OKRES REALIZACJI: 01.09.2019 – 31.01.2021

EFS wlkp kolor PL

O projekcie:

Kursy zawodowe oraz poradnictwo psychologiczno-doradcze, staże i pośrednictwo pracy dla osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, w wieku 30 lat i więcej. Udział w projekcie jest bezpłatny.

NR PROJEKTU: RPWP.06.02.00-30-0016/18

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 499 402,00 zł

TYTUŁ PROJEKTU: Czas na zmiany – czas na Ciebie

 

Główny cel projektu:

Zwiększona zdolność do zatrudnienia poprzez dostosowanie do wymagań pracodawców województwa wielkopolskiego poprzez podniesienie kwalifikacji/kompetencji/doświadczenia 60 osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, poprzez indywidualne i kompleksowe wsparcie w projekcie skutkujące podjęciem zatrudnienia przez min.13 osób, osiągnięciem wskaźnika efektywności zatrudnieniowej przez min.16 osób i efektywności zawodowej prze z min. 4 osoby. 

Grupa docelowa:

Grupę docelową stanowi 60 osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, którzy ukończyli 30 lat i są mieszkańcami województwa wielkopolskiego - wiejskich obszarów funkcjonalnych wymagających wsparcia procesów rozwojowych (zgodnie z regionalnymi Obszarami Strategicznej Interwencji - OSI), w tym w co najmniej 20% do osób zamieszkujących miasta średnie.

Co najmniej 60%, to osoby bezrobotne – 25 os.(15 kobiet/10 mężczyzn) oraz bierne zawodowo – 11 os. (7 kobiet/4 mężczyzn), w tym:

 • 22 kobiety,
 • 10 osób w wieku 50 lat i więcej (6 kobiet/4 mężczyzn),
 • 6 osób z niepełnosprawnościami (4 kobiety/2 mężczyzn),
 • 9 osób długotrwale bezrobotnych (5 kobiet/4 mężczyzn),
 • 36 osób o niskich kwalifikacjach (22 kobiety/14 mężczyzn).

Maksymalnie 40%, to osoby pracujące z następujących grup:

 • 12 osób ubogich pracujących (7 kobiet/ 5 mężczyzn),
 • 12 osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych lub w ramach umów cywilno-prawnych (7 kobiet/ 5 mężczyzn).

Działania w projekcie:

 • Identyfikacja potrzeb, w tym diagnozowanie potrzeb szkoleniowych i możliwości doskonalenia zawodowego oraz opracowanie lub aktualizacja dla każdego uczestnika projektu Indywidualnego Planu Działania (dla 60 UP)
 • Wsparcie psychologiczno-doradcze (dla 60 UP)
 • Szkolenia w celu podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych (dla 50 UP)
 • Pośrednictwo pracy (dla 60 UP)
 • Staże (3-miesięczne dla 20 UP i 6-miesięczne dla 10 UP)

 

Kontakt:

Agnieszka Michońska-Skomra - Koordynator Projektu

Tel.: 510 488 157

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Biuro projektu:

os. Orła Białego 115

61-251 Poznań


Dokumenty do pobrania:

Regulamin projektu

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie

 

EFS wlkp kolor PL