OKRES REALIZACJI: 2019-07-01 - 2021-04-30

logo swietokrzyskie

Szkolenia komputerowe dla osób dorosłych, w wieku 18 lat i więcej, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kompetencji cyfrowych.

NR PROJEKTU: RPLD.11.02.01-10-0065/18

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 997 800,00 zł

WKŁAD ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ: 848 130,00 zł

TYTUŁ PROJEKTU: e-umiejętności - klucz do nowych możliwości - edycja II

 

Główny cel projektu:

Nabycie kompetencji cyfrowych, obejmujących wszystkie obszary ramy DIGCOMP na poziomie podstawowym (A) lub średniozaawansowanym (B) i uzyskanie certyfikatu IC3 potwierdzającego kwalifikacje przez min. 80% z 480 Uczestników Projektu poprzez udział w wysokiej jakości szkoleniach komputerowych oraz egzaminie i certyfikacji.

 

Grupa docelowa:

Osoby dorosłe, w wieku 18 lat i więcej, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kompetencji cyfrowych, które uczą się/pracują lub zamieszkują na obszarze województwa łódzkiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w tym należące do jednej lub dwóch z poniższych grup:

  • osoby, które ukończyły 50 rok życia (min. 40% Uczestników);
  • osoby dorosłe z wykształceniem co najwyżej średnim (do poziomu ISCED 3 włącznie, na podstawie Międzynarodowej standardowej klasyfikacji edukacji (ISCED) 2011) = 100% Uczestników.

.

Działania w projekcie:

    • Szkolenie z obsługi komputera - poziom podstawowy (80 godzin lekcyjnych)
    • Szkolenie z obsługi komputera - poziom średniozaawansowany (64 godziny lekcyjne)
    • Egzaminy i certyfikacja IC3.

 

Kontakt:

Bartosz Pakulski

Tel.: 533 290 882

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Biuro projektu:

ul. Mszczonowska 33/35 pok. 212

96-100 Skierniewice


Dokumenty do pobrania:

Regulamin projektu

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie

Ankieta

Umowa uczestnictwa

Test wiedzy

harmonogram wsparcia - zadanie 1

Harmonogram wsparcia - zadanie 2

 

Zamówienia publiczne:

1/e-II/11.2.1/2019 Przeprowadzenie szkoleń komputerowych do egzaminu IC3 dla 360 UP oraz wynajem pracowni komputerowych 
Data publikacji: 22.08.2019

1/rr/11.2.1/2019 Druk i/lub dostawa 480 sztuk podręczników z zakresu ICT
Data publikacji: 29.08.2019

2/rr/11.2.1/2019 Wynajęcie sali szkoleniowej
Data publikacji: 12.11.2019

logo swietokrzyskie