OKRES REALIZACJI: 01.06.2018 – 31.08.2019

 logo lubelskie

O projekcie:

Projekt dla pracowników przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, pracujących lub zamieszkujących na obszarze województwa lubelskiego. Udział w projekcie jest bezpłatny!

NR PROJEKTU: RPLU.10.02.00-06-0020/17

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 443 857,95 PLN

TYTUŁ PROJEKTU: Z pracy do pracy – wsparcie dla osób dotkniętych zwolnieniami w woj. lubelskim

 

Główny cel projektu:

Podniesienie zdolności do ponownego zatrudnienia 48 osób (29 kobiet, 19 mężczyzn) i podjęcie/utrzymanie zatrudnienia bezpośrednio po zakończeniu udziału w projekcie przez minimum 27 osób (17 kobiet, 10 mężczyzn) należących do grupy docelowej projektu z terenu województwa lubelskiego, poprzez indywidualne i kompleksowe wsparcie.

 

Grupa docelowa:

Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 48 osób – pracowników przewidzianych do zwolnienia (będą stanowić 10% grupy docelowej = 5 osób) lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy (dotyczy osób zwolnionych w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu), pracujących lub zamieszkujących na obszarze województwa lubelskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Ponad to:

 • minimum 12 Uczestników stanowić będą osoby w wieku 50 lat i więcej,
 • minimum 12 Uczestników będzie osobami o niskich kwalifikacjach (do ISCED 3 włącznie, czyli z wykształceniem maksymalnie ponadgimnazjalnym).

 

Działania w projekcie:

 • Doradztwo zawodowe (4 godziny zegarowe/Uczestnika Projektu (UP));
 • Szkolenia zawodowe (jedno do wyboru, 80 godzin szkolenia/grupę szkoleniową, tematyka szkolenia zgodna ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem UP, na zakończenie egzamin zewnętrzny sprawdzający nabyte umiejętności).
  Proponowane szkolenia:
- przedstawiciel handlowy,
- marketing ekologiczny,
- eko-biuro,
- sprzedaż internetowa,
- specjalista ds. logistyki.
 • Płatne staże zawodowe (22 UP podejmie 3-miesięczne płatne staże, zgodne z tematem zrealizowanego szkolenia, 10 UP podejmie płatne staże 6-miesięczne
 • Pośrednictwo pracy (4 godziny zegarowe/UP)

  Kontakt:
  Arleta Chuba
  E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Tel: 514 466 678

  Biuro projektu:
  ul. Lubartowska 74a/30, II piętro
  20-094 Lublin

  Dokumenty do pobrania:

  Regulamin rekrutacji

  Formularz zgłoszeniowy

  Oświadczenie dot. kwalifikowalności

  Oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych

  Deklaracja

logo swietokrzyskie