OKRES REALIZACJI: 01.07.2017 – 30.06.2019

logo swietokrzyskie

O projekcie:

NR PROJEKTU: RPLU.09.04.00-06-0002/16

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 2 426 141,22 zł

TYTUŁ PROJEKTU: Mali odkrywcy – żłobek rozbudzający ciekawość świata

Projekt realizowany w partnerstwie z: Centrum Szkoleniowo-Doradcze Jacek Daniel

 

Główny cel projektu:

Celem głównym projektu jest poprawa szans na zatrudnienie kobiet posiadających dzieci do lat 3 poprzez upowszechnienie opieki nad dziećmi do lat 3 i aktywizację zawodową matek/opiekunek prawnych (poradnictwo zawodowe, szkolenia, staże) w okresie do 30.06.2019 r.

Wsparcie w projekcie uzyska 50 osób bezrobotnych lub biernych zawodowo pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym do osób, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywających na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich lub wychowawczych zgodnie z Kodeksem pracy. Uczestnikami Projektu będą wyłącznie kobiety zamieszkujące teren województwa lubelskiego. Pośród UP będzie:

15 kobiet o niskich kwalifikacjach tj. maksymalnie z wykształceniem ponadgimnazjalnym,
10 kobiet długotrwale bezrobotnych,
5 kobiet niepełnosprawnych.

 

Działania w projekcie:
1. dostosowanie placówki do prowadzenia zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych oraz rekrutacja osób spełniających wymagania grupy docelowej,
2. realizacja zajęć edukacyjnych i dziennej opieki nad dziećmi w 4 grupach,
3. aktywizacja zawodowa rodziców/opiekunów prawnych, w tym:

  • Indywidualne doradztwo zawodowe (4 godziny/UP),
  • Szkolenie do wyboru (120 godzin):
  • Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych,
  • Sprzedawca mobilny (z kursem i egzaminem na prawo jazdy kat. B – dla 20 UP),
  • Pracownik biurowy,
  • 3-miesięczne płatne staże zawodowe (dla 50 UP).

Kontakt:
Krzysztof Dumała
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tel: 698 952 318

Biuro projektu:
ul. Lubartowska 74A/30
20-094 Lublin

Adres żłobka:
ul. Nowy Świat 5B
20-418 Lublin

Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji

Formularz zgłoszeniowy

 

Uwaga:

W związku z realizacją projektu "Mali odkrywcy - żłobek rozbudzający ciekawość świata” zapraszamy zainteresowane firmy do składania ofert na realizację usługi cateringowej dotyczącej dostarczania całodziennych posiłków dla 50 dzieci ze żłobka oraz zestawu kawowego wraz z obiadem dla 50 UP podczas szkoleń. Więcej informacji udzielamy telefonicznie bądź mejlowo.
Data publikacji: 07.12.2017

Zapytania ofertowe:

1/MO-Ż/9.4/2017 Zakup i dostawa sprzętu i wyposażenia do lokalu w Lublinie, adaptowanego na żłobek
Data publikacji: 23.08.2017

 

2/MO-Ż/9.4/2017 Przeprowadzenie prac adaptacyjno-remontowych na parterze budynku przy ulicy Nowy Świat w Lublinie, z przeznaczeniem na żłobek
Data publikacji: 07.11.2017

 

3/MO-Ż/9.4/2017 Usługi wychowawcze nad dziećmi w wieku do 3 lat dla uczestników projektu „Mali odkrywcy - żłobek rozbudzający ciekawość świata“
Data publikacji: 20.11.2017

 

4/MO-Ż/9.4/2017 Usługi opiekuńcze nad dziećmi w wieku do 3 lat dla uczestników projektu „Mali odkrywcy - żłobek rozbudzający ciekawość świata“
Data publikacji: 22.11.2017

 

5/MO-Ż/9.4/2017 Usługi pielęgniarskie nad dziećmi w wieku do 3 lat dla uczestników projektu „Mali odkrywcy - żłobek rozbudzający ciekawość świata“
Data publikacji: 22.11.2017

 

6/MO-Ż/9.4/2017 Usługi szkolenia zawodowego dla uczestników projektu "Mali odkrywcy - żłobek rozbudzający ciekawość świata"
Data publikacji: 19.12.2017

 

7/MO-Ż/9.4/2017 Usługi terapia indywidualna – integracja sensoryczna/fizjoterapia/pedagogiczna dla dzieci w wieku do 3 lat dla uczestników projektu „Mali odkrywcy - żłobek rozbudzający ciekawość świata“
Data publikacji: 18.12.2017

 

1/rr/MO-Ż/9.4/2017 Usługi Logopedy/Psychologa dla dzieci w wieku do 3 lat dla uczestników projektu „Mali odkrywcy - żłobek rozbudzający ciekawość świata“
Data publikacji: 28.12.2017

 

1/MO-Ż/9.4/2018 Świadczenie usług cateringowych w okresie: od 19.09.2018 do 30.06.2019 r. dla średnio 50 dzieci do Żłobka „Mali Odkrywcy – żłobek rozbudzający ciekawość świata”
Data publikacji: 10.09.2018

 

1/rr/MO-Ż/9.4/2019 Usługa z zakresu doboru i montażu klimatyzacji w żłobku przy ul. Nowy Świat 5b w Lublinie utworzonym w ramach projektu „Mali odkrywcy – żłobek rozbudzający ciekawość świata”
Data publikacji: 13.03.2019

 

1/MO-Ż/9.4/2019 Zakup i dostawa wyposażenia żłobka: zabawek i pomocy dydaktycznych przeznaczonych do zabawy i prowadzenia zajęć edukacyjnych w Niepublicznym Żłobku pn. „Mali odkrywcy – żłobek rozbudzający ciekawość świata”.
Data publikacji: 03.04.2019

logo swietokrzyskie