maopolska zestawienie poziom kolor 2018

 

OKRES REALIZACJI: 01.01.2020 - 30.06.2023

Projekt skierowany do uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 1 w Bukownie, mający rozwinąć u uczniów kompetencje matematyczno-przyrodnicze, TIK, umiejętności posługiwania się jezykami obcymi, kreatywność i innowacyjność oraz podnieść kompetencje nauczycieli.

 

NR PROJEKTU: RPMP.10.01.03-12-0279/19

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 012 188,89 zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA PROJEKTU: 951 626,70 zł

TYTUŁ PROJEKTU: Rzecz w tym, kto umie więcej

Projekt realizowany w partnerstwie z Gminą Bukowno/Szkołą Podstawową Nr 1 w Bukownie

 

Główny cel projektu:

Zapewnienie dostępu do wysokiej jakości edukacji na poziomie szkoły podstawowej dla 475 uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bukownie poprzez rozwój kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, w zakresie kompetencji matematyczno-przyrodniczych, TIK, umiejętności posługiwania się językami obcymi, rozwoju kreatywności i innowacyjności, indywidualne podejście do ucznia ze specjalnymi potrzeb edukacyjnymi, jak również poprzez podniesienie kompetencji nauczycieli (58 osób) w zakresie wdrożenia narzędzi TIK w proces nauczania oraz umiejętności wsparcia ucznia w procesie nabywania kompetencji kluczowych.

 

Grupa docelowa:

  • uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Bukownie w szczególności uczniowie ze specjalnymi potrzebami oraz uczniowie z niepełnosprawnościami
  • nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 1 w Bukownie

 

Działania w projekcie:

  • Akademia matematyczno-przyrodnicza

- zajęcia wyrównawcze z matematyki

- zajęcia z przyrody dla klas IV-VIII

- wycieczki dla klas IV-VIII

  • Akademia językowa i artystyczna

- koła zainteresowań z języka angielskiego oraz niemieckiego

- zajęcia dziennikarskie

- zajęcia teatralno-plastyczne

- warsztaty ze skutecznego uczenia się prowadzone przez psychologa

  • Akademia IT

- zajęcia z tworzenia aplikacji mobilnych dla klas IV-VIII

  • Wsparcie ucznia ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi

Zorganizowane zostaną zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, na których stymulowany będzie ogólny rozwój dziecka, z uwzględnieniem specyfiki jego trudności w nauce oraz przy jednoczesnym dostrzegania mocnych stron, wzmacnianiu wiary we własne siły i możliwości.

  • Podnoszenie kompetencji kadry pedagogicznej

- szkolenia dla całego grona pedagogicznego m. in. z kompetencji kluczowych, motywowania uczniów, skutecznych sposób uczenia się czy projektowania ćwiczeń interaktywnych

  • Dzięki projektowi zostaną zakupione również monitory interaktywne, moduł do pracowni przyrodniczej, doposażenie pracowni matematycznej oraz program multimedialny Eduterapeutica przeznaczony dla uczniów z dysleksją.

 

Kontakt:

Strona internetowa Szkoły Podstawowej: https://sp1bukowno.edupage.org/

E-mail szkoły: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon: 32-6421039

 

Biuro projektu:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Bukownie
ul. Szkolna 8
32-332 Bukowno

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin uczestnictwa

Formularz zgłoszeniowy nauczyciela

Formularz zgłoszeniowy ucznia

Harmonogram realizacji - wrzesień 2020

 

Zamówienia publiczne:

1/2020 Dostawa pomocy dydaktycznych
data publikacji: 16.10.2020

1/ZO/RZWT/10.1.3/2021 - Przeprowadzenie warsztatów skutecznego uczenia się
data publikacji: 20.09.2021

1/ZO/RZWT/10.1.3.2022 - Szkolenia dla nauczycieli
data publikacji: 11.10.202
2

2/ZO/RZWT/10.1.3.2022 - Organizacja wycieczek szkolnych
data publikacji: 02.11.202
2

 

maopolska zestawienie poziom kolor 2018