Aktualne projekty

POLSKA

 

OKRES REALIZACJI: 01.09.2019 - 31.07.2022.

Szkolenia zawodowe "szyte na miarę" oraz poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy oraz staże zawodowe dla osób młodych (w wieku od 18 do 29 lat), które zamieszkują powiat grudziądzki lub miasto Grudziądz, pozostają bez pracy oraz nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu. Udział w projekcie jest bezpłatny.

logo swietokrzyskie

 

OKRES REALIZACJI: 01.09.2019 - 30.06.2022. Aktywizacja zawodowa dla osób w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy, mieszkańców wybranych powiatów woj. małopolskiego, zainteresowanych wsparciem doradcy zawodowego, pośrednika pracy oraz szkoleniami i stażami.

maopolska zestawienie poziom kolor 2018

 

OKRES REALIZACJI: 01.01.2020 - 30.06.2022. 

Projekt skierowany do uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 1 w Bukownie, mający rozwinąć u uczniów kompetencje matematyczno-przyrodnicze, TIK, umiejętności posługiwania się jezykami obcymi, kreatywność i innowacyjność oraz podnieść kompetencje nauczycieli.

 

logo mazowieckie

OKRES REALIZACJI: 01.07.2021 – 31.07.2022

Projekt skierowany do osób zagrożonych ubóstwem lub wielokrotnym wykluczeniem społecznym z obszaru województwa mazowieckiego, zamieszkujące w gminach poniżej progu defaworyzacji, które zainteresowane są wsparciem w postaci poradnictwa specjalistycznego, warsztatów, szkoleń zawodowych i komputerowych oraz staży zawodowych.

logotypy pomorskie nowe kolor

 

OKRES REALIZACJI: 01.01.2020 - 31.03.2022. 

Szkolenia komputerowe dla osób dorosłych, w wieku 18 lat i więcej, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kompetencji cyfrowych. Udział w projekcie jest bezpłatny.

logo swietokrzyskie

 

OKRES REALIZACJI: 01.07.2020 - 31.01.2022.

Kursy zawodowe dla osób dorosłych z woj. świętokrzyskiego, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kompetencji lub kwalifikacji zawodowych w zakresie kwalifikacji INF.03. i AUD.05.

logo swietokrzyskie

 

OKRES REALIZACJI: 01.07.2020 - 31.01.2022.

Kursy zawodowe dla osób dorosłych z woj. świętokrzyskiego, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kompetencji lub kwalifikacji zawodowych w zakresie kwalifikacji INF.03. i AUD.05.

logo wariamazury

 

OKRES REALIZACJI: 01.05.2019 - 28.02.2022

Szkolenia komputerowe dla osób dorosłych, w wieku 18 lat i więcej, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kompetencji cyfrowych.