OKRES REALIZACJI: 01.08.2019 - 31.12.2021

logo lubelskie

O projekcie:

Projekt skierowany do uczniów i nauczycieli Technikum nr 5 i Branżowej Szkoły I stopniaw Chełmie, mający wyposażyć uczniów w kwalifikacje/kompetencje i doświadczenie zawodowe oraz wiedzę i umiejętności przedsiębiorcze - zgodnie z kierunkiem kształcenia i rekomendacjami pracodawców.

NR PROJEKTU: RPLU.12.04.00-06-0063/17

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 923.825,00 zł

KWOTA WSPÓŁFINANSOWANIA UNII EUROPEJSKIEJ: 785.251,25 zł

TYTUŁ PROJEKTU: Energia Kompetencji III

Projekt partnerski z Liderem Projektu Instytut Edukacji i Nowych Technologii Sp. z o.o., ul. Lwowska 13R, 22-100 Chełm

 

Główny cel projektu:

Wyposażenie uczniów zgodnie z kierunkiem kształcenia i rekomendacjami pracodawców w kwalifikacje/kompetencje i doświadczenie zawodowe oraz wiedzę i umiejętności przedsiębiorcze, podnoszące ich szanse na zatrudnienie i ułatwiające adaptację na rynku pracy po zakończeniu edukacji. Cel zostanie osiągnięty poprzez nabycie nowych umiejętności specjalistycznych oraz uprawnień dodatkowych przez 110 Uczniów w ramach dodatkowych zajęć specjalistycznych  oraz zdobycie doświadczenia zawodowego u pracodawców w ramach staży. Dzięki projektowi nastąpi uzupełnienie wiedzy i umiejętności zawodowych wśród 10 nauczycieli oraz doposażenie pracowni szkolnych w sprzęt specjalistyczny.  

Grupa docelowa:

 • uczniowie Technikum nr 5 i Branżowej Szkoły I stopnia w Chełmie
 • nauczyciele przedmiotów zawodowych w Technikum nr 5 w Chełmie

 

Działania w projekcie:

 • Kurs spawania światłowodów z certyfikatem
 • Kurs spawacza MAG 136 lub TIG 141
 • Kurs operatora koparek
 • Kurs operatora wózków jezdniowych
 • Zajęcia specjalistyczne - logistyk-spedytor
 • Zajęcia specjalistyczne - pilotaż dronów
 • Zajęcia specjalistyczne - grafika komputerowa
 • Kurs na prawo jazdy kat. B
 • Zajęcia specjalistyczne - robotyka
 • Kurs monter instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych z certyfikatem lutowania twardego
 • Zajęcia specjalistyczne - programowanie przestrzenne
 • Podnoszenie kwalifiakcji/kompetencji nauczycieli
 • Szkolenia kwalifikacji zawodowych Microsoft
 • Staże

Dzięki projektowi zostaną również doposażone pracownie specjalistyczne.

 

Kontakt:

Strona internetowa Szkoły: http://www.zseit-chelm.pl/

 

Biuro projektu:

ul. Lwowska 13R

22-100 Chełm

 

Zamówienia:

Ogranizacja i przeprowadzenie egzaminów Microsoft MTA dla 45 uczniów
Data publikacji: 02.06.2021

 

logo lubelskie