OKRES REALIZACJI: 01.01.2018 – 30.06.2019

logo swietokrzyskie

 

O projekcie:

NR PROJEKTU: RPSW.08.05.03-26-0001/17

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 391 575,00

TYTUŁ PROJEKTU: Kwalifikacje XXI wieku!

Główny cel projektu:

Nabycie kwalifikacji w zakresie projektowania lokalnych sieci komputerowych i administrowania sieciami lub tworzenia aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowania bazami, w ramach pozaszkolnych form kształcenia, przez min. 80% z 60 osób dorosłych (36K,24M) z Ostrowca Świętokrzyskiego, poprzez uczestnictwo w kwalifikacyjnym kursie zawodowym oraz egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.

Grupa docelowa:

Osoby dorosłe (w wieku 18 lat i więcej), które uczą się, pracują lub zamieszkują (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na obszarze gminy Ostrowiec Świętokrzyski, zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kompetencji lub kwalifikacji zawodowych. Minimum 50% Uczestników stanowić będą:

  • osoby w wieku 50 lat i więcej,
  • osoby o niskich kwalifikacjach (do ISCED 2).

Do udziału w projekcie zapraszamy także osoby z niepełnosprawnościami.

Działania w projekcie:

  • Kwalifikacyjny kurs zawodowy w zakresie kwalifikacji:

 

E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami (teoria + praktyka),
Program ramowy:
- projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych
- konfigurowanie urządzeń sieciowych
- administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi

 

E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami (teoria + praktyka). Program ramowy:
- tworzenie stron internetowych
- tworzenie i administrowanie baz danych
- tworzenie aplikacji internetowych Zewnętrzny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

Kontakt:
Monika Ruszkiewicz
tel. 514 811 226
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biuro projektu:
Piotrkowska 10A
25-510 Kielce

Dokumenty do pobrania:

Regulamin ucziału w projekcie

Załącznik 1. Formularz zgłoszeniowy

Załącznik 2. Oświadczenie o spełnieniu kryteriów kwalifikowalności

Załącznik 3. Oświadczenie o statusie na rynku pracy

Załącznik 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Zaświadczenie o nauce

Zaświadczenie o zatrudnieniu

Umowa uczestnictwa

logo swietokrzyskie