uczestnicy Projektu muszą posiadać podstawową umiejętność obsługi komputera.


Punkty rozpatrywane będą osobno dla kobiet i mężczyzn. W pierwszej kolejności (przy zachowaniu parytetów) będą kwalifikowane kobiety i osoby niepełnosprawne. Pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały osoby o niskich kwalifikacjach oraz bez doświadczenia zawodowego.


Kontakt:
Anna Socha
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tel: 515 908 336

Biuro projektu:
ul. Mszczonowska 33/35 pok. 212
96-100 Skierniewice

 

Dokumenty do pobrania:

Prosimy o drukowanie dokumentów rekrutacyjnych w kolorze

Regulamin projektu

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie

Oświadczenie o statusie na rynku pracy

Harmonogram form wsparcia

Harmonogram wsparcia - z dn. 29.10.2019

 

 

logo swietokrzyskie