OKRES REALIZACJI: 01.09.2018 – 30.06.2019

logo lodzkie

 

O projekcie:

NR PROJEKTU: RPLD.11.02.01-10-0003/17

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 468 000,00 zł

TYTUŁ PROJEKTU: e-umiejętności - klucz do nowych możliwości

 

Główny cel projektu:

Nabycie kompetencji lub kwalifikacji cyfrowych, obejmujących wszystkie obszary ramy DIGCOMP na poziomie podstawowym (A) lub średniozaawansowanym (B) i uzyskanie certyfikatu IC3 potwierdzającego kwalifikacje przez min. 80% z 240 Uczestników Projektu poprzez udział w wysokiej jakości szkoleniach komputerowych oraz egzaminie i certyfikacji.

Grupa docelowa:

Osoby dorosłe, w wieku 18 lat i więcej, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kompetencji cyfrowych, które uczą się/pracują lub zamieszkują na obszarze wiejskim województwa łódzkiego, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

100% Uczestników Projektu (UP) stanowiły będą osoby pochodzące z obszarów wiejskich oraz posiadające wykształcenie co najwyżej gimnazjalne (do pioziomu ISCED2 włącznie), a 30% UP osoby, które ukończyły 50 rok życia i więcej.
Wsparcie skierowane zostanie w szczególności do osób wykazujących największą lukę kompetencyjną w obszarze kompetencji cyfrowych - nie posiadających umiejętności w zakresie ICT (75% UP) lub posiadających podstawowe umiejętności (25% UP).

Działania w projekcie:

    • Szkolenie z obsługi komputera - poziom podstawowy (80 godzin lekcyjnych)
    • Szkolenie z obsługi komputera - poziom średniozaawansowany (64 godziny lekcyjne)
    • Egzaminy i certyfikacja

 

Kontakt:

Bartosz Pakulski

Tel.: 533 290 882

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biuro projektu:

ul. Mszczonowska 33/35 pok. 212

96-100 Skierniewice


Dokumenty do pobrania:

Prosimy o drukowanie dokumentów rekrutacyjnych w kolorze

Regulamin projektu

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie

Ankieta

Umowa uczestnictwa

Harmonogram wsparcia

logo swietokrzyskie