OKRES REALIZACJI:  01.06.2017 - 31.12.2018

logo lubelskie

O projekcie:

NR PROJEKTU: RPLU.09.01.00-06-0121/16

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU:  1 040 074,56 zł

TYTUŁ PROJEKTU: Biłgorjska projekt aktywizacji zawodowej

Projekt realizowany w partnerstwie z: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemi Chełmskiej"

Główny cel projektu:

Trwałe wejście na rynek pracy 60 osób bezrobotnych w tym 33 mężczyzn i 27 kobiet w wieku 30+ z powiatu biłgorajskiego. Interwencja na rzecz uczestników i uczestniczek ma na celu ich skuteczną aktywizację zawodową, w szczególności poprzez zwiększenie/nabycie kwalifikacji zawodowych oraz zdobycie doświadczenia zawodowego, czyli podstawowych czynników ułatwiających sukces na rynku pracy.Grupa docelowa:

W ramach projektu wsparcie zostanie skierowane do 60 osób w wieku 30 + z obszaru powiatu bilgorajskiego, bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w tym:

 

 

 • 36 osób długotrwale bezrobotnych,
 • 15 osób o niskich kwalifikacjach,
 • 15 osób powyżej 50 roku życia,
 • 30 osób niepełnosprawnych,
 • 39 osób zamieszkujących tereny wiejskie,
 • 9 osób odchodzących z rolnictwa.

 

 

UWAGA!
Ze wsparcia w ramach EFS w projekcie Biłgorjska projekt aktywizacji zawodowe mogą skorzystać rolnicy i członkowie ich rodzin zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotne, prowadzące indywidualne gospodarstwo rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych, zamierzające odejść z rolnictwa. W przypadku członków rodziny rolnika wsparcie może otrzymać jedynie osoba pozostająca faktycznie bez zatrudnienia pod warunkiem, że efektem realizowanych działań będzie przejście osoby otrzymującej wsparcie z systemu ubezpieczeń społecznych rolników (KRUS) do ogólnego systemu ubezpieczeń (ZUS).


Działania w projekcie:

 • Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym w celu utworzenia IPD,
 • Szkolenia z zakresu IC3 (podstawy komputera, obsługa Internetu, praca online),
 • Szkolenia zawodowe:

 

◊ Specjalista ds. social media, marketingu internetowego i e-Commerce,
◊ Specjalista ds. webmasteringu i administrator sieci komputerowych.

 

 • Staże zawodowe,
 • Stypendia szkoleniowe i stażowe,
 • Pośrednictwo pracy.


Kontakt:
Magdalena Praszczyk
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tel: 500 231 563

Biuro projektu:
ul. Lubartowska 74A/30
20-094 Lublin

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin Projektu

 

Formularz Rekrutacyjny z deklaracją i oświadczeniami


Zapytania ofertowe/Rozeznanie rynku:

2/rr/BPAZ/9.1./2017 Przeprowadzenie egzaminów potwierdzających nabycie kwalifikacji i wydanie certyfikatów dla 60 UP
Data publikacji: 30.11.2017

 

Facebook