OKRES REALIZACJI: 01.02.2018 - 31.05.2019

logo swietokrzyskie

 

O projekcie:

NR PROJEKTU: RPSW.08.04.02-26-0047/17

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 415 625,00 zł

TYTUŁ PROJEKTU: e-umiejętności - klucz do nowych możliwości

Główny cel projektu:

Nabycie kompetencji lub kwalifikacji cyfrowych, obejmujących wszystkie obszary ramy DIGCOMP na poziomie podstawowym (A) lub średniozaawansowanym (B) i uzyskanie certyfikatu IC3 potwierdzającego kwalifikacje przez min. 90% z 210 Uczestników Projektu (126 kobiet i 84 mężczyzn z obszarów wiejskich wybranych gmin powiatu ostrowieckiego) poprzez udział w wysokiej jakości szkoleniach komputerowych oraz egzaminie i certyfikacji.

Grupa docelowa:

Osoby dorosłe, w wieku 25 lat i więcej, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kompetencji cyfrowych, które uczą się/pracują lub zamieszkują na obszarze wiejskim powiatu ostrowieckiego (gminy: Ćmielów, Bałtów, Bodzechów, Kunów, Waśniów) w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Projekt jest skierowany wyłącznie do osób należących do co najmniej jednej z poniższych grup :

  • osoby w wieku 50 lat i więcej,
  • osoby w wieku 25 lat i więcej o niskich kwalifikacjach (do wykształcenia ponadgimnazjalnego włącznie, tj: liceum, liceum profilowane, technikum, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa).

100% Uczestników Projektu stanowią osoby pochodzące z obszarów wiejskich.


Działania w projekcie:

  • Szkolenie z obsługi komputera - poziom podstawowy (80 godzin lekcyjnych)
  • Szkolenie z obsługi komputera - poziom średniozaawansowany (64 godziny lekcyjne)
  • Egzaminy i certyfikacja


Kontakt:
Bartosz Pakulski
Tel.: 533 290 882
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biuro projektu:
ul. Piotrkowska 10A
25-510 Kielce

Dokumenty do pobrania:

Prosimy o drukowanie dokumentów rekrutacyjnych w kolorze

Regulamin projektu

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie

Ankieta

Umowa uczestnictwa

logo swietokrzyskie