OKRES REALIZACJI: 01.03.2019 - 30.03.2021

logo swietokrzyskie

 

O projekcie:

Projekt dla osób dorosłych, mieszkańców województwa lubelskiego (w szczególności zamieszkujących miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze), które są zainteresowane szkoleniami komputerowymi. Udział w projekcie jest bezpłatny!

NR PROJEKTU: RPLU.12.04.00-06-0020/18

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 854 887,50 PLN

TYTUŁ PROJEKTU: Inwestycja w kwalifikacje

 

Główny cel projektu:

Nabycie kwalifikacji E.13.Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciam lub E.14. Tworzenie aplikacji internetetowych i baz danych oraz administroanie bazami przez min.75% ze 105 osób dorosłych, z terenu woj. lubelskiego, należacych do grupy docelowej, poprzez uczestnictwo w kwalifikacyjnym kursie zawodowym oraz egzaminie potwierdzającym kwalifikacje.

 

Grupa docelowa:

Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 105 osób dorosłych, z własnej inicjatywy zainteresowanych nabyciem, podniesieniem lub uzupełnieniem kwalifikacji, uczących się, pracujących lub zamieszkujących na obszarze województwa lubelskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Ponad to:

  • minimum 60% kobiet,
  • minimum 50% Uczestników będzie osobami zamieszkującymi miasta średnie województwa lubelskiego, w tym w szczególności miasta średnie tracące funkcje połeczno-gospodarcze.

 

Działania w projekcie:

Szkolenia zawodowe (jedno do wyboru, zakończone egzaminem zewnętrznym):

  • Kwalifikacyjny kurs zawodowy w zakresie kwalifikacji: E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami dla 60 Uczestników Projektu (4 grupy po średnio 15 osób).

Symbole cyfrowe zawodów, w których jest wyodrębniona kwalifikacja E.13:

Technik informatyk 351203 – 2 grupy szkoleniowe – 435h (375h zajęć + 60h praktyk) min. 176h efekty wspólne i min. 195h zawodowe

Technik teleinformatyk 351103 – 2 grupy szkoleniowe – 491h (455h zajęć + 36h praktyk) min. 260h efekty wspólne i min. 195h zawodowe

 

Program:

Zajęcia edukacyjne

M3.J1 Projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych

M3.J2 Konfigurowanie urządzeń sieciowych

M3.J3 Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnym

 

  • Kwalifikacyjny kurs zawodowy w zakresie kwalifikacji: E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami dla 45 Uczestników Projektu (3 grupy po średnio 15 osób).

Symbole cyfrowe zawodów, w których jest wyodrębniona kwalifikacja E.13:

Technik informatyk 351203 – 510h (450h zajęć + 60h praktyk), min. 176h efekty wspólne i min. 273h zawodowe

 

Program:

Zajęcia edukacyjne

M4.J1 Tworzenie stron internetowych

M4.J2 Tworzenie i administrowanie baz danych

M4.J3 Tworzenie aplikacji internetowych

 

Kontakt:

Magdalena Praszczyk
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tel: 500 231 563

 

Biuro projektu:
ul. Lubartowska 74a/30, II piętro
20-094 Lublin

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin projektu

Formularz zgoszeniowy

Oświadczenie

Oświadczenie o rynku pracy

Oświadczenie o kwalifikowalności

Deklaracja

 

Zamówienia publiczne:

Organizacja egzaminów
Data publikacji: 19.11.2020

 

logo swietokrzyskie