OKRES REALIZACJI: 01.09.2019 - 31.01.2021

logo swietokrzyskie

O projekcie:

Szkolenia komputerowe lub kursy zawodowe oraz poradnictwo specjalistyczne, staże i pośrednictwo pracy dla osób dorosłych, w wieku 18 lat i więcej, które są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Udział w projekcie jest bezpłatny.

NR PROJEKTU: RPLD.09.01.01-10-B027/18

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 503 358,19 zł

TYTUŁ PROJEKTU: Kierunek - aktywizacja

 

Główny cel projektu:

Podniesiona aktywność społeczno-zawodowa 40 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, poprzez kompleksowe wsparcie w projekcie.

 

Grupa docelowa:

Grupę docelową stanowi 40 osób dorosłych, powyżej 18 roku życia, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w tym osoby bezrobotne), zamieszkujących na obszarach słabo zaludnionych województwa łódzkiego - w powiecie skierniewickim (gminy: Bolimów, Głuchów, Godzianów, Kowiesy, Lipce Reymontowskie, Maków, Nowy Kawęczyn, Skierniewice  – gmina wiejska, Słupia). Priorytetowo do projektu kwalifikowane będą osoby:

 • o niskich kwalifikacjach,
 • bez doświadczenia zawodowego,
 • długotrwale bezrobotne,
 • bierne zawodowo i nieposzukujące pracy (90% grupy docelowej),
 • z niepełnosprawnością (minimum 50% grupy docelowej),
 • korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

.

Działania w projekcie:

 • Poradnictwo specjalistyczne (psychologiczne, rodzinne, prawne, obywatelskie itp.)
 • Trening kompetencji i umiejętności społecznych
 • Poradnictwo zawodowe
 • Kurs komputerowy (dla 24 Uczestników)
 • Kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych (dla 35 Uczestników)
 • Staże zawodowe
 • Pośrednictwo pracy

 

Kontakt:

Emilia Jędrzejczyk

Tel.: (42) 232 74 88

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

 

Biuro projektu:

ul. Mszczonowska 33/35 pok. 212

96-100 Skierniewice


Dokumenty do pobrania:

Regulamin projektu

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie

Harmonogram wsparcia - zadanie 1 - listopad 2019

Harmonogram wsparcia - zadanie 2 - styczeń 2020

Harmonogram wsparcia - zadanie 3 - styczeń 2020 I tura

Harmonogram wsparcia - zadanie 4 - styczeń 2020 I tura

Harmonogram wsparcia - zadanie 5 - luty 2020

Harmonogram wsparcia - zadanie 1 - luty 2020 II tura

Harmonogram wsparcia - zadanie 2 - marzec 2020 II tura

Harmonogram wsparcia - zadanie 3 - marzec 2020 II tura

Harmonogram wsparcia - zadanie 5 - marzec-kwiecień 2020 I tura

Harmonogram wsparcia - zadanie 5 - maj 2020 II tura

Harmonogram wsparcia - zadanie 4 - maj 2020 II tura

Harmonogram wsparcia - zadanie 7 - czerwiec 2020 I tura

 

logo swietokrzyskie