OKRES REALIZACJI: 01.01.2019 - 31.01.2020

logo swietokrzyskie

 

O projekcie:

Projekt skierowany do osób dorosłych, zagrożonych ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego, zainteresowanych wsparciem psychologa, doradcy zawodowego, pośrednika pracy oraz szkoleniami zawodowymi i stażami.

TYTUŁ PROJEKTU: Aktywna droga do celu

NR PROJEKTU: RPWM.11.01.01-28-0034/18

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 414 293,55 zł

Projekt realizowany w partnerstwie z: BSMART Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie

 

Główny cel projektu:

Wzrost kompetencji społeczno-zawodowych 36 osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego, w tym osoby bezrobotne, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, o niskich kwalifikacjach, zamieszkałych w gminach powiatu ostródzkiego, w których procent os. korzystających ze świadczeń pomocy społecznej jest wyższy niż średni procent os. korzystających ze świadczeń pomocy społecznej na terenie województwa, poprzez realizację programu aktywnej integracji z wykorzystaniem instrumentów społecznych i zawodowych.

 

Grupa docelowa:

36 osób dorosłych (22K,14M; powyżej 18 roku życia) zagrożonych ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego (w tym osoby bezrobotne, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym), o niskich kwalifikacjach, zamieszkałych (poza MOF Olsztyna oraz poza MOF Ełku) w gminach powiatu ostródzkiego, w których procent os. korzystających ze świadczeń pomocy społecznej jest wyższy niż średni procent os. korzystających ze świadczeń pomocy społecznej na terenie województwa - weryfikacja na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego odnoszących się do osób fizycznych (k.s.f.7).

Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących wybrane obszary województwa WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO, powiatu OSTRÓDZKIEGO:

   • DĄBRÓWNO (gmina wiejska)
   • GRUNWALD (gmina wiejska)
   • ŁUKTA (gmina wiejska)
   • MAŁDYTY (gmina wiejska)
   • MIŁAKOWO (gmina miejsko-wiejska)
   • MIŁAKOWO (miasto)
   • MIŁAKOWO (obszar wiejski)
   • MIŁOMŁYN (gmina miejsko-wiejska)
   • MIŁOMŁYN (miasto)
   • MIŁOMŁYN (obszar wiejski)
   • MORĄG (gmina miejsko-wiejska)
   • MORĄG (miasto)
   • MORĄG (obszar wiejski)
   • OSTRÓDA (gmina wiejska)

Grupę docelową stanowić będą:

 • w 100% osoby o niskich kwalifikacjach;
 • w 61% osoby bezrobotne niezarejestrowane w Urzędach Pracy;
 • w 30% osoby długotrwale bezrobotne zakwalifikowane do III profilu pomocy;
 • w 9% osoby bierne zawodowo;
 • w 60% osoby z obszarów wiejskich;
 • w 10% osoby w wieku powyżej 50 roku życia;
 • w 5% osoby z niepełnosprawnościami.

 

Działania w projekcie:

 • Usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym – wsparcie indywidualne oraz grupowe w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych (zajęcia z psychologiem);
 • Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym – doradztwo zawodowe (opracowanie lub aktualizacja Indywidualnego Planu Działania);
 • Usługi aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym – szkolenia zawodowe (kończące się egzaminem i uzyskaniem dokumentu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji i kompetencji);
 • Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym – pośrednictwo pracy (pomoc w odpowiadaniu na oferty pracy złożone przez pracodawców);
 • Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym – staż zawodowy (płatne 3 miesięczne staże);
 • Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym – trening pracy (wsparcie dla osób niepełnosprawnych w kontaktach z pracodawcą, po uzyskaniu zatrudnienia, oraz w procesie adaptacji).

 

Kontakt:

Agnieszka Klimowska

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tel: 511 835 449

 


Biuro projektu:

Plac Kombatantów 8/1

14-300 Morąg

 


Dokumenty do pobrania:

Regulamin projektu

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie 

 

Zapytania ofertowe:

1/AI/11.1/2018 ROZEZNANIE RYNKU-POŚREDNIK PRACY
Data publikacji: 25.04.2018

2/AI/11.1/2018 ROZEZNANIE RYNKU-POŚREDNIK PRACY
Data publikacji: 14.11.2018

3/AI/11.1/2018 ROZEZNANIE RYNKU-POŚREDNIK PRACY
Data publikacji: 16.11.2018

1/AI/11.1/2019 ROZEZNANIE RYNKU-POŚREDNIK PRACY
Data publikacji: 07.02.2019

 

logo swietokrzyskie