OKRES REALIZACJI: 01.03.2018 – 31.08.2019

logo wielkopolskie

O projekcie:

NR PROJEKTU: RPWP.08.01.01-30-0153/17

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 836 638,85 zł

TYTUŁ PROJEKTU: Zaczarowana Kraina

Główny cel projektu:

Upowszechnienie edukacji oraz zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej 60 dzieci w gminie Kórnik i objęcie dzieci dodatkowymi, wysokiej jakości specjalistycznymi działaniami.

 

Grupa docelowa:

60 dzieci w wieku przedszkolnym, w tym 50% dzieci to mieszkańcy terenów wiejskich gminy Kórnik. Projekt w szczególności skierowany jest do:

  • dzieci z rodzin niepełnych, zastępczych i adopcyjnych,
  • dzieci rodziców/opiekunów niepełnosprawnych,
  • dzieci rodziców/opiekunów pracujących.


Działania w projekcie:

  • Utworzenie miejsc wychowania przedszkolnego – dostosowanie i modernizacja budynków i pomieszczeń, zakup mebli i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych, zabawek i sprzętu specjalistycznego.
  • Praca merytoryczna z dziećmi w nowotworzonym Ośrodku Wychowania Przedszkolnego nastawiona na rozwój kompetencji kluczowych: porozumiewanie się w językach obcych i ojczystym, zajęcia matematyczno-przyrodnicze, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne i obywatelskie, świadomość i ekspresja kulturalna.
  • Zajęcia dodatkowe dla wszystkich dzieci:
◊ Gimnastyka korekcyjna,
◊ Rytmika,
◊ Warsztaty twórczego myślenia,
◊ Pantomima.
  • Zajęcia specjalistyczne dla dzieci z deficytami:
◊ Zajęcia logopedyczne,
◊ Integracja sensoryczna,
◊ Terapia pedagogiczna,
◊ Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.


Kontakt:
Tel.: 510 964 090
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biuro projektu:
ul. Unii Lubelskiej 3
61-249 Poznań

Adres przedszkola:
Krauthofera 9a
62-035 Bnin
>>Strona internetowa przedszkola<<
 

Zapytanie ofertowe/rozeznanie rynku:

1/ZK/8.1.1/2018 Przeprowadzenie prac adaptacyjno-remontowych i/lub wyposażenie lokalu przeznaczonego na przedszkole
Data publikacji: 16.08.2018

logo swietokrzyskie