Aktualne projekty

logo swietokrzyskie

O projekcie:

NR PROJEKTU: RPLD.11.02.01-10-0003/17

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 468 000,00 zł

OKRES REALIZACJI: 01.09.2018 – 30.06.2019

TYTUŁ PROJEKTU: e-umiejętności - klucz do nowych możliwości

logo swietokrzyskie

O projekcie:

NR PROJEKTU: RPLD.11.03.01-10-0008/18

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 630 879,75 zł

OKRES REALIZACJI: 01.01.2019 – 31.03.2020
TYTUŁ PROJEKTU: Edukacja przyszłości

logo swietokrzyskie

O projekcie:

NR PROJEKTU: RPLD.11.03.01-10-0024/17

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 442 031,25 zł

OKRES REALIZACJI: 01.01.2018 – 30.06.2019
TYTUŁ PROJEKTU: Kwalifikacje XXI wieku

Główny cel projektu:

Nabycie kwalifikacji w zakresie projektowania lokalnych sieci komputerowych i administrowania sieciami lub tworzenia aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowania bazami, w ramach pozaszkolnych form kształcenia przez min. 86% z 75 osób dorosłych z woj. łódzkiego, poprzez uczestnictwo w kwalifikacyjnym kursie zawodowym oraz egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.

logo swietokrzyskie

O projekcie:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, skierowany do osób młodych (w wieku od 18 do 29 lat), pozostających bez zatrudnienia, zamieszkujących województwo łódzkie. Udział w projekcie jest bezpłatny!

NR PROJEKTU: POWR.01.02.01-10-0014/17

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 924 922,50 zł

OKRES REALIZACJI: 01.09.2018 – 30.06.2019
TYTUŁ PROJEKTU: Udany start na rynku pracy

logo swietokrzyskie

O projekcie:

NR PROJEKTU: RPLU.11.01.00-06-0088/16

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 845 648,50 zł

OKRES REALIZACJI: 01.09.2017 – 30.04.2019
TYTUŁ PROJEKTU: Akcja integracja i aktywizacja
Projekt realizowany w partnerstwie z: Stowarzyszenie „Emaus” z siedzibą w Lublinie

logo swietokrzyskie

O projekcie:

NR PROJEKTU: RPLU.09.04.00-06-0002/16

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 2 426 141,22 zł

OKRES REALIZACJI: 01.07.2017 – 30.06.2019
TYTUŁ PROJEKTU: Mali odkrywcy – żłobek rozbudzający ciekawość świata

Projekt realizowany w partnerstwie z: Centrum Szkoleniowo-Doradcze Jacek Daniel

logo swietokrzyskie

O projekcie:

NR PROJEKTU: RPLU.10.02.00-06-0020/17

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 443 857,95 PLN

OKRES REALIZACJI: 01.06.2018 – 31.05.2019
TYTUŁ PROJEKTU: Z pracy do pracy – wsparcie dla osób dotkniętych zwolnieniami w woj. lubelskim

logo swietokrzyskie

O projekcie:

NR PROJEKTU: RPMP.10.01.03-12-0305/16

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 563,455.84 zł

OKRES REALIZACJI: 01.07.2017 – 30.06.2019

TYTUŁ PROJEKTU: Klucz do potęgi

Projekt realizowany w partnerstwie z: Gminą Bukowno/Szkołą Podstawową Nr 1 w Bukownie

logo swietokrzyskie

O projekcie:

NR PROJEKTU: RPMP.08.02.00-12-0108/18

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 410 750,75 zł

OKRES REALIZACJI: 01.06.2018 – 31.05.2019

TYTUŁ PROJEKTU: Skuteczni na rynku pracy – kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej osób bez pracy

Główny cel projektu:

Zaktywizowanie w wymiarze zawodowym 30 osób, w tym 15 kobiet i 15 mężczyzn, osób wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy, mieszkańców powiatu olkuskiego w okresie 01.06.2018 – 31.05.2019 r.

logo swietokrzyskie

O projekcie:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, skierowany do osób młodych (w wieku od 15 do 29 lat), biernych zawodowo, zamieszkujących w powiatach ostrołęckim i m. Ostrołęka. Udział w projekcie jest bezpłatny!

logo swietokrzyskie

O projekcie:

NR PROJEKTU: RPMA.09.01.00-14-a515/18

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 404 431,00 zł

OKRES REALIZACJI: 01.01.2019 – 31.01.2020
TYTUŁ PROJEKTU: Na dobrej drodze do zmiany

logo swietokrzyskie

O projekcie:

NR PROJEKTU: RPMA.09.01.00-14-9617/17

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 418 712,75 zł

OKRES REALIZACJI: 2018-03-01 - 2019-08-31

TYTUŁ PROJEKTU: Nowy start - lepsza przyszłość

Główny cel projektu:

Ponowne zintegrowanie społeczne, zawodowe oraz edukacyjne 30 osób (18 Kobiet, 12 Mężczyzn) w obszarze powiatu radomskiego oraz miasta Radom.

logo swietokrzyskie

O projekcie:

NR PROJEKTU: RPPK.09.05.00-18-0004/17

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 981 037,50 zł

OKRES REALIZACJI: 01.04.2018 – 30.06.2019
TYTUŁ PROJEKTU: Nowe kwalifikacje - Nowe możliwości

Główny cel projektu:

Nabycie kwalifikacji w zakresie projektowania lokalnych sieci komputerowych i administrowania sieciami lub tworzenia aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowania bazami, w ramach pozaszkolnych form kształcenia przez min.50% ze 150 osób dorosłych (90K,60M) z woj. podkarpackiego, poprzez uczestnictwo w kwalifikacyjnym kursie zawodowym oraz egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.

logo swietokrzyskie

O projekcie:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, skierowany do osób młodych (w wieku od 15 do 29 lat), zamieszkujących województwo pomorskie, w tym: 80% osób pozostających bez zatrudnienia, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu oraz w 20% osób ubogich pracujących. Udział w projekcie jest bezpłatny!

NR PROJEKTU: POWR.01.03.01-00-0025/18

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 979 207,05 zł

OKRES REALIZACJI: 01.08.2018 – 31.03.2020

TYTUŁ PROJEKTU: Zaplanuj swoją przyszłość!

Główny cel projektu:

Trwałe wejście na rynek pracy 65 osób młodych (w wieku 15-29 lat, w tym minimum 38 kobiet i 27 mężczyzn), w tym minimum 80% osób niepracujących, niekształcących i nieszkolących się oraz maksymalnie 20% ubogich pracujących (6 kobiet i 6 mężczyzn), poprzez zastosowanie wysokiej jakości instrumentów i usług rynku pracy.

logo swietokrzyskie

O projekcie:

NR PROJEKTU: RPPM.02.02.01-22-0186/17

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 591 481,17 zł

OKRES REALIZACJI: 01.01.2018 – 31.12.2019

TYTUŁ PROJEKTU: Zwiększenie efektywności poprzez wdrożenie systemu usprawniającego współpracę z partnerami biznesowymi i klientami w firmie J&C GROUP celem poprawy konkurencyjności

logo swietokrzyskie

O projekcie:

NR PROJEKTU: RPSL.07.01.03-24-04E8/16

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 411 832,69 zł

OKRES REALIZACJI: 01.01.2018 – 30.06.2019

TYTUŁ PROJEKTU: Nowe kwalifikacje Twoją szansą na rynku pracy

Projekt realizowany w partnerstwie z: BUSINESS CENTER 1 Sp. z o.o.

Główny cel projektu:

Wejście na rynek pracy 100 osób z województwa śląskiego pozostających bez pracy i biernych zawodowo poprzez zastosowanie wysokiej jakości instrumentów i usług rynku pracy.

logo swietokrzyskie

O projekcie:

NR PROJEKTU: RPSW.08.04.02-26-0047/17

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 415 625,00 zł

OKRES REALIZACJI: 01.02.2018-31.05.2019

TYTUŁ PROJEKTU: e-umiejętności - klucz do nowych możliwości

Główny cel projektu:

Nabycie kompetencji lub kwalifikacji cyfrowych, obejmujących wszystkie obszary ramy DIGCOMP na poziomie podstawowym (A) lub średniozaawansowanym (B) i uzyskanie certyfikatu IC3 potwierdzającego kwalifikacje przez min. 90% z 210 Uczestników Projektu (126 kobiet i 84 mężczyzn z obszarów wiejskich wybranych gmin powiatu ostrowieckiego) poprzez udział w wysokiej jakości szkoleniach komputerowych oraz egzaminie i certyfikacji.

logo swietokrzyskie

O projekcie:

NR PROJEKTU: RPSW.08.05.03-26-0001/17

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 391 575,00

OKRES REALIZACJI: 01.01.2018 – 30.06.2019

TYTUŁ PROJEKTU: Kwalifikacje XXI wieku!

Główny cel projektu:

Nabycie kwalifikacji w zakresie projektowania lokalnych sieci komputerowych i administrowania sieciami lub tworzenia aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowania bazami, w ramach pozaszkolnych form kształcenia, przez min. 80% z 60 osób dorosłych (36K,24M) z Ostrowca Świętokrzyskiego, poprzez uczestnictwo w kwalifikacyjnym kursie zawodowym oraz egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.

logo swietokrzyskie

O projekcie:

NR PROJEKTU: RPSW.08.05.03-26-0001/18

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 327 874,32 zł

OKRES REALIZACJI: 01.01.2019 – 31.03.2019

TYTUŁ PROJEKTU: Rozwój drogą do sukcesu

Główny cel projektu:

Nabycie kwalifikacji w zakresie Projektowania lokalnych sieci komputerowych i administrowania sieciami lub Tworzenia aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowania bazami, w ramach pozaszkolnych form kształcenia, przez min. 40% z 40 osób dorosłych należących do grupy docelowej poprzez uczestnictwo w kwalifikacyjnym kursie zawodowym oraz egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.

logo swietokrzyskie

O projekcie:

NR PROJEKTU: RPWM.11.01.01-28-0034/18

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 414 293,55 zł

OKRES REALIZACJI: 01.01.2019 – 30.09.2019

TYTUŁ PROJEKTU: Aktywna droga do celu

Projekt realizowany w partnerstwie z: BSMART Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie

Główny cel projektu:

Wzrost kompetencji społeczno-zawodowych 36 osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego, w tym osoby bezrobotne, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, o niskich kwalifikacjach, zamieszkałych w gminach powiatu ostródzkiego, w których procent os. korzystających ze świadczeń pomocy społecznej jest wyższy niż średni procent os. korzystających ze świadczeń pomocy społecznej na terenie województwa, poprzez realizację programu aktywnej integracji z wykorzystaniem instrumentów społecznych i zawodowych.

logo swietokrzyskie

O projekcie:

NR PROJEKTU: RPWP.07.01.02-30-0005/17

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 487 067,38 zł

OKRES REALIZACJI: 01.01.2018 – 31.05.2019

TYTUŁ PROJEKTU: Chcieć to móc! - Program aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

logo swietokrzyskie

O projekcie:

NR PROJEKTU: RPWP.06.02.00-30-0104/17

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 438 428,08 zł

OKRES REALIZACJI: 01.07.2018 – 30.04.2019

TYTUŁ PROJEKTU: Efektywny powrót na rynek pracy!

Główny cel projektu:

Podniesiona zdolność do zatrudnienia 60 Uczestników Projektu (36 kobiet i 24 mężczyzn), osób bezrobotnych, poszukujących pracy i biernych zawodowo, defaworyzowanych na rynku pracy, zamieszkujących na obszarze województwa wielkopolskiego – wiejskich obszarów funkcjonalnych wymagających wsparcia procesów rozwojowych podregionu konińskiego poprzez indywidualną i kompleksową aktywizację zawodową.

logo swietokrzyskie

O projekcie:

NR PROJEKTU: RPWP.08.01.02-03-0189/17

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 305 944,11 zł

OKRES REALIZACJI: 01.08.2018 – 31.07.2020
TYTUŁ PROJEKTU: Inwestujemy w przyszłość – wsparcie dla uczniów z gminy Osieczna

Główny cel projektu:

Wyrównanie szans edukacyjnych 260 uczniów w wieku kwalifikującym do klas I-VIII szkoły podstawowej poprzez rozwój kompetencji matematyczno-przyrodniczych, indywidualne podejście do ucznia i doposażenie pracowni przyrodniczych i matematycznej, jak również poprzez podniesienie kompetencji 20 nauczycieli w zakresie wdrożenia pracy eksperymentem i wspomożenia rozwoju dzieci ze specjalnymi trudnościami w uczeniu się.

logo swietokrzyskie

O projekcie:

NR PROJEKTU: RPWP.08.01.01-30-0153/17

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 836 638,85 zł

OKRES REALIZACJI: 01.03.2018 – 31.08.2019

TYTUŁ PROJEKTU: Zaczarowana kraina

Główny cel projektu:

Upowszechnienie edukacji oraz zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej 60 dzieci w gminie Kórnik i objęcie dzieci dodatkowymi, wysokiej jakości specjalistycznymi działaniami.