OKRES REALIZACJI: 01.07.2019 - 31.12.2020

logo swietokrzyskie

O projekcie:

Komputerowe kursy zawodowe dla osób dorosłych z Obszaru Startegicznej Interwencji (Ostrowiec Świętokrzyski), które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kompetencji  lub kwalifikacji zawodowych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

NR PROJEKTU: RPSW.08.05.03-26-0055/18

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 359 184,50 zł

TYTUŁ PROJEKTU: Inwestycja w kwalifikacje 

 

Główny cel projektu:

Nabycie kwalifikacji w zakresie projektowania lokalnych sieci komputerowych i administrowania sieciami lub wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych, w ramach pozaszkolnych form kształcenia przez min. 40% z 40 osób dorosłych z Obszaru Strategicznej Interwencji (Ostrowiec Świętokrzyski), poprzez uczestnictwo w kwalifikacyjnym kursie zawodowym oraz egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.

Grupa docelowa:

Osoby dorosłe, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kompetencji lub kwalifikacji zawodowych w zakresie TIK, które jednocześnie:

  • są osobami w wieku aktywności zawodowej (18 lat i więcej),
  • są osobami w wieku 50 lat i więcej,
  • są osobami o niskich kwalifikacjach zawodowych ( do ISCED 2 włącznie),
  • uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze Ostrowca Świętokrzyskiego.

Działania w projekcie:

Kwalifikacyjny kurs zawodowy w zakresie kwalifikacji:

  • Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami (teoria + praktyka)
  • Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych (teoria + praktyka)

Zewnętrzny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

 

Kontakt:

Monika Ruszkiewicz

Tel.: 514 811 226

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Biuro projektu:

ul. Piotrkowska 10A

25-510 Kielce

 

Równość szans kobiet i mężczyzn, przeciwdziałanie dyskryminacji - prezentacja


Dokumenty do pobrania:

Regulamin uczestnictwa

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie o spełnieniu kryteriów kwalifikowalności

Oświadczenie o statusie na rynku pracy

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

Zaświadczenie o nauce

Zaświadczenie o zatrudnieniu

Umowa uczestnictwa

 

Harmonogram - grupa 1 - AU28

Harmonogram - grupa 2 - AU28

 

Harmonogram - grupa 1 - EE09

Harmonogram - grupa 2 - EE09

 

logo swietokrzyskie