OKRES REALIZACJI: 01.01.2019-31.08.2021

logo swietokrzyskie

Kwalifikacyjne kursy zawodowe z obszaru TIK oraz egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie dla osób dorosłych, uczących się, pracujących lub zamieszkujących obszar województwa łódzkiego.

NR PROJEKTU: RPLD.11.03.01-10-0008/18

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 630 879,75 zł

TYTUŁ PROJEKTU: Edukacja przyszłości

 

Główny cel projektu:

Nabycie kwalifikacji w zakresie Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami/AU.28 Realizacja projektów multimedialnych lub Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami/EE.09 Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych w ramach pozaszkolnych form kształcenia przez minimum 86% z 84 osób dorosłych z woj. łódzkiego, poprzez uczestnictwo w kwalifikacyjnym kursie zawodowym oraz egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.

 

Grupa docelowa:

84 osoby dorosłe (w wieku aktywności zawodowej, czyli w wieku 18 lat i więcej; w tym minimum 51 kobiet), które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kompetencji lub kwalifikacji zawodowych w zakresie TIK, które jednocześnie uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze województwa łódzkiego. Preferowane będą osoby, które:

  • są osobami w wieku 50 lat i więcej 
  • są osobami o niskich kwalifikacjach zawodowych (do ISCED 2 czyli do wykształcenia gimnazjalnego włącznie).


Działania w projekcie:

  • Kwalifikacyjny kurs zawodowy w zakresie kwalifikacji:
           I. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami / AU.28 Realizacja projektów multimedialnych (teoria + praktyka),

         lub

          II. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami / EE.09 Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych (teoria + praktyka),

  • Zewnętrzny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie na zakończenie każgego z kursów.


Kontakt:
Monika Ruszkiewicz
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tel.: 514 811 226

Biuro projektu:
ul. Mszczonowska 33/35 pok. 212
96-100 Skierniewice

 

Równość szans kobiet i mężczyzn, przeciwdziałanie dyskryminacji - prezentacja

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin projektu

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie - kryteria kwalifikowalności  

Oświadczenie - status na rynku pracy

Oświadczenie - dane osobowe

Zaświadczenie - nauka

Zaświadczenie - zatrudnienie

Umowa uczestnictwa

 

Harmonogramy form wsparcia:

E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami:

Harmonogram E.13 gr. 1

E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami:

Harmonogram E.14 gr. 1

EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych:

Harmonogram EE.09. gr. 1

Harmonogram EE.09. gr. 2

Harmonogram EE.09. gr. 3

AU.28. Realizacja projektów multimedialnych:

Harmonogram AU.28 Grupa 1

Harmonogram AU.28 Grupa 2

 

Zamówienia publiczne:

1/rr/EP/11.3.1/2019 Przeprowadzenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego E.13 
data publikacji: 06.05.2019

2/rr/EP/11.3.1/2019 Przeprowadzenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego E.14
data publikacji: 06.05.2019

3/rr/EP/11.3.1/2019 Wynajem pracowni komputerowej do przeprowadzenia kursu zawodowego E.13
data publikacji: 06.05.2019

4/rr/EP/11.3.1/2019 Wynajem pracowni komputerowej do przeprowadzenia kursu zawodowego E.14
data publikacji: 06.05.2019

1/EP/11.3.1/2019 Przeprowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych, wynajem pracowni komputerowych oraz catering dla 5 grup szkoleniowych.
Data publikacji: 19.09.2019

5/rr/EP/11.3.1/2020 Przeprowadzenie egzaminów dla kwalifikacji E.13 AU.28 oraz E.14 EE.09
data publikacji: 27.02.2020

logo swietokrzyskie