OKRES REALIZACJI: 01.09.2019 - 31.03.2021 

warmisko mazurskie zestawienie EFS poziom kolor 2018

O projekcie:

Projekt skierowany do osób dorosłych, uczących się, pracujących lub zamieszkujących obszar subregionu olsztyńskiego (powiaty: m. Olsztyn, olsztyński, bartoszycki, kętrzyński, lidzbarski, mrągowski, nidzicki, szczycieński), wykazujących największą lukę kompetencyjną i posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji, z własnej inicjatywy zainteresowanych uczeniem się. Udział w projekcie jest bezpłatny!

TYTUŁ PROJEKTU: Paleta kluczowych możliwości

NR PROJEKTU: RPWM.02.03.01-28-0059/18

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 984 268,00 zł

LIDER PROJEKTU: Fundacja Moda na Warmię i Mazury

PARTNER PROJEKTU: J&C GROUP Karolina Chadzypanagiotis-Jurkiewicz

 

Główny cel projektu:

Nabycie lub podniesienie kompetencji/kwalifikacji w obszarze językowym (język angielski lub jęz. niemiecki) lub ICT lub zarządzania projektem przez min. 80% spośród 396 osób dorosłych, uczących się, pracujących lub zamieszkujących (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) SO (subregion olsztyński), należących do grup defaworyzowanych, wykazujących największą lukę kompetencyjną i posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji, z własnej inicjatywy zainteresowanych podnoszeniem poziomu kompetencji lub kwalifikacji, dzięki wysokiej jakości szkoleniom zakończonym certyfikacją.

 

Grupa docelowa:

396 osób fizycznych w tym 218 kobiet i 178 mężczyzn, uczących się, pracujących lub zamieszkujących obszar subregionu olsztyńskiego tj. powiaty: m. Olsztyn, olsztyński, bartoszycki, kętrzyński, lidzbarski, mrągowski, nidzicki, szczycieński, wykazujących największą lukę kompetencyjną i posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji, z własnej inicjatywy zainteresowanych uczeniem się.

Wsparcie skierowane jest do osób dorosłych:

 • o niskich kwalifikacjach tj. posiadających wykształcenie co najwyżej średnie (na poziomie do ISCED 3; stopień uzyskanego wykształcenia jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w proj.) i/lub wiek pow.50 r.ż.,
 • z własnej inicjatywy zainteresowanych podnoszeniem poziomu kompetencji i kwalifikacji,
 • uczących się, pracujących lub zamieszkujących w rozumieniu KC na obszarze subregionu olsztyńskiego (w/w powiatów),
 • nieprowadzących działalności gospodarczej.

 

Działania w projekcie:

- Szkolenia prowadzące do nabycia kompetencji lub kwalifikacji w obszarze ICT

 • Bezpłatne szkolenie realizowane zgodnie ze standardem wymagań DIGCOMP, w ramach kompetencji informatycznych i informacyjnych i obejmować będzie 5 obszarów [Informacja, Komunikacja, Tworzenie treści, Bezpieczeństwo, Rozwiązywanie problemów] i 21 kompetencji,
 • Szkolenie zakończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje IC3,
 • Szkolenia realizowane w trybach dostosowanych do potrzeb grupy docelowej tj. dziennym, wieczorowym lub weekendowym,
 • Liczba godzin: 80h lekcyjnych,
 • Dla 216 osób, w 18 grupach po 12 osób.

- Szkolenia prowadzące do nabycia kompetencji lub kwalifikacji w obszarze językowym

 • Bezpłatne szkolenia z języka angielskiego lub języka niemieckiego prowadzące do uzyskania kompetencji (jako efektu pozytywnego wyniku końcowego egzaminu wewnętrznego) jak i potwierdzenia nabycia kwalifikacji na określonym poziomie biegłości językowej zgodne z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego,
 • Szkolenia realizowane w trybach dostosowanych do potrzeb grupy docelowej tj. dziennym, wieczorowym lub weekendowym,
 • Liczba godzin: 120h lekcyjnych,
 • Szkolenie z języka angielskiego dla 84 osób, szkolenie z języka niemieckiego dla 36 osób – grupy 12-osobowe.

- Szkolenia prowadzące do nabycia kompetencji lub kwalifikacji w obszarze zarządzania projektem (planowania i osiągania celów)

 • Bezpłatne szkolenie w zakresie zarządzania Projektem uwzględniające: Narzędzia zarządzania projektami, Tworzenie projektów, Zadania, Zasoby i koszty, Monitorowanie projektu, Przygotowywania raportów i wydruków,
 • Szkolenie zakończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje PRINCE2 Foundation lub alternatywnie ECDL Zarządzanie projektami,
 • Szkolenia realizowane w trybach dostosowanych do potrzeb grupy docelowej tj. dziennym, wieczorowym lub weekendowym,
 • Liczba godzin: 32h lekcyjnych,
 • Dla 60 osób, w 5 grupach po 12 osób.

 

Kontakt:
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tel: 664 923 361

Biuro projektu:
ul. Jagiellońska 91a, p.116
10-356 Olsztyn

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin projektu

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie - dane osobowe

Oświadczenie - działalność gospodarcza

Oświadczenie - wizerunek

Oświadczenie - osoby w wieku 74+

Deklaracja

Harmonogram wsparcia - zadanie nr 1

Harmonogram wsparcia - zadanie nr 2

Harmonogram wsparcia - zadanie nr 3

 

Zamówienia publiczne:

1/ZO/PALETA/2.3.1/2019 Przeprowadzenie szkoleń komputerowych przygotowujących do egzaminu IC3 oraz szkoleń z zarządzania projektem dla łącznie 276 Uczestników Projektu
data publikacji: 04.10.2019

2/ZO/PALETA/2.3.1/2019 Świadczenie na terenie subregionu olsztyńskiego usług cateringowych dla łącznie 276 Uczestników Projektu
data publikacji: 24.10.2019

3/ZO/PALETA/2.3.1/2019 Zorganizowanie i przeprowadzenie egzaminów certyfikujących dla łącznie 276 Uczestników Projektu (egzaminy IC3, z zarządzania projektem oraz językowe)
data publikacji: 13.01.2020
 

warmisko mazurskie zestawienie EFS poziom kolor 2018