OKRES REALIZACJI: 01.04.2020-31.07.2021.

logo swietokrzyskie

Projekt skierowany do osób bez zatrudnienia, zamieszkujących tereny wiejskie danych gmin, zainteresowanych poradnictwem socjaspecjalistycznym, pośrednictwem pracy oraz szkoleniami zawodowymi i stażami.

NR PROJEKTU: RPMA.09.01.00-14-d370/19

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 430 372,40 zł

TYTUŁ PROJEKTU: Centrum Aktywności

 

Główny cel projektu:

Ponowna integracja społeczna i zawodowa 36 osób spełniających wszystkie kryteria grupy docelowej, skutkująca osiągnięciem efektywności społecznej na poziomie minimum 34% Uczestników Projektu (UP) (osoby z niepełnosprawnością – minimum 34%) oraz efektywności zatrudnieniowej na poziomie minimum 25%UP (12% osób z niepełnosprawnością), zamieszkałych na obszarach wiejskich gmin poniżej progu defaworyzacji, tj:

 • Powiat ostrołęcki, gminy: Baranowo, Czarnia, Goworowo,
 • Powiat przasnyski, gminy: Chorzele (obszar wiejski), Jednorożec, Krzynowłoga Mała, Przasnysz (gmina wiejska),
 • Powiat makowski: Czerwonka, Maków Mazowiecki, Rzewnie, Szelków,

poprzez realizację programu aktywnej integracji o charakterze społecznym i zawodowym.

 

Grupa docelowa:

Do udziału w projekcie mogą zgłaszać się osoby korzystające lub kwalifikujące się do korzystania ze świadczeń z pomocy społecznej, zamieszkujące na obszarach wiejskich gmin poniżej progu defaworyzacji powiatu ostrołęckiego, makowskiego i przasnyskiego. 100% Uczestników będą stanowić osoby dorosłe (powyżej 18 roku życia), doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenia z powodu więcej niż jednej z przesłanek określonych w ustawie o pomocy społecznej, które dodatkowo wpisują się w jedną z niżej wymienionych grup docelowych:

 • 70% osób biernych zawodowo,
 • 30% osób bezrobotnych,
 • Osoby o niskich kwalifikacjach,
 • Osoby po 50 roku życia,
 • Osoby bez doświadczenia zawodowego,
 • Osoby korzystających z PO PŻ,
 • Osoby niepełnosprawne.

Uczestnikami Projektu mogą być osoby, które nie korzystały i nie korzystają ze wsparcia oferowanego w proj. pozakonkursowych wyłonionych w naborze RPMA.09.01.00-IP.01-14-079/19.

 

Działania w projekcie: 

Uczestnicy Projektu zostaną objęci wsparciem w postaci aktywnych form pomocy:

 1. Poradnictwo specjalistyczne,
 2. Warsztaty umiejętności społecznych,
 3. Warsztaty umiejętności zawodowych,
 4. Szkolenia zawodowe,
 5. Staże zawodowe,
 6. Pośrednictwo pracy.

 

Kontakt:

Karolina Rohde
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Biuro projektu:

ul. Rynek 10
26-600 Radom

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin

Formularz rekrutacyjny

Oświadczenie uczestnika

Umowa uczestnictwa

Harmonogram - Zadanie 1 -Poradnictwo specjalistyczne

 

logo swietokrzyskie