OKRES REALIZACJI: 01.07.2018 - 30.09.2019

logo wielkopolskie

 

O projekcie:

Poradnictwo zawodowe oraz szkolenia komputerowe dla osób bezrobotnych, defaworyzowanych na rynku pracy, zamieszkujących na obszarze województwa wielkopolskiego.

NR PROJEKTU: RPWP.06.02.00-30-0104/17

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 438 428,08 zł

TYTUŁ PROJEKTU: Efektywny powrót na rynek pracy!

 

Główny cel projektu:

Podniesiona zdolność do zatrudnienia 60 Uczestników Projektu (36 kobiet i 24 mężczyzn), osób bezrobotnych, poszukujących pracy i biernych zawodowo, defaworyzowanych na rynku pracy, zamieszkujących na obszarze województwa wielkopolskiego – wiejskich obszarów funkcjonalnych wymagających wsparcia procesów rozwojowych podregionu konińskiego poprzez indywidualną i kompleksową aktywizację zawodową.

 

Grupa docelowa:

Osoby bezrobotne (50 osób), poszukujące pracy i bierne zawodowo (10 osób), które w dniu rozpoczęcia udziału w Projekcie ukończyły 30 rok życia, należące do jednej z poniższych grup:

 • osoby długotrwale bezrobotne (min. 37%),
 • kobiety (min. 60%),
 • soby z niepełnosprawnością (min. 5%),
 • osoby o niskich kwalifikacjach (min. 43%),
 • osoby w wieku 50 lat i więcej (min. 17%),

Wykluczeniu podlegają rolnicy inni niż wskazani w art. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy.


UWAGA!
Projekt jest skierowany do mieszkańców wiejskich obszarów funkcjonalnych wymagających wsparcia procesów rozwojowych (zgodnie z regionalnymi Obszarami Strategicznej Interwencji) podregionu konińskiego.

 

Działania w projekcie:

 • Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym diagnozowanie potrzeb szkoleniowych i możliwości doskonalenia zawodowego oraz opracowanie dla każdego Uczestnika Projektu Indywidualnego Planu Działania,
 • Pośrednictwo pracy,
 • Grupowe poradnictwo zawodowe, w tym wsparcie doradcze,
 • Szkolenia w celu podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych, dopasowane do indywidualnych predyspozycji, wykształcenia i potrzeb Uczestnika Projektu oraz możliwości zatrudnienia w regionie,
 • Szkolenia komputerowe ECDL Base obejmujące podstawy pracy z komputerem, podstawy pracy w sieci, przetwarzanie tekstów oraz arkusze kalkulacyjne zakończone egzaminem oraz wydaniem certyfikatu,
 • 3- miesięczne, płatne staże zawodowe zgodne z odbytym szkoleniem.


Kontakt:
Agnieszka Michońska-Skomra
Tel.: 510 488 157
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biuro projektu:
ul. Unii Lubelskiej 3/705
61-249 Poznań

Dokumenty do pobrania:

Prosimy o drukowanie dokumentów rekrutacyjnych w kolorze

Regulamin projektu

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie

Harmonogram wsparcia

 

logo swietokrzyskie