logo mazowieckie

OKRES REALIZACJI: 01.07.2021 – 31.07.2022

Projekt skierowany do osób zagrożonych ubóstwem lub wielokrotnym wykluczeniem społecznym z obszaru województwa mazowieckiego, zamieszkujące w gminach poniżej progu defaworyzacji, które zainteresowane są wsparciem w postaci poradnictwa specjalistycznego, warsztatów, szkoleń zawodowych i komputerowych oraz staży zawodowych.

O projekcie:

NR PROJEKTU: RPMA.09.01.00-14-g796/20

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 032 775,44 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA Z UE: 826 220,35 zł

TYTUŁ PROJEKTU: Centrum Możliwości

Projekt realizowany w partnerstwie z: FUNDACJA KREATYWNYCH INNOWACJI

 

Główny cel projektu:

Ponowna integracja społeczna i zawodowa 72 osób spełniających wszystkie kryteria grupy docelowej, skutkująca osiągnięciem efektywności społecznej oraz efektywności zatrudnieniowej, zamieszkałych na obszarach (w gminach) poniżej progu defaworyzacji, określonego w mazowieckim barometrze ubóstwa i wykluczenia społecznego z podregionu radomskiego:

 • powiat kozienicki (gmina Garbatka-Letnisko, Magnuszew),
 • powiat lipski (gmina Chotcza, Ciepielów, Lipsko-miasto, Lipsko-obszar wiejski),
 • powiat przysuski (gmina Borkowice, Odrzywół, Przysucha-miasto, Przysucha-obszar wiejski, Rusinów, Wieniawa),
 • powiat radomski (gmina Gózd, Iłża-miasto, Iłża-obszar wiejski, Jedlnia-Letnisko, Przytyk, Skaryszew-miasto, Skaryszew-obszar wiejski, Wierzbica, Wolanów),
 • powiat szydłowiecki (gmina Chlewiska, Jastrząb, Mirów, Orońsko, Szydłowiec-miasto, Szydłowiec-obszar wiejski),

poprzez realizację programu aktywnej integracji o charakterze społecznym i zawodowym.

 

Grupa docelowa:

Uczestnikami projektu będą wyłącznie osoby korzystające lub kwalifikujące się do korzystania ze świadczeń z pomocy społecznej. 100% Uczestników będą stanowić osoby dorosłe (powyżej 18 r.ż.), doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenia z powodu więcej niż jednej z przesłanek określonych w ustawie o pomocy społecznej które dodatkowo wpisują się w jedną z niżej wymienionych grup docelowych:

 • Osoby bierne zawodowo (62 UP),
 • Osoby bezrobotne (10 UP),
 • Osoby o niskich kwalifikacjach i bez doświadczenia zawodowego,
 • Osoby korzystające z PO PŻ (15 UP) - preferowane,
 • Osoby niepełnosprawne (11 UP).

 

Działania w projekcie:

Uczestnicy Projektu zostaną objęci wsparciem w postaci aktywnych form pomocy:

 1. Poradnictwo specjalistyczne,
 2. Warsztaty umiejętności społecznych,
 3. Warsztaty umiejętności zawodowych,
 4. Szkolenia zawodowe,
 5. Szkolenia komputerowe,
 6. Staże zawodowe,
 7. Pośrednictwo pracy.

 

Kontakt:

Karolina Rohde
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin uczestnictwa

Formularz rekrutacyjny

Oświadczenie Uczestnika Projektu

 

Zamówienia publiczne:

 

Poradnictwo specjalistyczne, opracowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji, organizacja warsztatów umiejętności zawodowych, pośrednictwo pracy dla 72 Uczestników Projektu
Data publikacji: 17.08.2021

3/rr/CM/9.1/2021 Przeprowadzenie szkoleń komputerowych dla 48 UP
Data publikacji: 20.10.2021

4/rr/CM/9.1/2021 Przeprowadzenie walidacji i certyfikacji nabytych kompetencji ze szkolenia komputerowego dla 48 UP
Data publikacji: 20.10.2021

5/rr/CM/9.1/2021 Świadczenie usług cateringowych podczas szkoleń komputerowych dla 48 UP
Data publikacji: 20.10.2021

2/ZO/CM/9.1/2021 Organizacja i przeprowadzenie szkoleń zawodowych oraz egzaminów zewnętrznych i certyfikacji
Data publikacji: 22.10.2021

3/ZO/CM/9.1/2022 Organizacja i przeprowadzenie szkoleń zawodowych oraz egzaminów zewnętrznych i certyfikacji                       Data publikacji: 12.09.2022